Tähtijuttu: Pa­ja­las­sa laa­jen­ne­taan rau­ta­kai­vos­ta, ja asian­tun­ti­jaa huo­les­tut­ta­vat sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Lapin ra­ja­jo­kiin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Ruokahuolto
Sote-uudistus tulee, mutta kaikissa Lapin kunnissa ei ole vieläkään selvää, miten ruokahuolto organisoidaan ensi vuonna

So­te-uu­dis­tus tulee, mutta kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa ei ole vie­lä­kään selvää, miten ruo­ka­huol­to or­ga­ni­soi­daan ensi vuonna

15.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Ei päästetä maataloutta kuolemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pääs­te­tä maa­ta­lout­ta kuo­le­maan

28.05.2022 05:30
Tilaajille
Lapin sote-palveluiden ruokahuoltoa ei keskitetä ainakaan heti – "Hyvä, että päästään jollain ratkaisulla liikkeelle"

Lapin so­te-pal­ve­lui­den ruo­ka­huol­toa ei kes­ki­te­tä ai­na­kaan heti – "Hyvä, että pääs­tään jollain rat­kai­sul­la liik­keel­le"

16.05.2022 09:46 7
Tilaajille
"Ei ole varaa lannoitteisiin eikä traktorin polttoaineisiin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin viljelijöille pitäisi olla päinvastainen:  "Kaikki mahdolliset pellot käyttöön, että saadaan hyvä sato"

"Ei ole varaa lan­noit­tei­siin eikä trak­to­rin polt­toai­nei­siin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin vil­je­li­jöil­le pitäisi olla päin­vas­tai­nen: "Kaikki mah­dol­li­set pellot käyt­töön, että saadaan hyvä sato"

09.04.2022 06:00 13
Tilaajille
Keskuskeittiön vikaantunut tiskikone tuottaa harmia Kolarissa – uuden saamiseen voi mennä puolikin vuotta

Kes­kus­keit­tiön vi­kaan­tu­nut tis­ki­ko­ne tuottaa harmia Ko­la­ris­sa – uuden saa­mi­seen voi mennä puo­li­kin vuotta

17.03.2022 08:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­oma­va­rai­suus on hen­ki­va­kuu­tuk­sem­me

26.02.2022 12:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus­mak­su elin­tar­vik­keil­le

24.02.2022 19:49
Tilaajille
Onko sote-alue lähiruoan mahdollistaja vai este?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko so­te-alue lä­hi­ruoan mah­dol­lis­ta­ja vai este?

07.02.2022 05:00
Tilaajille
Kirsi Räikkönen muonittaa 105 rallisuuta

Kirsi Räik­kö­nen muo­nit­taa 105 ral­li­suu­ta

11.01.2022 19:02
Tilaajille
Lukijalta: Mihin menet maatalous?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mihin menet maa­ta­lous?

25.07.2020 05:15
Tilaajille
Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toimittaja testasi, millainen korona-ajan ruokahuolto toimii parhaiten kahden aikuisen taloudessa

Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toi­mit­ta­ja tes­ta­si, mil­lai­nen ko­ro­na-ajan ruo­ka­huol­to toimii par­hai­ten kahden ai­kui­sen ta­lou­des­sa

11.05.2020 10:55 1
Tilaajille
Ruokakauppojen koronatapaukset eivät vaarantaneet Ylitornion ruokahuoltoa

Ruo­ka­kaup­po­jen ko­ro­na­ta­pauk­set eivät vaa­ran­ta­neet Yli­tor­nion ruo­ka­huol­toa

08.05.2020 18:21
Tilaajille
Myös Ylitornion S-Marketin henkilökuntaa on joutunut koronakaranteeniin – Kauppa pysyy useimpina päivinä auki lyhennetyillä aukioloajoilla

Myös Yli­tor­nion S-Mar­ke­tin hen­ki­lö­kun­taa on jou­tu­nut ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Kauppa pysyy useim­pi­na päivinä auki ly­hen­ne­tyil­lä au­ki­olo­ajoil­la

29.04.2020 13:14
Tilaajille
Tilat tarvitsevat nyt sitoutunutta työvoimaa - viljelijällä pitää olla tieto, että tekijöitä on myös ensi viikolla

Tilat tar­vit­se­vat nyt si­tou­tu­nut­ta työ­voi­maa - vil­je­li­jäl­lä pitää olla tieto, että te­ki­jöi­tä on myös ensi vii­kol­la

27.04.2020 14:02
Lukijalta: Ruokaturva on koetuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ruo­ka­tur­va on koe­tuk­sel­la

13.04.2020 20:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion päät­tä­jät, he­rät­kää!

13.04.2020 19:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Simon kun­nal­le

11.04.2020 14:40
Tilaajille
Arina perehdyttää noin 400 työntekijää marketkaupan tehtäviin − taustalla koronatilanteen aiheuttamat sopeuttamistoimet

Arina pe­reh­dyt­tää noin 400 työn­te­ki­jää mar­ket­kau­pan teh­tä­viin − taus­tal­la ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat so­peut­ta­mis­toi­met

25.03.2020 17:29
Tilaajille
Ruokaralli Naantalista Kemiin päättyy, kun Fazer joutuu lopettamaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Ruo­ka­ral­li Naan­ta­lis­ta Kemiin päät­tyy, kun Fazer joutuu lo­pet­ta­maan Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

30.12.2019 17:01
Tilaajille
Posion kunta valmistautuu ulkoistamaan ruokahuoltonsa

Posion kunta val­mis­tau­tuu ul­kois­ta­maan ruo­ka­huol­ton­sa

20.12.2019 21:44
Tilaajille