Meri-Lapin Keskuspesula
Meri-Lapin Keskuspesulan yrittäjä Annaleena Laakso huolestui pyykkien omavalvonnan puutteista – kehitti alalle mullistavan menetelmän, joka on ainoaa laatuaan koko Suomessa
Mainos Meri-Lapin Keskuspesula

Me­ri-La­pin Kes­kus­pe­su­lan yrit­tä­jä An­na­lee­na Laakso huo­les­tui pyyk­kien oma­val­von­nan puut­teis­ta – kehitti alalle mul­lis­ta­van me­ne­tel­män, joka on ainoaa laa­tuaan koko Suo­mes­sa

02.12.2020 06:00