Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kan­sal­lis­puis­to ja kaivos ovat pelkkiä uto­pioi­ta niin kauan, kun kun­ta­päät­tä­jät niitä vas­tus­ta­vat

Jos Suomen luonnonsuojeluliitto tai ympäristöministeriö saisi päättää, Ylitornion ja Rovaniemen rajamaille perustettaisiin ensitilassa uusi, noin 300 neliökilometrin laajuinen Lounais-Lapin kansallispuisto. Vaan kun eivät saa. Päätösvalta tällaisissa asioissa on kunnalla eli käytännössä kuntalaisilla, joiden valitsemat päättäjät sanovat viimeisen sanan siitä, suojellaanko malmeistaan ja suoluonnostaan tunnettu Rajapalon-Rompaksen alue ikiajoiksi vai ei.

Kuntalaisten sananvalta konkretisoituu seuraavan kerran kesäkuussa kuntavaaleissa, joita voidaan kutsua ainakin Ylitorniolla myös kaivosvaaleiksi. Toki näin voidaan tehdä myös muissa vireillä olevien kaivoshankkeiden kunnissa, kuten Sodankylässä (Sakatti) ja Kolarissa (Hannukainen).