Hiihto: MM-kul­taa tuli! Niko Anttola hal­lit­si vapaan kisaa läh­dös­tä maaliin

Pääkirjoitus: Seu­raa­van pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­ta on vielä ar­voi­tus – ­var­maa on, että hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta tulee en­nä­tys­vai­keat

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Talvisodasta 80 vuotta
Tun­te­mat­to­mik­si jääneille isosedille löytyy uusi elämä digitoitujen talvisodan aikaisten dokumenttien kautta – Sotasampo-tietokanta mahdollistaa paremman so­ta­tut­ki­muk­sen

Tun­te­mat­to­mik­si jää­neil­le iso­se­dil­le löytyy uusi elämä di­gi­toi­tu­jen tal­vi­so­dan ai­kais­ten do­ku­ment­tien kautta – So­ta­sam­po-tie­to­kan­ta mah­dol­lis­taa pa­rem­man so­ta­tut­ki­muk­sen

13.03.2020 08:25
Tilaajille
Talvisodan lotat leipoivat päivittäin 100 000 kiloa leipää rintamalle – vanha leipämuotti kertoo omaa tarinaansa

Tal­vi­so­dan lotat lei­poi­vat päi­vit­täin 100 000 kiloa leipää rin­ta­mal­le – vanha lei­pä­muot­ti kertoo omaa ta­ri­naan­sa

13.03.2020 07:00
Talvisota vei 1 129 lappilaista – Talvisodan päättymisestä tulee perjantaina kuluneeksi tasan 80 vuotta

Tal­vi­so­ta vei 1 129 lap­pi­lais­ta – Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tulee per­jan­tai­na ku­lu­neek­si tasan 80 vuotta

13.03.2020 08:13
Tilaajille
Kirkonkellot soivat raskaan rauhan muistoksi – Lapissa useita muistojuhlia

Kir­kon­kel­lot soivat raskaan rauhan muis­tok­si – Lapissa useita muis­to­juh­lia

12.03.2020 07:00
Tilaajille
Viimeinen veteraani – 101-vuotias Vilho Kellokumpu on tiettävästi ainoa elossa oleva talvisodan Sallan pataljoonan sotilas

Vii­mei­nen ve­te­raa­ni – 101-vuo­tias Vilho Kel­lo­kum­pu on tiet­tä­väs­ti ainoa elossa oleva tal­vi­so­dan Sallan pa­tal­joo­nan sotilas

30.11.2019 07:30
Tilaajille
Näin talvisotaa käytiin Lapissa – Tappio Mäntyvaarassa tai Pelkosenniemellä olisi avannut venäläisille tien Kemijärvelle ja Rovaniemelle saakka

Näin tal­vi­so­taa käytiin Lapissa – Tappio Män­ty­vaa­ras­sa tai Pel­ko­sen­nie­mel­lä olisi avannut ve­nä­läi­sil­le tien Ke­mi­jär­vel­le ja Ro­va­nie­mel­le saakka

30.11.2019 07:30 1
Tilaajille
Jos talvisota syttyisi nyt, millainen siitä tulisi – laadimme skenaarion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-luvulla

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Talvisodan jälkeen lottiin liityttiin puoluekantaan katsomatta – Nykyisin lottamuseona toimiva koulutuskeskus oli Suomessa ensimmäisiä paikkoja, jossa naisista koulutettiin johtajia

Tal­vi­so­dan jälkeen lottiin lii­tyt­tiin puo­lue­kan­taan kat­so­mat­ta – Ny­kyi­sin lot­ta­mu­seo­na toimiva kou­lu­tus­kes­kus oli Suo­mes­sa en­sim­mäi­siä paik­ko­ja, jossa nai­sis­ta kou­lu­tet­tiin joh­ta­jia

28.11.2019 14:06
Tilaajille
19-vuotias Sanni Viskari joi aamukahviaan, kun yhtäkkiä räjähti: Talvisota syttyi varoittamatta ja kylä jäi vihollisen puolelle vangiksi – keväällä Suomen rajalla pääsi itku

19-vuo­tias Sanni Viskari joi aa­mu­kah­viaan, kun yht­äk­kiä rä­jäh­ti: Tal­vi­so­ta syttyi va­roit­ta­mat­ta ja kylä jäi vi­hol­li­sen puo­lel­le van­gik­si – ke­vääl­lä Suomen rajalla pääsi itku

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Yhdeksän poroa ilmestyi Suomenlahden rantamille kesken talvisodan: simolaisen sotilaan päähänpistosta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi sodanjohtokin

Yh­dek­sän poroa il­mes­tyi Suo­men­lah­den ran­ta­mil­le kesken tal­vi­so­dan: si­mo­lai­sen so­ti­laan pää­hän­pis­tos­ta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi so­dan­joh­to­kin

10.11.2019 08:00