Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirjailijat
Kuukausi
Sirpa Kähkösen rakkaudentunnustus äidille vei kaunokirjallisuuden Finlandian – Miki Liukkonen on lukijoiden suosikki

Sirpa Käh­kö­sen rak­kau­den­tun­nus­tus äidille vei kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian – Miki Liuk­ko­nen on lu­ki­joi­den suo­sik­ki

29.11.2023 19:55
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Saksanjuutalainen filosofi kulkee pohjoisessa ja tapaa matkalla kohti Oulua Samuli ja Jenny Paulaharjun

Kir­ja-ar­vio: Sak­san­juu­ta­lai­nen fi­lo­so­fi kulkee poh­joi­ses­sa ja tapaa mat­kal­la kohti Oulua Samuli ja Jenny Pau­la­har­jun

21.11.2023 17:30 1
Sirpa Kähkönen kertoo sukutarinansa myyttisen loistokkaasti

Sirpa Käh­kö­nen kertoo su­ku­ta­ri­nan­sa myyt­ti­sen lois­tok­kaas­ti

29.11.2023 16:09
Vanhemmat
Pohjoisen identiteetti pysyy vaikka asuisi muualla

Poh­joi­sen iden­ti­teet­ti pysyy vaikka asuisi muualla

06.11.2023 08:04
Rosa Liksomille 25 000 euron palkinto – jaetaan vain kolmen vuoden välein

Rosa Lik­so­mil­le 25 000 euron pal­kin­to – jaetaan vain kolmen vuoden välein

10.10.2023 19:05 9
Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän armeijassa on normaalia varastaa pesukoneita ja raiskata  – "Taustalla rankaisemattomuus ja ajatus, että siihen on oikeus"

Sofi Oksanen kertoo, miksi Venäjän ar­mei­jas­sa on nor­maa­lia va­ras­taa pe­su­ko­nei­ta ja rais­ka­ta – "Taus­tal­la ran­kai­se­mat­to­muus ja ajatus, että siihen on oikeus"

07.10.2023 08:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Joël Dicker tarjoaa Marcus Goldman -trilogian päätöksessä mielikuvituksellisia juonikuvioita

Kir­ja-ar­vio: Joël Dicker tarjoaa Marcus Goldman -t­ri­lo­gian pää­tök­ses­sä mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia juo­ni­ku­vioi­ta

04.10.2023 17:00
Tilaajille
Roope Lipasti Simoon ja Tervolaan

Roope Lipasti Simoon ja Ter­vo­laan

04.09.2023 13:19
"Mahdollisesti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Ilmastokatastrofin ja maastopalojen keskellä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

"Mah­dol­li­ses­ti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Il­mas­to­ka­tast­ro­fin ja maas­to­pa­lo­jen kes­kel­lä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

02.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Si­vul­li­set-pod­cas­tin kuudennessa jak­sos­sa syvennytään toimittaja-kirjailija Pekka Juntin esikoisromaaniin Villikoira – miksi nimenomaan alaskanhusky pääsi romaanissa suureen rooliin?

Si­vul­li­set-pod­cas­tin kuu­den­nes­sa jak­sos­sa sy­ven­ny­tään toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Pekka Juntin esi­kois­ro­maa­niin Vil­li­koi­ra – miksi ni­men­omaan alas­kan­hus­ky pääsi ro­maa­nis­sa suureen roo­liin?

18.08.2023 09:56
Rovaniemeläinen kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle: "Huumeet ovat nuorilla muutaman näpäytyksen päässä"

Ro­va­nie­me­läi­nen kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le: "Huu­meet ovat nuo­ril­la muu­ta­man nä­päy­tyk­sen päässä"

12.08.2023 05:00
Tilaajille
Sivulliset-podcastin viidennessä jaksossa kuullaan mitä kittiläläiselle toimittajalle Noora Vaaralalle on selvinnyt Reidar Särestöniemestä

Si­vul­li­set-pod­cas­tin vii­den­nes­sä jak­sos­sa kuul­laan mitä kit­ti­lä­läi­sel­le toi­mit­ta­jal­le Noora Vaa­ra­lal­le on sel­vin­nyt Reidar Sä­res­tö­nie­mes­tä

04.08.2023 20:12
Kirjailija Miki Liukkonen siunattiin haudan lepoon Oulussa

Kir­jai­li­ja Miki Liuk­ko­nen siu­nat­tiin haudan lepoon Oulussa

29.07.2023 17:30
Sivulliset-podcastin neljännessä osassa torniolaislähtöinen kirjailija Akseli Heikkilä kertoo, miten kirjaan luodaan kauhun tunnelma

Si­vul­li­set-pod­cas­tin nel­jän­nes­sä osassa tor­nio­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Akseli Heik­ki­lä kertoo, miten kirjaan luodaan kauhun tun­nel­ma

28.07.2023 21:56
"Hillastaminen on parasta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ystävykset kirjoittamaan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloineen ja suruineen

"Hil­las­ta­mi­nen on pa­ras­ta, mitä ihminen voi tehdä" – Rakkaus hillaa ja suota kohtaan sai ys­tä­vyk­set kir­joit­ta­maan kirjan, jossa suolla on koko elämä iloi­neen ja su­rui­neen

28.07.2023 17:30 6
Tilaajille
Sivulliset-podcastin kolmannessa jaksossa sukelletaan saamelaisen ja ei-saamelaisen maailmankuvien eroihin

Si­vul­li­set-pod­cas­tin kol­man­nes­sa jak­sos­sa su­kel­le­taan saa­me­lai­sen ja ei-saa­me­lai­sen maail­man­ku­vien eroihin

21.07.2023 17:00
Sivulliset-podcastin toisessa jaksossa pohditaan, miksi ei-lappilainen kirjailija haluaa kirjoittaa pohjoiseen sijoittuvia romaaneja – Petra Rautiainen on kirjoittanut muun muassa Inarin saksalaisista vankileireistä

Si­vul­li­set-pod­cas­tin toi­ses­sa jak­sos­sa poh­di­taan, miksi ei-lap­pi­lai­nen kir­jai­li­ja haluaa kir­joit­taa poh­joi­seen si­joit­tu­via ro­maa­ne­ja – Petra Rau­tiai­nen on kir­joit­ta­nut muun muassa Inarin sak­sa­lai­sis­ta van­ki­lei­reis­tä

14.07.2023 17:00
Uudessa podcast-sarjassa kuullaan pohjoisen kirjailijoita – Pelkosenniemeläinen Juhani Karila kirjoitti ylistetyn kalajutun

Uudessa pod­cast-sar­jas­sa kuul­laan poh­joi­sen kir­jai­li­joi­ta – Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Juhani Karila kir­joit­ti ylis­te­tyn ka­la­ju­tun

07.07.2023 17:00 1
Surun rinnalle löytyi huumori – kirjailija Hannu Paloniemi aloittaa Uuden Rovaniemen kolumnistina

Surun rin­nal­le löytyi huumori – ­kir­jai­li­ja Hannu Pa­lo­nie­mi aloit­taa Uuden Ro­va­nie­men ko­lum­nis­ti­na

15.06.2023 11:00
Tilaajille