Talvisota
Tsemppihenki on ajan henki
Kolumni Maria Paldanius

Tsemp­pi­hen­ki on ajan henki

23.04.2020 22:34 0
Tilaajille
"Merkillinen on nyt maailman meno" – sotavuosien siviilielämässä ja koronakevään arjessa on yllättäviä yhtäläisyyksiä, näin kevään 2020 rajoitukset vertautuvat kansamme vaikeimpiin vuosiin

"Mer­kil­li­nen on nyt maail­man meno" – so­ta­vuo­sien si­vii­li­elä­mäs­sä ja ko­ro­na­ke­vään arjessa on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä, näin kevään 2020 ra­joi­tuk­set ver­tau­tu­vat kan­sam­me vai­keim­piin vuosiin

11.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Puolustusvoimien komentajalta erityisviesti henkilöstölle koronasta – Puhuu näkymättömästä vihollisesta ja esittää vertauksen talvisodasta

Puo­lus­tus­voi­mien ko­men­ta­jal­ta eri­tyis­vies­ti hen­ki­lös­töl­le ko­ro­nas­ta – Puhuu nä­ky­mät­tö­mäs­tä vi­hol­li­ses­ta ja esittää ver­tauk­sen tal­vi­so­das­ta

03.04.2020 17:58 0
Tasavallan presidentti ja hallitus hiljentyivät kuuntelemaan kirkonkellojen soittoa talvisodan rauhanhetkellä

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja hal­li­tus hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan kir­kon­kel­lo­jen soittoa tal­vi­so­dan rau­han­het­kel­lä

13.03.2020 11:44 0
Kirkonkellot soivat raskaan rauhan muistoksi – Lapissa useita muistojuhlia

Kir­kon­kel­lot soivat raskaan rauhan muis­tok­si – Lapissa useita muis­to­juh­lia

12.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Matkamuistoja Lapin sodan evakkotaipaleilta
Kolumni Terttu Pohtila

Mat­ka­muis­to­ja Lapin sodan evak­ko­tai­pa­leil­ta

27.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Jaakko Nikkilä

Lu­ki­jal­ta: Emme hä­vin­neet sotaa

13.01.2020 08:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei voinut suostua Sta­li­nin eh­do­tuk­siin

08.01.2020 08:05 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Puna-armeija olikin vapauttaja

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pu­na-ar­mei­ja olikin va­paut­ta­ja

27.12.2019 10:02 0
Tilaajille
Lukijalta: Talvisodan syitä turha enää pohtia
Lukijalta Mielipide Seppo Räty

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan syitä turha enää pohtia

27.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Kek­sit­ty­jä se­li­tyk­siä sodalle

21.12.2019 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Sinisilmäisiä suomalaisia
Lukijalta Mielipide Timo Toukomies

Lu­ki­jal­ta: Si­ni­sil­mäi­siä suo­ma­lai­sia

17.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Niva

Lu­ki­jal­ta: Tässä auttoi herra

16.12.2019 08:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Talvisota oli Erkon sota
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­ta oli Erkon sota

13.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Kaiju Sysikumpu muisti isäänsä, joka oli talvisodassa kenraali Pajarin adjutanttina – valtiojohto laski seppeleen kansalliselle muistomerkille

Kaiju Sy­si­kum­pu muisti isään­sä, joka oli tal­vi­so­das­sa ken­raa­li Pajarin ad­ju­tant­ti­na – val­tio­joh­to laski sep­pe­leen kan­sal­li­sel­le muis­to­mer­kil­le

30.11.2019 15:02 0
Tilaajille
Viimeinen veteraani – 101-vuotias Vilho Kellokumpu on tiettävästi ainoa elossa oleva talvisodan Sallan pataljoonan sotilas

Vii­mei­nen ve­te­raa­ni – 101-vuo­tias Vilho Kel­lo­kum­pu on tiet­tä­väs­ti ainoa elossa oleva tal­vi­so­dan Sallan pa­tal­joo­nan sotilas

30.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Näin talvisotaa käytiin Lapissa – Tappio Mäntyvaarassa tai Pelkosenniemellä olisi avannut venäläisille tien Kemijärvelle ja Rovaniemelle saakka

Näin tal­vi­so­taa käytiin Lapissa – Tappio Män­ty­vaa­ras­sa tai Pel­ko­sen­nie­mel­lä olisi avannut ve­nä­läi­sil­le tien Ke­mi­jär­vel­le ja Ro­va­nie­mel­le saakka

30.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Metsä meidän jälkeemme voitti Tieto-Finlandian yleisöäänestyksen – kirjailijat tänään Kemin kirjastossa

Metsä meidän jäl­keem­me voitti Tie­to-Fin­lan­dian ylei­sö­ää­nes­tyk­sen – kir­jai­li­jat tänään Kemin kir­jas­tos­sa

25.11.2019 13:18 0
Tilaajille
Niemisen naiset eivät poraa   – mummun oppi kesti monta sukupolvea, mutta nyt on sen aika väistyä
Kolumni Taru Salo

Nie­mi­sen naiset eivät poraa – mummun oppi kesti monta su­ku­pol­vea, mutta nyt on sen aika väistyä

23.11.2019 08:00 0
Tilaajille