Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Talvisota
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Stalin hal­lit­si sa­la­mi­tak­tii­kan

19.04.2021 06:05 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erkon vai Sta­li­nin ja Mo­lo­to­vin sota?

01.04.2021 06:29 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väl­tyim­me Baltian maiden koh­ta­lol­ta

01.04.2021 06:26 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isää suun­nat­to­mas­ti kai­va­ten

25.12.2020 05:30
Tilaajille
Kolumni

Tsemp­pi­hen­ki on ajan henki

23.04.2020 22:34
Tilaajille

"Mer­kil­li­nen on nyt maail­man meno" – so­ta­vuo­sien si­vii­li­elä­mäs­sä ja ko­ro­na­ke­vään arjessa on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä, näin kevään 2020 ra­joi­tuk­set ver­tau­tu­vat kan­sam­me vai­keim­piin vuosiin

11.04.2020 06:30
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­jal­ta eri­tyis­vies­ti hen­ki­lös­töl­le ko­ro­nas­ta – Puhuu nä­ky­mät­tö­mäs­tä vi­hol­li­ses­ta ja esittää ver­tauk­sen tal­vi­so­das­ta

03.04.2020 17:58

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja hal­li­tus hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan kir­kon­kel­lo­jen soittoa tal­vi­so­dan rau­han­het­kel­lä

13.03.2020 11:44

Kir­kon­kel­lot soivat raskaan rauhan muis­tok­si – Lapissa useita muis­to­juh­lia

12.03.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni

Mat­ka­muis­to­ja Lapin sodan evak­ko­tai­pa­leil­ta

27.02.2020 10:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Emme hä­vin­neet sotaa

13.01.2020 08:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei voinut suostua Sta­li­nin eh­do­tuk­siin

08.01.2020 08:05
Tilaajille

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pu­na-ar­mei­ja olikin va­paut­ta­ja

27.12.2019 10:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan syitä turha enää pohtia

27.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kek­sit­ty­jä se­li­tyk­siä sodalle

21.12.2019 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Si­ni­sil­mäi­siä suo­ma­lai­sia

17.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tässä auttoi herra

16.12.2019 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­ta oli Erkon sota

13.12.2019 06:00
Tilaajille

Kaiju Sy­si­kum­pu muisti isään­sä, joka oli tal­vi­so­das­sa ken­raa­li Pajarin ad­ju­tant­ti­na – val­tio­joh­to laski sep­pe­leen kan­sal­li­sel­le muis­to­mer­kil­le

30.11.2019 15:02
Tilaajille

Vii­mei­nen ve­te­raa­ni – 101-vuo­tias Vilho Kel­lo­kum­pu on tiet­tä­väs­ti ainoa elossa oleva tal­vi­so­dan Sallan pa­tal­joo­nan sotilas

30.11.2019 07:30
Tilaajille