Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kommentti
Kommentti: Herätys nyt taas, RoKi – hengetön lauma puhalsi odotetun illan sammuksiin vain vartissa
Kolumni

Kom­ment­ti: Herätys nyt taas, RoKi – hen­ge­tön lauma puhalsi odo­te­tun illan sam­muk­siin vain var­tis­sa

20.10.2023 22:05 7
Kommentti: Anteeksi nyt vain, arvon päättäjät, ei näitä hommia näin hoideta
Kolumni

Kom­ment­ti: An­teek­si nyt vain, arvon päät­tä­jät, ei näitä hommia näin hoideta

05.10.2023 05:00 6
Kommentti: Ensikohtaaminen hirvikärpästen kanssa poisti isoimman inhotuksen
Kolumni

Kom­ment­ti: En­si­koh­taa­mi­nen hir­vi­kär­päs­ten kanssa poisti isoim­man in­ho­tuk­sen

27.09.2023 15:56 2
Tilaajille
Kommentti: Hietaniemen kirkon mukana paloi muistoja ja historiaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Hie­ta­nie­men kirkon mukana paloi muis­to­ja ja his­to­riaa

26.09.2023 10:00 3
Tilaajille
Niko Anttola antaa tekojen puhua puolestaan
Kolumni

Niko Anttola antaa tekojen puhua puo­les­taan

03.02.2023 17:14 2
Tilaajille
Kommentti: Paras mahdollinen valinta
Kolumni

Kom­ment­ti: Paras mah­dol­li­nen valinta

28.11.2022 22:35 5
Tilaajille
Kommentti: On mahdotonta tietää, mitä thaimaalaispoimijan hymyn takana piilee
Kolumni

Kom­ment­ti: On mah­do­ton­ta tietää, mitä thai­maa­lais­poi­mi­jan hymyn takana piilee

05.10.2022 19:47 18
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Rovaniemen koronajäljitys kyykkäsi – karanteeniaika on ohi, eikä soittoa kuulu
Kolumni

Ro­va­nie­men ko­ro­na­jäl­ji­tys kyyk­kä­si – ka­ran­tee­ni­ai­ka on ohi, eikä soittoa kuulu

17.01.2022 11:08 12
Tilaajille
Avoimuutta ja joulurauhaa
Kolumni

Avoi­muut­ta ja jou­lu­rau­haa

17.12.2021 21:47 1
Tilaajille
Pogban sisässä voisi olla sata huuhkajaa
Kolumni

Pogban sisässä voisi olla sata huuh­ka­jaa

12.11.2020 21:00
Tilaajille
Koronarajoituksista viestiessä uhkailu toimii, todellisuudesta viis
Kolumni

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta vies­ties­sä uhkailu toimii, to­del­li­suu­des­ta viis

18.09.2020 17:09 2
Tilaajille
Linjakas valinta
Kolumni

Lin­ja­kas valinta

16.09.2020 19:40
Tilaajille
Kommentti: Politiikka palaa politiikkaan

Kom­ment­ti: Po­li­tiik­ka palaa po­li­tiik­kaan

16.06.2020 07:00
Tilaajille
Kommentti: Ihanaa olla joskus avuksi
Kolumni

Kom­ment­ti: Ihanaa olla joskus avuksi

25.05.2020 07:04
Kommentti: Tallinkilla rohkeita liikkeitä aikaisemminkin – laajeneminen suurhallin rakentajaksi ei odottamatonta
Kolumni

Kom­ment­ti: Tal­lin­kil­la roh­kei­ta liik­kei­tä ai­kai­sem­min­kin – laa­je­ne­mi­nen suur­hal­lin ra­ken­ta­jak­si ei odot­ta­ma­ton­ta

26.02.2020 21:23
Kommentti: Helpotuksen huokaus vaihtui huoleen – Matkustinko koronajunan kyydissä kotiin?
Kolumni

Kom­ment­ti: Hel­po­tuk­sen huokaus vaihtui huoleen – Mat­kus­tin­ko ko­ro­na­ju­nan kyy­dis­sä kotiin?

26.02.2020 17:23
Kommentti: Maassa maan tavalla – Viron tiedustelupalvelu puhuu uhkista nimillä, Supo ohjaa lukemaan rivien välit

Kom­ment­ti: Maassa maan tavalla – Viron tie­dus­te­lu­pal­ve­lu puhuu uhkista ni­mil­lä, Supo ohjaa lu­ke­maan rivien välit

19.02.2020 20:10
Kommentti: Kirkon kohtalo riippuu naisista
Kolumni

Kom­ment­ti: Kirkon kohtalo riippuu nai­sis­ta

08.01.2020 06:00
Tilaajille
Kommentti: Sanna Marin avasi pääministeripelin oudolla ehdotuksella – hänen mielestään Antti Rinne olisi luonteva tunnustelija

Kom­ment­ti: Sanna Marin avasi pää­mi­nis­te­ri­pe­lin oudolla eh­do­tuk­sel­la – hänen mie­les­tään Antti Rinne olisi luon­te­va tun­nus­te­li­ja

04.12.2019 12:49
Tilaajille