Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Julkinen talous
Sairaaloiden työnjako syyniin, vuokratyövoimasta eroon, lähipalveluista ei luovuta – kysyimme Lapin aluehallituksen jäseniltä, miten he panisivat hyvinvointialueen taloutta kuntoon

Sai­raa­loi­den työn­ja­ko syy­niin, vuok­ra­työ­voi­mas­ta eroon, lä­hi­pal­ve­luis­ta ei luovuta – ky­syim­me Lapin alue­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­tä, miten he pa­ni­si­vat hy­vin­voin­ti­alueen ta­lout­ta kuntoon

05.10.2023 05:00 15
Tilaajille
Analyysi: Sosialisoiko Riikka Purra työllisyysrahaston varat työnantajilta ja palkansaajilta? – Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Purra eri linjoilla

Ana­lyy­si: So­sia­li­soi­ko Riikka Purra työl­li­syys­ra­has­ton varat työn­an­ta­jil­ta ja pal­kan­saa­jil­ta? – Pää­mi­nis­te­ri Petteri Orpo ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra eri lin­joil­la

14.09.2023 18:23 3
Tilaajille
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Orpon hallituksen ohjelma paukuttaa julkiseen talouteen miljardisopeutukset – Tiukennuksia ja säästötoimia jokaisen kohdalle, vain eläkeläiset ovat turvassa

Orpon hal­li­tuk­sen ohjelma pau­kut­taa jul­ki­seen ta­lou­teen mil­jar­di­so­peu­tuk­set – Tiu­ken­nuk­sia ja sääs­tö­toi­mia jo­kai­sen koh­dal­le, vain elä­ke­läi­set ovat tur­vas­sa

16.06.2023 19:08 6
Tilaajille
ALV:n nosto olisi valtiovarainministeriön lääke taloudelle – kaikki mahdolliset pääministeripuolueet tyrmäävät korotuksen, joka koskisi ruokaa ja lääkkeitä

ALV:n nosto olisi val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön lääke ta­lou­del­le – kaikki mah­dol­li­set pää­mi­nis­te­ri­puo­lueet tyr­mää­vät ko­ro­tuk­sen, joka koskisi ruokaa ja lääk­kei­tä

06.03.2023 20:36 5
Tilaajille
Valtiovarainministeriö julkaisi tuhdin paketin ehdotuksia julkisen talouden vahvistamiseksi – ministeriö leikkaisi  indeksikorotuksista ja valtionavustuksista sekä korottaisi varhaiskasvatusmaksuja

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö jul­kai­si tuhdin paketin eh­do­tuk­sia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si – mi­nis­te­riö leik­kai­si in­dek­si­ko­ro­tuk­sis­ta ja val­tion­avus­tuk­sis­ta sekä ko­rot­tai­si var­hais­kas­va­tus­mak­su­ja

06.03.2023 12:55 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pk-yrit­tä­jät an­sait­se­vat huokeat osin­kon­sa

19.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Jakopolitiikasta sopeuttamisen aikaan
Pääkirjoitus

Ja­ko­po­li­tii­kas­ta so­peut­ta­mi­sen aikaan

09.12.2022 20:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta-ala kaipaa, muttei hou­kut­te­le osaajia

05.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­nen talous ja hy­vä­ve­li­ver­kos­tot

30.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista – Tavoitteeseen on seitsemän miljardin matka, eikä se ole enää koronasta tai sodasta johtuva poikkeus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta – Ta­voit­tee­seen on seit­se­män mil­jar­din matka, eikä se ole enää ko­ro­nas­ta tai sodasta johtuva poik­keus

14.06.2022 09:08 6
Tilaajille
Sumuinen iso kuva
Kolumni

Su­mui­nen iso kuva

10.10.2021 21:00
Tilaajille
SAK: Nyt ei ole oikea aika julkisen talouden tasapainottamiselle

SAK: Nyt ei ole oikea aika jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sel­le

02.09.2020 17:47
Tarvitaan rakenneuudistuksia, menosäästöjä ja veronkorotuksia – julkista taloutta vahvistettava 7 miljardia euroa

Tar­vi­taan ra­ken­neuu­dis­tuk­sia, me­no­sääs­tö­jä ja ve­ron­ko­ro­tuk­sia – jul­kis­ta ta­lout­ta vah­vis­tet­ta­va 7 mil­jar­dia euroa

01.06.2020 15:26
Valtiovarainministeriö aloittaa tänään neuvottelut muiden ministeriöiden kanssa seuraavien vuosien menosuunnitelmasta

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö aloit­taa tänään neu­vot­te­lut muiden mi­nis­te­riöi­den kanssa seu­raa­vien vuosien me­no­suun­ni­tel­mas­ta

10.03.2020 07:00
Sairauslomien miljardilaskua on mahdollista pienentää pienillä teoilla
Pääkirjoitus

Sai­raus­lo­mien mil­jar­di­las­kua on mah­dol­lis­ta pie­nen­tää pie­nil­lä teoilla

30.10.2019 06:00
Tilaajille