Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

On aika kes­kus­tel­la kylämme koh­ta­los­ta

Kolmisen viikkoa sitten saimme lukea kylällämme pitkään odotetun uutisen. Mawson Oy:n Rajapalojen alueen malminetsintä on edennyt vaiheeseen, että alueella aloitetaan yva-menettely. Ympäristövaikutusten arviointimenettely pitää sisällään selvitykset siitä, mitä vaikutuksia mahdollisella kaivoshankkeella tulisi olemaan. Siinä esitetään erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamisesta.

Meillä ”ennustajaeukoilla” on tapana ottaa kantaa tuleviin asioihin. Aikaisemmista ”ennustuksista” en ole päässyt selville, halutaanko niissä suojella alueen vanhoja puita vai vastustaa kaivosta. Vaikuttaa siltä, että ujoimmat "ennustajat” eivät kehtaa kertoa vastustavansa kaivosta, koska he samalla kertoisivat vastustavansa satojen työpaikkojen tulemista työttömyydestä kärsivään maakuntaamme. Vanhojen puiden suojelun varjolla voi pyrkiä päämääräänsä toista kautta.