Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Helsinki
Mauno Koivisto sai muistomerkin valtakunnan paraatipaikalle – "Muistomerkin muodoissa voi nähdä Koiviston eri luonteenpiirteitä"

Mauno Koi­vis­to sai muis­to­mer­kin val­ta­kun­nan pa­raa­ti­pai­kal­le – "Muis­to­mer­kin muo­dois­sa voi nähdä Koi­vis­ton eri luon­teen­piir­tei­tä"

25.11.2023 18:25 7
Tilaajille
Pariskunnalla on kaksi asuntoa täynnä taidetta lattiasta kattoon – tältä näyttää Oulun kaupungin kattojen yllä sijaitseva taidekoti

Pa­ris­kun­nal­la on kaksi asuntoa täynnä tai­det­ta lat­tias­ta kattoon – tältä näyttää Oulun kau­pun­gin kat­to­jen yllä si­jait­se­va tai­de­ko­ti

11.11.2023 16:30
Tilaajille
Haluaako Rovaniemi olla matkailukaupunki?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luaa­ko Ro­va­nie­mi olla mat­kai­lu­kau­pun­ki?

27.09.2023 04:00 3
HBL: Helsingin pormestaria Juhana Vartiaista epäillään rikoksesta

HBL: Hel­sin­gin por­mes­ta­ria Juhana Var­tiais­ta epäil­lään ri­kok­ses­ta

25.09.2023 20:53
Bidenin kulkue kurvasi Senaatintorin ohitse – Nuoret iloitsivat ikimuistoisesta ja rennosta kesäpäivästä: "Hienoa saada Suomea maailmankartalle"

Bidenin kulkue kurvasi Se­naa­tin­to­rin ohitse – Nuoret iloit­si­vat iki­muis­toi­ses­ta ja ren­nos­ta ke­sä­päi­väs­tä: "Hienoa saada Suomea maail­man­kar­tal­le"

13.07.2023 19:58
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokoukseen Helsinkiin – Niinistö: Yhdysvallat pitää tärkeänä pohjoismaista suhdetta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden huip­pu­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin – Nii­nis­tö: Yh­dys­val­lat pitää tär­keä­nä poh­jois­mais­ta suh­det­ta

02.07.2023 19:36 2
Helsinki Priden yhteisökumppaniksi palaaminen edellyttää keskustalta ja kokoomukselta muutoksia toimintaan: "Ihmisoikeudet eivät ole omantunnon kysymys"

Hel­sin­ki Priden yh­tei­sö­kump­pa­nik­si pa­laa­mi­nen edel­lyt­tää kes­kus­tal­ta ja ko­koo­muk­sel­ta muu­tok­sia toi­min­taan: "Ih­mi­soi­keu­det eivät ole oman­tun­non ky­sy­mys"

26.06.2023 16:48 5
Tilaajille
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

05.06.2023 17:30
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 12:24 2
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:40 4
Pohjoismaiden johtajilta vahva tuki Ukrainalle – Zelenskyi kiitti Norjaa isosta rahallisesta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Ukrainassa

Poh­jois­mai­den joh­ta­jil­ta vahva tuki Uk­rai­nal­le – Ze­lens­kyi kiitti Norjaa isosta ra­hal­li­ses­ta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Uk­rai­nas­sa

04.05.2023 07:49
Tilaajille
Zelenskyi odottaa kutsua Naton jäseneksi – presidentti Sauli Niinistö: "Vilnan Nato-kokouksessa kaikkien jäsenmaiden puhuttava yhteen ääneen tästä asiasta"

Ze­lens­kyi odottaa kutsua Naton jä­se­nek­si – pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Vilnan Na­to-ko­kouk­ses­sa kaik­kien jä­sen­mai­den pu­hut­ta­va yhteen ääneen tästä asias­ta"

03.05.2023 16:53
Tilaajille
Suomessa vieraileva Zelenskyi ja Niinistö kättelivät Helsingissä – yleisö hurrasi Ukrainan presidentille

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Ze­lens­kyi ja Nii­nis­tö kät­te­li­vät Hel­sin­gis­sä – yleisö hurrasi Uk­rai­nan pre­si­den­til­le

03.05.2023 14:20 1
Haluan hyviä uutisia Helsingistä, sillä pääkaupungin menestys ei olisi Lapilta pois
Kolumni

Haluan hyviä uutisia Hel­sin­gis­tä, sillä pää­kau­pun­gin me­nes­tys ei olisi Lapilta pois

23.04.2023 18:00 8
Kaksi 16-vuotiasta vangittiin epäiltynä 19-vuotiaan taposta Helsingissä

Kaksi 16-vuo­tias­ta van­git­tiin epäil­ty­nä 19-vuo­tiaan taposta Hel­sin­gis­sä

17.04.2023 20:48
Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei", sanoo brändiprofessori

Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei", sanoo brän­di­pro­fes­so­ri

11.04.2023 14:40 1
Tilaajille
13-vuotiaan oppilaan epäillään puukottaneen toista oppilasta kotitaloustunnilla Helsingissä – uhri sairaalaan

13-vuo­tiaan op­pi­laan epäil­lään puu­kot­ta­neen toista op­pi­las­ta ko­ti­ta­lous­tun­nil­la Hel­sin­gis­sä – uhri sai­raa­laan

08.03.2023 13:19
Kirja-arvio: Vain ratikka pysyy raiteillaan Laura Finskan hurjassa esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Vain ratikka pysyy rai­teil­laan Laura Finskan hur­jas­sa esi­koi­ses­sa

20.02.2023 17:30
Tilaajille
Poliisi pitää parikymppisen terrorismirikoksesta epäillyn vangittuna

Poliisi pitää pa­ri­kymp­pi­sen ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta epäil­lyn van­git­tu­na

23.12.2022 18:28
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

17.12.2022 15:59
Tilaajille