Kolumni

Tsemppihenki on ajan henki


-

Viime aikoina olen käynyt mielikuvituskeskustelua kahden ikäiseni naishenkilön kanssa. Toinen elää Suomessa vuonna 1940 ja toinen vuonna 2100. Molemmat sijoittuvat siis 80 vuoden päähän nykyhetkestä.