Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Vanha rautatieasema
Toimittajalta: Toiveissa remonttirahaa –  ja nopeita toimia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­veis­sa re­mont­ti­ra­haa –  ja nopeita toimia

23.11.2022 13:51
Tilaajille
Kulttuuritoimijat järjestivät kansanjuhlan vanhalla asemalla – odottavat kaupungin vastausta vuokrausehdotukseen

Kult­tuu­ri­toi­mi­jat jär­jes­ti­vät kan­san­juh­lan van­hal­la ase­mal­la – odot­ta­vat kau­pun­gin vas­taus­ta vuok­raus­eh­do­tuk­seen

11.11.2019 16:39
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 16:41
Kiistelty silta toisi keskustaan lisää tilaa kerrostaloille Rovaniemellä – Ruokasenkadun silta on osa laajempaa hanketta

Kiis­tel­ty silta toisi kes­kus­taan lisää tilaa ker­ros­ta­loil­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun silta on osa laa­jem­paa han­ket­ta

29.10.2019 08:59
Tilaajille
Kulttuurijuhla puhalsi eloa Rovaniemen tyhjään asemarakennukseen – tapahtumalla esiteltiin talon potentiaalia kulttuurikeskuksena

Kult­tuu­ri­juh­la puhalsi eloa Ro­va­nie­men tyhjään ase­ma­ra­ken­nuk­seen – ta­pah­tu­mal­la esi­tel­tiin talon po­ten­tiaa­lia kult­tuu­ri­kes­kuk­se­na

18.10.2019 18:58
Tilaajille
Vanhaa rautatieasemaa ei korjata, vaan huonokuntoinen talo myydään sellaisenaan pois –  matkailuopas: "On turha väittää, että rakennus olisi elämänkaarensa lopussa"

Vanhaa rau­ta­tie­ase­maa ei kor­ja­ta, vaan huo­no­kun­toi­nen talo myydään sel­lai­se­naan pois –  mat­kai­luo­pas: "On turha väit­tää, että ra­ken­nus olisi elä­män­kaa­ren­sa lo­pus­sa"

15.10.2019 18:00
Tilaajille