Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kaivos tu­hoai­si Lou­nais-La­pin vii­mei­sen erämaan

-
Kuva: Juhani Syväoja

Lapin Kansan pääkirjoitus (21.12.) oli voimakas kannanotto Rompas-Palokas-Rajapalot alueelle kaavaillun kaivoksen puolesta. Se edustaa menneiden aikojen asenteita, joiden mukaan ympäristömme ainut arvo on siinä, että se tarjoaa hyödyntämiskelpoisia raaka-aineita, tässä tapauksessa mineraaleja. Tätä ympäristömme ryöväämistä perustellaan aina samalla tavalla: äärimmäisen lyhytkestoisen taloudellisen edun tavoittelulla.

Kun malminetsintäyhtiö Mawsonin tutkimusalueen ympäristöä katsoo laajemmin, se sijaitsee Rovaniemelle, Ylitornioon, Tornioon ja Tervolaan sijoittuvan laajan erämaa-alueen ytimessä, jossa on ympäröivien soiden suojaamina pelastuneita ikimetsäsaarekkeita, järviä ja puroja eläimistöineen ja Lounais-Lapin kalkkikolmiolle tyypillisine kasveineen. Koko laaja alue on Lounais-Lapin viimeinen yhtenäinen asumaton erämaa-alue, josta merkittävä osa on säilynyt luonnontilaisena, vaikka osa siitä onkin metsätalouskäytössä.