Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oulu
Viimeisin 12 tuntia
Puolustusvoimat julkaisi Hornetista otettua kuvaa Oulun ylilennosta – katso video

Puo­lus­tus­voi­mat jul­kai­si Hor­ne­tis­ta otettua kuvaa Oulun yli­len­nos­ta – katso video

14:05
Viikko
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

06.12.2023 09:35 1
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään  – Rovaniemen hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 12:40
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 16:21
Tilaajille
Iissä sijaitsee erikoinen kivijalkakauppa, joka tunnetaan etelässä asti – Yrittäjäsisaruksilla on edelleen myynnissä 10 000 VHS-kasettia

Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

03.12.2023 16:00 2
Tilaajille
Poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 11:07 4
Tilaajille
Oululaisten Maarit ja Iisa Kiviojan perheessä joulukalenteri on naisten yhteinen juttu –Äiti availee sadan euron kalenterinsa luukkuja vielä ensi vuoden puolellakin

Ou­lu­lais­ten Maarit ja Iisa Ki­vi­ojan per­hees­sä jou­lu­ka­len­te­ri on naisten yh­tei­nen juttu –Äiti availee sadan euron ka­len­te­rin­sa luuk­ku­ja vielä ensi vuoden puo­lel­la­kin

02.12.2023 08:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tuomo Heikkisen esikoisromaani on järkälemäinen, syvällinen ja mieliinpainuva lukukokemus

Tuomo Heik­ki­sen esi­kois­ro­maa­ni on jär­kä­le­mäi­nen, sy­väl­li­nen ja mie­liin­pai­nu­va lu­ku­ko­ke­mus

28.11.2023 15:00
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksesta siirretyt ukrainalaiset odottavat paluuta parikin viikkoa – järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä ratkaisua

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat paluuta parikin viikkoa – jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä rat­kai­sua

27.11.2023 16:27
Tilaajille
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:59 12
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Nea Luoman Sansa valittiin maailman kauneimmaksi kissaksi – sylihoitoa kaipaava kaunistus sai erityiskehuja kiharasta turkistaan ja isoista korvistaan

Nea Luoman Sansa va­lit­tiin maail­man kau­neim­mak­si kis­sak­si – sy­li­hoi­toa kai­paa­va kau­nis­tus sai eri­tyis­ke­hu­ja ki­ha­ras­ta tur­kis­taan ja isoista kor­vis­taan

26.11.2023 17:15
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 10:47 2
Tilaajille
Kommentti: Migri munasi itsensä totaalisesti ukrainalaisten kohtelussa
Kolumni

Kom­ment­ti: Migri munasi itsensä to­taa­li­ses­ti uk­rai­na­lais­ten koh­te­lus­sa

24.11.2023 20:26 18
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto pyörtää päätöksen Oulun ukrainalaisten pakkosiirrosta Kemijärvelle ja Raaheen – Ouluun tulossa jär­jes­te­ly­kes­kus

Maa­han­muut­to­vi­ras­to pyörtää pää­tök­sen Oulun uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­ros­ta Ke­mi­jär­vel­le ja Raaheen – Ouluun tulossa jär­jes­te­ly­kes­kus

24.11.2023 17:35 14
Ukrainalaisten avustaja: Migri työntää Oulussa jopa sata Ukrainan pakolaista pikavauhtia ulos asunnoistaan ja lähettää heidät kohti Kemijärveä – "Itketään ja osa on shokissa"

Uk­rai­na­lais­ten avus­ta­ja: Migri työntää Oulussa jopa sata Uk­rai­nan pa­ko­lais­ta pi­ka­vauh­tia ulos asun­nois­taan ja lä­het­tää heidät kohti Ke­mi­jär­veä – "It­ke­tään ja osa on sho­kis­sa"

24.11.2023 11:14 37
Tilaajille
Oletko nähnyt tätä miestä? 21-vuotias katosi Oulussa viime viikolla, poliisi pyytää vihjeitä

Oletko nähnyt tätä miestä? 21-vuo­tias katosi Oulussa viime vii­kol­la, poliisi pyytää vih­jei­tä

24.11.2023 10:09
Hallituksen rajapäätös: Raja-Joosepin turvapaikanhakijat matkustavat Lapin läpi Ouluun rekisteröitäväksi – rekisteröintiä odottavien liikkumista ei tällä hetkellä voida rajoittaa

Hal­li­tuk­sen ra­ja­pää­tös: Ra­ja-Joo­se­pin tur­va­pai­kan­ha­ki­jat mat­kus­ta­vat Lapin läpi Ouluun re­kis­te­röi­tä­väk­si – re­kis­te­röin­tiä odot­ta­vien liik­ku­mis­ta ei tällä het­kel­lä voida ra­joit­taa

22.11.2023 22:26 8
Tilaajille
Lukkofirma iLOQ pääsi menestyksen makuun – yrityksellä on omia edistyksellisiä tuotteita ja vienti vetää

Luk­ko­fir­ma iLOQ pääsi me­nes­tyk­sen makuun – yri­tyk­sel­lä on omia edis­tyk­sel­li­siä tuot­tei­ta ja vienti vetää

22.11.2023 20:30
Tilaajille