Keminmaan kunta
Idearikas yrittäjä on aina tervetullut Keminmaan elinkeinotyöryhmän suunnittelupöytään – ”Lähes kaikki esitetyt ideat ovat päätyneet käytännön toimenpiteiksi”
Mainos Keminmaan kunta

Idea­ri­kas yrit­tä­jä on aina ter­ve­tul­lut Ke­min­maan elin­kei­no­työ­ryh­män suun­nit­te­lu­pöy­tään – ”Lähes kaikki esi­te­tyt ideat ovat pää­ty­neet käy­tän­nön toi­men­pi­teik­si”

02.12.2020 06:00
Keminmaan Energia ja Vesi Oy aloittaa yt:t – neljä voi menettää työnsä

Ke­min­maan Energia ja Vesi Oy aloit­taa yt:t – neljä voi me­net­tää työnsä

12.11.2020 12:28
Tilaajille
Meri-Lapin ainoaa laskettelukeskusta on paranneltu pala kerrallaan, mutta iso loppuhuipennus lykkääntyy

Me­ri-La­pin ainoaa las­ket­te­lu­kes­kus­ta on pa­ran­nel­tu pala ker­ral­laan, mutta iso lop­pu­hui­pen­nus lyk­kään­tyy

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Keminmaa valmistelee miljoonasäästöjä – leikkauslistalle sovitellaan kouluja, katuvaloja ja kirjastoautoa

Ke­min­maa val­mis­te­lee mil­joo­na­sääs­tö­jä – leik­kaus­lis­tal­le so­vi­tel­laan kou­lu­ja, ka­tu­va­lo­ja ja kir­jas­to­au­toa

17.08.2020 14:29 1
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päätti pilkkoa sisäilmaongelmista kärsivän kunnanviraston

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pilkkoa si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vän kun­nan­vi­ras­ton

10.07.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Maine ei parane ky­se­le­mäl­lä

20.05.2020 15:45
Tilaajille
Kuntaliitto suosittaa, että Keminmaan valtuusto käsittelisi kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamisen uudestaan

Kun­ta­liit­to suo­sit­taa, että Ke­min­maan val­tuus­to kä­sit­te­li­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton erot­ta­mi­sen uu­des­taan

18.05.2020 19:54
Tilaajille
Keminmaa käynnistelee kunnantaloonsa jättiremonttia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

Ke­min­maa käyn­nis­te­lee kun­nan­ta­loon­sa jät­ti­re­mont­tia – Ranua valitsi toisin ja aikoo säästää rahaa

12.05.2020 18:44
Tilaajille
Keminmaan valtuusto päätti perustaa valiokunnan erottamaan kunnanhallituksen puheenjohtajaa

Ke­min­maan val­tuus­to päätti pe­rus­taa va­lio­kun­nan erot­ta­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaa

07.05.2020 19:55 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tähän kun­nan­ta­loa tar­vi­taan

06.05.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta: Mihin kunnantaloa tarvitaan?
Lukijalta Mielipide Hannu Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Mihin kun­nan­ta­loa tar­vi­taan?

04.05.2020 12:26
Tilaajille
Keminmaassa aletaan valmistella kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamista luottamuspulan vuoksi

Ke­min­maas­sa aletaan val­mis­tel­la kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan erot­ta­mis­ta luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

22.04.2020 19:56
Tilaajille
Keminmaan Rajakangasta päästään rakentamaan – KHO hylkäsi viimeisenkin valituslupahakemuksen kaavasta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­gas­ta pääs­tään ra­ken­ta­maan – KHO hylkäsi vii­mei­sen­kin va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kaa­vas­ta

31.03.2020 15:06
Tilaajille

Ke­min­maa jär­jes­tää kaup­pa-apua ikäih­mi­sil­le, kau­pois­sa omat asioin­ti­ajat ris­ki­ryh­mil­le

20.03.2020 09:54
Keminmaa ja Attendo sopivat kiistan, joka uhkasi siirtää Kallinrannan palvelukodin toiminnan Kemiin

Ke­min­maa ja Attendo sopivat kiis­tan, joka uhkasi siirtää Kal­lin­ran­nan pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan Kemiin

02.03.2020 20:49
Tilaajille
Onni löytyi Keminmaasta - Iisalot ihastuivat rauhalliseen ja luonnonläheiseen asuinalueeseen
Kaupallinen yhteistyö Monipuolinen Meri-Lappi

Onni löytyi Ke­min­maas­ta - Iisalot ihas­tui­vat rau­hal­li­seen ja luon­non­lä­hei­seen asuin­aluee­seen

26.02.2020 06:00
Keminmaan kunnanjohtaja teki työsuojeluilmoituksen: Mauri Posio katsoo, että ongelmien selvittämiseen tarvitaan ulkopuolista apua

Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja teki työ­suo­je­luil­moi­tuk­sen: Mauri Posio katsoo, että on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan ul­ko­puo­lis­ta apua

25.02.2020 18:30
Tilaajille
Keminmaa on tuulivoimakartalla tyhjä läntti – kunnassa pohditaan nyt periaatelinjaa voimaloihin

Ke­min­maa on tuu­li­voi­ma­kar­tal­la tyhjä läntti – kun­nas­sa poh­di­taan nyt pe­ri­aa­te­lin­jaa voi­ma­loi­hin

23.01.2020 14:41
Tilaajille
Keminmaa säilyttää kunnanviraston valtuustosiiven–kaikki talon osat peruskorjataan

Ke­min­maa säi­lyt­tää kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ven–­kaik­ki talon osat pe­rus­kor­ja­taan

13.12.2019 17:08
Tilaajille
Keminmaan kunnan  talous pysyy lähivuodetkin kireänä – vanhat ylijäämät syödään parissa vuodessa

Ke­min­maan kunnan talous pysyy lä­hi­vuo­det­kin kireänä – vanhat yli­jää­mät syödään parissa vuo­des­sa

29.11.2019 17:53
Tilaajille