Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

Kirjoittajat ehdottavat, että kulttuuritoimijat perustaisivat osakeyhtiön, jolle kaupunki voisi myydä vanhan aseman nimellishintaan.
Kirjoittajat ehdottavat, että kulttuuritoimijat perustaisivat osakeyhtiön, jolle kaupunki voisi myydä vanhan aseman nimellishintaan.
Kuva: Veli-Jukka Mustajärvi

Vanha rautatieasema on yksi harvoista Lapin sodalta säästyneistä arvorakennuksista Rovaniemellä, jolle pitäisi löytää koko kaupunkia palvelevaa käyttöä. Suojelukohteen merkitystä ei voida mitata euroissa, vaikka kirjanpidollisesti tasearvo onkin nolla euroa.

Kulttuuritoimijat ovat esittäneet, että vanha asema vuokrattaisiin heille pienellä kuukausivuokralla. Kaupungin kannalta esitetty ratkaisu on monimutkainen, sillä vastuu tilan ylläpidosta ja peruskorjaamisesta jäisi omistajalle.

Voitaisiinko vanhan aseman suhteen menetellään kuten aikanaan, kun Lapin yliopiston opiskelijat hankkivat valistustalon omistukseensa ja remontoivat Tivolin?

Tällöin perustettiin yhtiö, jonka osakkaina olivat kaikki mahdolliset kulttuuritoiminnasta kiinnostuneet. Näin saatiin peruspääoma tilan remontointiin.

Voisiko kulttuuriväki ensin määräajaksi vuokrata vanhan aseman ja selvittää edellytyksiä perustaa yhtiö, jonka osakeannilla kerättäisiin pääoma perusinvestointeihin?

"Kaupunginhallitus voisi linjata, että suojelukohde myydään perustettavalle yhtiölle vaikka eurolla ja tontin luovutusehdoissa vuosivuokra voisi olla esimerkiksi 100 euroa."

Kaupunginhallitus voisi linjata, että suojelukohde myydään perustettavalle yhtiölle vaikka eurolla ja tontin luovutusehdoissa vuosivuokra voisi olla esimerkiksi 100 euroa. Näin kaupunki omalta osaltaan tukisi avointa luovuuden tilaa. Kaupungin roolina olisi myös tarvittaessa olla mukana esimerkiksi hankerahoituksen hankkimisessa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen korjaamiseen.

Kulttuuriväki taas sitoutuisi peruskorjaamaan vanhan aseman perinteitä kunnioittaen, luomaan rautatieasemasta yhteisöllisen olohuoneen ja tapahtumien kodin, jossa tuotetaan kaupunkilaisille ja täällä vieraileville elämyksiä.

Omalta osaltamme olemme valmiita viemään tätä ajatusta eteenpäin.

Tiina Outila on Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Maarit Simoska keskustan Rovaniemen kunnallisjärjestön puheenjohtaja.


Lue lisää:

Kult­tuu­ri­toi­mi­jat jär­jes­ti­vät kan­san­juh­lan van­hal­la ase­mal­la – odot­ta­vat kau­pun­gin vas­taus­ta vuok­raus­eh­do­tuk­seen