Monipuolinen Meri-Lappi
Torniolaiset Hoolit viettävät aktiivista vauva-arkea - ”Jos jäisimme aina neljän seinän sisälle, en varmasti pysyisi hereillä.”

Tor­nio­lai­set Hoolit viet­tä­vät ak­tii­vis­ta vau­va-ar­kea - ”Jos jäi­sim­me aina neljän seinän si­säl­le, en var­mas­ti pysyisi he­reil­lä.”

26.02.2020 11:36 0
Tornion Suurpilkit 2020 on koko kansan talvikarnevaali – ”Tänne tullaan pitämään hauskaa ja täällä kaikille on taatusti tekemistä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tornion Suur­pil­kit 2020 on koko kansan tal­vi­kar­ne­vaa­li – ”Tänne tullaan pi­tä­mään hauskaa ja täällä kai­kil­le on taa­tus­ti te­ke­mis­tä”

26.02.2020 09:30 0
Lantionpohjalihasten toimintahäiriöt vaivaavat synnyttäneiden naisten lisäksi nuoria, ikääntyneitä sekä miehiä – ”Fysioterapiasta saa apua toimintahäiriöihin”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Lan­tion­poh­ja­li­has­ten toi­min­ta­häi­riöt vai­vaa­vat syn­nyt­tä­nei­den naisten lisäksi nuoria, ikään­ty­nei­tä sekä miehiä – ”Fy­sio­te­ra­pias­ta saa apua toi­min­ta­häi­riöi­hin”

26.02.2020 08:00 0
Marja toteutti unelmansa ja avasi oman lounaskahvilan - "Mie valmistan kaikki alusta asti itse"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Marja to­teut­ti unel­man­sa ja avasi oman lou­nas­kah­vi­lan - "Mie val­mis­tan kaikki alusta asti itse"

26.02.2020 07:00 0
Onni löytyi Keminmaasta - Iisalot ihastuivat rauhalliseen ja luonnonläheiseen asuinalueeseen
Kaupallinen yhteistyö Monipuolinen Meri-Lappi

Onni löytyi Ke­min­maas­ta - Iisalot ihas­tui­vat rau­hal­li­seen ja luon­non­lä­hei­seen asuin­aluee­seen

26.02.2020 06:00 0
Cello-keittiö on helppo ja nopea tapa uudistaa kodin sydän
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Cel­lo-keit­tiö on helppo ja nopea tapa uu­dis­taa kodin sydän

26.02.2020 06:00 0
Viisi vuotta muotikauppaa Kemissä - "Ei mene päivää, etteikö jotain uutta saapuisi myymälään"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Viisi vuotta muo­ti­kaup­paa Kemissä - "Ei mene päivää, etteikö jotain uutta saa­pui­si myy­mä­lään"

26.02.2020 06:00 0
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

26.02.2020 05:00 0
Maaseudulta käsin -messujen teemana kestävä maaseutu – nyt haussa ovat paikalliset esiintyjät, kasvisruoan valmistajat sekä luonnonmukaiset pienyritykset
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Maa­seu­dul­ta käsin -mes­su­jen teemana kestävä maa­seu­tu – nyt haussa ovat pai­kal­li­set esiin­ty­jät, kas­vis­ruoan val­mis­ta­jat sekä luon­non­mu­kai­set pien­yri­tyk­set

26.02.2020 04:00 0
Visitkemi.fi kutsuu näkemään ja kokemaan Kemin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vi­sit­ke­mi.fi kutsuu nä­ke­mään ja ko­ke­maan Kemin

13.11.2019 06:00 0
Uuden teknologian avulla luonnollista kuulemista
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uuden tek­no­lo­gian avulla luon­nol­lis­ta kuu­le­mis­ta

13.11.2019 06:00 0
Niskalan Radio-Sähkö on nyt Power Kemi
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Nis­ka­lan Ra­dio-Säh­kö on nyt Power Kemi

13.11.2019 06:00 0
Opetusministeri luovutti vuoden työpaikkaohjaajan palkinnon Meri-Lappiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ope­tus­mi­nis­te­ri luo­vut­ti vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jan pal­kin­non Me­ri-Lap­piin

13.11.2019 06:00 0
Neljä vuodenaikaa toimii Sea Lapland Day Span kantavana teemana – Lumikuningatar toi voiton kotiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Neljä vuo­den­ai­kaa toimii Sea Lapland Day Span kan­ta­va­na teemana – Lu­mi­ku­nin­ga­tar toi voiton kotiin

13.11.2019 06:00 0
150 Fest kokoaa paikallisia musiikin osaajia lavalle kaupunginorkesterin kanssa – ”Ainutlaatuinen tapahtuma Kemissä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

150 Fest kokoaa pai­kal­li­sia mu­sii­kin osaajia lavalle kau­pun­gin­or­kes­te­rin kanssa – ”Ai­nut­laa­tui­nen ta­pah­tu­ma Ke­mis­sä”

13.11.2019 06:00 0
Saarenvire tuo hoivapalvelut kotiin - "Autamme arjessa selviytymisessä, kuten siivouksessa ja ruoanlaitossa"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Saa­ren­vi­re tuo hoi­va­pal­ve­lut kotiin - "Au­tam­me arjessa sel­viy­ty­mi­ses­sä, kuten sii­vouk­ses­sa ja ruoan­lai­tos­sa"

21.08.2019 06:00 0
Visitkemi.fi tuo Kemin matkailupalvelujen tuottajat ja matkailijat yhteen
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vi­sit­ke­mi.fi tuo Kemin mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat ja mat­kai­li­jat yhteen

21.08.2019 06:00 0
Kuulokojeet kannattaa hankkia ennemmin kuin myöhemmin - "Elämänlaatuni parantui kertaheitolla"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kuu­lo­ko­jeet kan­nat­taa hankkia en­nem­min kuin myö­hem­min - "E­lä­män­laa­tu­ni pa­ran­tui ker­ta­hei­tol­la"

21.08.2019 06:00 0
Monipuolisilta Harrastemessuilta hyvää ja merkityksellistä tekemistä jokaiselle lapselle – ”Mielekkäästä harrastuksesta hyötyy koko perhe”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Mo­ni­puo­lisil­ta Har­ras­te­mes­suil­ta hyvää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä te­ke­mis­tä jo­kai­sel­le lap­sel­le – ”Mie­lek­kääs­tä har­ras­tuk­ses­ta hyötyy koko perhe”

21.08.2019 06:00 0
Maaseudulta Käsin -messuilla voi nauttia live-musiikista, hyvästä ruoasta ja maaseudun tunnelmasta – paikan päälle Louelle voi päästä nostalgisella Lättähatulla
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Maa­seu­dul­ta Käsin -mes­suil­la voi nauttia li­ve-mu­sii­kis­ta, hyvästä ruoasta ja maa­seu­dun tun­nel­mas­ta – paikan päälle Louelle voi päästä nos­tal­gi­sel­la Lät­tä­ha­tul­la

21.08.2019 06:00 0