Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Sää­ty­ta­lol­la esillä oleva ay-liik­keen ve­ro­etu­jen ka­ven­ta­mi­nen on tu­li­kuu­ma kysymys

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhteistyökyky
Hallitusneuvottelijat selättivät ensimmäisen kriisinsä, mikä lupailee porvarihallitusta – se tarvitsee selviytyäkseen korkeaa kriisinsietokykyä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

29.05.2023 20:33 5
Meripohjola
Kolumni

Me­ri­poh­jo­la

12.05.2023 05:48 7
Sitoutumattomien hallitsemassa Kolarissa on palattu arkeen – kuntapolitiikassa pärjääminen edellyttää edelleen yhteistyötaitoja ja kompromissihalua
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mat­to­mien hal­lit­se­mas­sa Ko­la­ris­sa on palattu arkeen – kun­ta­po­li­tii­kas­sa pär­jää­mi­nen edel­lyt­tää edel­leen yh­teis­työ­tai­to­ja ja komp­ro­mis­si­ha­lua

21.04.2023 18:00 2
Lapin aluevaltuutetuilla on edessään iso näytön paikka – aikaa aluehallinnon rakentamiselle on vähän ja tavoitteet ovat kivikovat
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään iso näytön paikka – aikaa alue­hal­lin­non ra­ken­ta­mi­sel­le on vähän ja ta­voit­teet ovat ki­vi­ko­vat

02.03.2022 20:00
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston tehtävänä on ajaa koko maakunnan etua, mutta vaarana on, että valtuutetut keskittyvät oman kunnan sote-palvelujen pelastamiseen
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä on ajaa koko maa­kun­nan etua, mutta vaarana on, että val­tuu­te­tut kes­kit­ty­vät oman kunnan sote-pal­ve­lu­jen pe­las­ta­mi­seen

16.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­sit­te­len yh­teis­työ­tä

03.12.2021 08:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tais­te­lua joh­ta­juu­des­ta

10.07.2021 06:15 10
Tilaajille
Onko kuntapolitiikka yksilö- vai joukkuelaji?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kun­ta­po­li­tiik­ka yksilö- vai jouk­kue­la­ji?

28.05.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­osaa­mis­ta tar­vi­taan

19.05.2021 07:00
Tilaajille
Kuntapolitiikassakin tarvitaan puheyhteyttä – "Hartain toiveeni on, että tulevat valtuutetut olisivat tiimipelaajia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kas­sa­kin tar­vi­taan pu­he­yh­teyt­tä – "Har­tain toi­vee­ni on, että tulevat val­tuu­te­tut oli­si­vat tii­mi­pe­laa­jia"

30.04.2021 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pis­sa pitää kääriä hihat

28.04.2021 06:00
Tilaajille
Mainettaan parempi keskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mai­net­taan parempi kes­kus­ta

19.11.2020 05:45 1
Tilaajille