Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kirjoittaminen
Kolumni

Asioi­ta, joita minulle ei ker­rot­tu

09.07.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Muutama sana il­tai­sin tuo sel­keyt­tä sumuun

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Kir­joit­ta­mi­nen voi lie­vit­tää ko­ro­na-ah­dis­tus­ta – Ar­kis­toon tulvii kir­joi­tuk­sia ko­ro­na­ke­vään ar­jes­ta: "Poik­keuk­sel­li­sen kiin­nos­ta­va ai­neis­to"

24.04.2020 07:00

Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys kutsuu kir­joit­ta­maan: Kerro, mil­lais­ta oli nuo­ruu­te­si Ro­va­nie­mel­lä ja sen kylissä

26.03.2020 12:28

Tekstin luet­ta­vuus on tär­kein­tä – Käsin kir­joit­ta­mi­nen on säi­ly­nyt kou­lus­sa, vaikka kau­no­kir­joi­tus­ta ei enää tar­vit­se ope­tel­la

18.01.2020 06:30
Tilaajille

Kir­joi­tat­ko tärkeät asiat ylös kynällä vai näp­päi­let­kö ne tie­to­ko­neel­la tai pu­he­li­mel­la? – Väitös: Ai­kui­sel­le läppäri on nopea väline, mutta kynä on parempi

09.01.2020 20:53
Tilaajille

Koskaan ei ole liian myö­häis­tä: sal­la­lai­nen Ilma Heik­ki­lä teki esi­kois­kir­jan 95-vuo­tiaa­na

11.12.2019 08:59
Tilaajille

Taija Tuo­mi­nen pal­jas­ti ro­maa­nis­sa hä­peäl­li­set lap­suus­muis­ton­sa, ko­ti­ky­län saviset pellot ja per­he­vä­ki­val­lan: "Se on pe­las­ta­nut minut pelosta ja hä­peäs­tä"

13.10.2019 08:00
Tilaajille

"U­rau­tua ei saa, vaan välillä aivoja on kiu­sat­ta­va" – Sallan Sai­jal­la et­sit­tiin luo­vuut­ta kir­joit­ta­mi­seen

19.09.2019 08:43
Tilaajille