Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Sukupolvet
Haavisto on boomer, Stubb on X, minä olen Star Wars
Kolumni

Haa­vis­to on boomer, Stubb on X, minä olen Star Wars

05.02.2024 13:36 1
Kaikki Ylinamman sisarukset halusivat isoina poronhoitajiksi – kaksi on toteuttanut unelmansa, kolmas vasta haaveilee ja neljäs on jo luovuttanut

Kaikki Yli­nam­man si­sa­ruk­set ha­lu­si­vat isoina po­ron­hoi­ta­jik­si – kaksi on to­teut­ta­nut unel­man­sa, kolmas vasta haa­vei­lee ja neljäs on jo luo­vut­ta­nut

26.12.2023 16:30 9
Tilaajille
Teatteriarvio: Häpeä on kammitsa, joka estää kasvun – Leena Talvensaaren näytelmä käsittelee sukupolvitraumaa viisaudella ja viihdyttäen

Teat­te­riar­vio: Häpeä on kam­mit­sa, joka estää kasvun – Leena Tal­ven­saa­ren näy­tel­mä kä­sit­te­lee su­ku­pol­vi­trau­maa vii­sau­del­la ja viih­dyt­täen

15.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Huono kateus estää hyvinvoinnin
Kolumni

Huono kateus estää hy­vin­voin­nin

06.07.2023 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ti­laus­ta suu­rel­le val­tio­joh­ta­jal­le

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Henna Kojosta, 29, tuntuu välillä, että kaikki millenniaalit marjastavat ja neulovat sukkia – Tutkija: "Muutokset uhkaavat vain, jos pitää omaa ajattelutapaa ainoana oikeana"

Henna Ko­jos­ta, 29, tuntuu vä­lil­lä, että kaikki mil­len­niaa­lit mar­jas­ta­vat ja neu­lo­vat sukkia – Tut­ki­ja: "Muu­tok­set uh­kaa­vat vain, jos pitää omaa ajat­te­lu­ta­paa ainoana oi­kea­na"

25.02.2023 18:30 1
Tilaajille
Ok boomer – kenestä pitäisi ollaan huolissaan, oireilevista nuorista vai heitä paimentavista aikuisista?
Lukijalta Kolumni

Ok boomer – ­ke­nes­tä pitäisi ollaan huo­lis­saan, oi­rei­le­vis­ta nuo­ris­ta vai heitä pai­men­ta­vis­ta ai­kui­sis­ta?

09.12.2022 07:00
Tilaajille
Perintönä syvenevä velka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­tö­nä sy­ve­ne­vä velka

26.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Nuoruuden tarkoituksesta
Kolumni

Nuo­ruu­den tar­koi­tuk­ses­ta

26.11.2021 06:30
Tilaajille
Poromies on poromiehelle susi – ei mikään maapeto pysty siihen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­mies on po­ro­mie­hel­le susi – ei mikään maapeto pysty siihen

16.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Joel Slotte, 33, nousi kuvataiteen ytimeen maalaamalla sukupolvensa kokemuksia: "Osa ikätovereista on huonossa jamassa, tunnistan sen maiseman"

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

18.01.2021 10:21
Tilaajille
Ensin oli “baby boomers”, sitten milleniaalit ja nyt Z-sukupolvi – heidän harteille maailman pelastaminen sitten kaatui
Kolumni

Ensin oli “baby boo­mers”, sitten mil­le­niaa­lit ja nyt Z-su­ku­pol­vi – heidän har­teil­le maail­man pe­las­ta­mi­nen sitten kaatui

20.11.2020 06:30
Tilaajille
Kiitos virus, kun annoit meille jotain kerrottavaa lapsenlapsille
Kolumni

Kiitos virus, kun annoit meille jotain ker­rot­ta­vaa lap­sen­lap­sil­le

11.05.2020 06:00
Tilaajille
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosituhannen ensimmäinen vauva – 20 vuotta täyttävä Ida Jääskö kuuluu Z-sukupolveen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­nen vauva – 20 vuotta täyt­tä­vä Ida Jääskö kuuluu Z-su­ku­pol­veen, joka ei tiedä ajasta ennen nettiä

31.12.2019 07:30
Tilaajille
Niemisen naiset eivät poraa   – mummun oppi kesti monta sukupolvea, mutta nyt on sen aika väistyä
Kolumni

Nie­mi­sen naiset eivät poraa – mummun oppi kesti monta su­ku­pol­vea, mutta nyt on sen aika väistyä

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Alhainen syntyvyys haastaa sukupolviyhteistyön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Al­hai­nen syn­ty­vyys haastaa su­ku­pol­vi­yh­teis­työn

15.10.2019 07:44
Tilaajille