Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Talvisota
Erästystä ennen ja nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eräs­tys­tä ennen ja nyt

28.08.2023 05:00
"Ukraina motittaa kuin talvisodassa" – Suomalainen yrittäjä, reservin kersantti Kenneth Gregg kouluttaa ukrainalaisia taistelemaan venäläisiä vastaan

"Uk­rai­na mo­tit­taa kuin tal­vi­so­das­sa" – Suo­ma­lai­nen yrit­tä­jä, re­ser­vin ker­sant­ti Kenneth Gregg kou­lut­taa uk­rai­na­lai­sia tais­te­le­maan ve­nä­läi­siä vastaan

24.03.2022 13:02 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hivenen to­tuut­ta trol­lauk­seen­kin

21.12.2021 05:30 5
Tilaajille
Puna-armeija halusi antaa Lapin syntymäpäivälahjaksi Stalinille 82 vuotta sitten – illan pimentyessä alkoi ratkaiseva taistelu, joka päättyi kirkkaaseen välähdykseen Mäntyvaaran laella

Pu­na-ar­mei­ja halusi antaa Lapin syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si Sta­li­nil­le 82 vuotta sitten – illan pi­men­tyes­sä alkoi rat­kai­se­va tais­te­lu, joka päättyi kirk­kaa­seen vä­läh­dyk­seen Män­ty­vaa­ran laella

06.12.2021 15:00 6
Tilaajille
Vanha kuva muistuttaa menneestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanha kuva muis­tut­taa men­nees­tä

06.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Stalin hal­lit­si sa­la­mi­tak­tii­kan

19.04.2021 06:05 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erkon vai Sta­li­nin ja Mo­lo­to­vin sota?

01.04.2021 06:29 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väl­tyim­me Baltian maiden koh­ta­lol­ta

01.04.2021 06:26 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isää suun­nat­to­mas­ti kai­va­ten

25.12.2020 05:30
Tilaajille
Tsemppihenki on ajan henki
Kolumni

Tsemp­pi­hen­ki on ajan henki

23.04.2020 22:34
Tilaajille
"Merkillinen on nyt maailman meno" – sotavuosien siviilielämässä ja koronakevään arjessa on yllättäviä yhtäläisyyksiä, näin kevään 2020 rajoitukset vertautuvat kansamme vaikeimpiin vuosiin

"Mer­kil­li­nen on nyt maail­man meno" – so­ta­vuo­sien si­vii­lie­lä­mäs­sä ja ko­ro­na­ke­vään arjessa on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä, näin kevään 2020 ra­joi­tuk­set ver­tau­tu­vat kan­sam­me vai­keim­piin vuosiin

11.04.2020 06:30
Tilaajille
Puolustusvoimien komentajalta erityisviesti henkilöstölle koronasta – Puhuu näkymättömästä vihollisesta ja esittää vertauksen talvisodasta

Puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­jal­ta eri­tyis­vies­ti hen­ki­lös­töl­le ko­ro­nas­ta – Puhuu nä­ky­mät­tö­mäs­tä vi­hol­li­ses­ta ja esittää ver­tauk­sen tal­vi­so­das­ta

03.04.2020 17:58
Tasavallan presidentti ja hallitus hiljentyivät kuuntelemaan kirkonkellojen soittoa talvisodan rauhanhetkellä

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja hal­li­tus hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan kir­kon­kel­lo­jen soittoa tal­vi­so­dan rau­han­het­kel­lä

13.03.2020 11:44
Kirkonkellot soivat raskaan rauhan muistoksi – Lapissa useita muistojuhlia

Kir­kon­kel­lot soivat raskaan rauhan muis­tok­si – Lapissa useita muis­to­juh­lia

12.03.2020 07:00
Tilaajille
Matkamuistoja Lapin sodan evakkotaipaleilta
Kolumni

Mat­ka­muis­to­ja Lapin sodan evak­ko­tai­pa­leil­ta

27.02.2020 10:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Emme hä­vin­neet sotaa

13.01.2020 08:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei voinut suostua Sta­li­nin eh­do­tuk­siin

08.01.2020 08:05
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Puna-armeija olikin vapauttaja

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pu­na-ar­mei­ja olikin va­paut­ta­ja

27.12.2019 10:02
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan syitä turha enää pohtia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan syitä turha enää pohtia

27.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kek­sit­ty­jä se­li­tyk­siä sodalle

21.12.2019 06:30
Tilaajille