Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Vieraskolumnit
Pika-ammattilaiset - uusi merkittävä status halutaan pikapikaa hinnalla millä hyvänsä
Kolumni

Pi­ka-am­mat­ti­lai­set - uusi mer­kit­tä­vä status ha­lu­taan pi­ka­pi­kaa hin­nal­la millä hyvänsä

29.01.2022 12:39
Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei paljostakaan
Kolumni

Hyvä antaa vä­häs­tään­kin, paha ei pal­jos­ta­kaan

13.11.2021 10:10 1
Sohvallekin voi kuolla - sydänkohtaus iski yllättäen, mutta hyvä fyysinen kunto pelasti kuolemalta
Kolumni

Soh­val­le­kin voi kuolla - sy­dän­koh­taus iski yl­lät­täen, mutta hyvä fyy­si­nen kunto pelasti kuo­le­mal­ta

15.09.2021 15:38 1
Ei enää kokoontumisrajoituksia – "Olen mieluummin valmis ottamaan pienen riskin, kuin elämään riskitöntä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä televisiota tuijottaen"
Kolumni

Ei enää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – "Olen mie­luum­min valmis ot­ta­maan pienen riskin, kuin elämään ris­ki­tön­tä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä te­le­vi­sio­ta tui­jot­taen"

25.08.2021 10:35 4
Ketään ei jätetä yksin - vieraanvaraisuus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toimintaan
Kolumni

Ketään ei jätetä yksin - vie­raan­va­rai­suus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toi­min­taan

18.08.2021 09:56
Tuoksut ovat vahvasti osa arkeologiaa
Kolumni

Tuoksut ovat vah­vas­ti osa ar­keo­lo­giaa

28.07.2021 14:23
Kemin teatterinjohtaja: Majakanvartijan toistaiseksi viimeinen lokikirja
Kolumni

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja: Ma­ja­kan­var­ti­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen lo­ki­kir­ja

14.07.2021 10:32
Tarvitseeko aikuinen karkkipäivän?  - arjen aikatauluttaminen,  ”lukujärjestyksen” laatiminen antaa tilaa elää ja harrastaa
Kolumni

Tar­vit­see­ko ai­kui­nen kark­ki­päi­vän? - arjen ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen, ”lu­ku­jär­jes­tyk­sen” laa­ti­mi­nen antaa tilaa elää ja har­ras­taa

26.05.2021 14:42 4
Onko nykyään liian helppo päästä julkisuuteen?
Kolumni

Onko nykyään liian helppo päästä jul­ki­suu­teen?

19.05.2021 09:36
Ihmisten välillä hyvä tahto – Meri-Lapissa
Kolumni

Ih­mis­ten välillä hyvä tahto – Me­ri-La­pis­sa

05.05.2021 11:05
Paras työpaikka ikinä - pitääkö työssä olla aina kivaa?
Kolumni

Paras työ­paik­ka ikinä - pitääkö työssä olla aina kivaa?

21.04.2021 16:04
Veitsiluodon saha perustettiin sata vuotta sitten - päätöstä osattiin odottaa
Kolumni

Veit­si­luo­don saha pe­rus­tet­tiin sata vuotta sitten - pää­tös­tä osat­tiin odottaa

24.02.2021 14:26
Pave Maijanen, Suomen Paul McCartney, oli äärimmäisen musikaalinen multi-instrumentalisti
Kolumni

Pave Mai­ja­nen, Suomen Paul McCart­ney, oli ää­rim­mäi­sen mu­si­kaa­li­nen mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti

27.01.2021 08:25
Maalaisuus ja mökkeily on muotia, mutta tietoliikenneongelmat yhdistettynä pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen on vaikea yhtälö
Kolumni

Maa­lai­suus ja mök­kei­ly on muotia, mutta tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mat yh­dis­tet­ty­nä pitkiin vä­li­mat­koi­hin ja harvaan asu­tuk­seen on vaikea yhtälö

13.01.2021 14:33
Usko koetuksella – maailmanahdistuksen edessä on sinnikkäästi pyrittävä ajattelemaan asioita, jotka ovat hyvin.
Kolumni

Usko koe­tuk­sel­la – maail­man­ah­dis­tuk­sen edessä on sin­nik­kääs­ti py­rit­tä­vä ajat­te­le­maan asioi­ta, jotka ovat hyvin.

09.12.2020 12:42
”Työ tekijäänsä kiittää”. Mutta riittääkö se?
Kolumni

”Työ te­ki­jään­sä kiit­tää”. Mutta riit­tää­kö se?

21.10.2020 15:23
Napanuora katkeilee
Kolumni

Na­pa­nuo­ra kat­kei­lee

24.09.2020 10:49
Hyvä käytös suojaa koko työyhteisöä - työpaikalla käyttäytyminen ei ole yksityisasia
Kolumni

Hyvä käytös suojaa koko työ­yh­tei­söä - työ­pai­kal­la käyt­täy­ty­mi­nen ei ole yk­si­tyis­asia

21.09.2020 16:01 3
Hapuilevaa koronakriisin hallintaa
Kolumni

Ha­pui­le­vaa ko­ro­na­krii­sin hal­lin­taa

29.04.2020 15:59