Hotellihanke: Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

Pääkirjoitus: Pakko on hyvä kan­nus­tin hy­vin­voin­ti­alueil­le

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa kello 18

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Toivon Kuulo
Hoitamaton kuulonalenema edistää muistisairautta ja lisää riskiä masennukseen – ”Apua lähdetään hakemaan kymmenen vuotta myöhässä”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma edistää muis­ti­sai­raut­ta ja lisää riskiä ma­sen­nuk­seen – ”Apua läh­de­tään ha­ke­maan kym­me­nen vuotta myö­häs­sä”

29.08.2023 06:00
Hoitamaton kuulonalenema vaikuttaa tutkitusti elämänlaatuun – ”Se on henkisesti rasittavaa ja väsyttävää”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma vai­kut­taa tut­ki­tus­ti elä­män­laa­tuun – ”Se on hen­ki­ses­ti ra­sit­ta­vaa ja vä­syt­tä­vää”

27.01.2023 08:00
Korona-aika on lisännyt kuulon ongelmia – näistä merkeistä tiedät, että sinun tai läheisesi on syytä käydä kuulontutkimuksessa
Mainos Toivon Kuulo

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt kuulon on­gel­mia – näistä mer­keis­tä tiedät, että sinun tai lä­hei­se­si on syytä käydä kuu­lon­tut­ki­muk­ses­sa

25.01.2022 06:00
Huono kuulo voi lisätä masennuksen ja yksinäisyyden riskiä – 84-vuotias Jorma sai kuulolaitteen ja voi taas osallistua kokouksiin
Mainos Toivon Kuulo

Huono kuulo voi lisätä ma­sen­nuk­sen ja yk­si­näi­syy­den riskiä – 84-vuo­tias Jorma sai kuu­lo­lait­teen ja voi taas osal­lis­tua ko­kouk­siin

06.08.2021 06:00
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Toivon Kuulo

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

13.05.2020 11:45
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

26.02.2020 05:00
Uuden teknologian avulla luonnollista kuulemista
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uuden tek­no­lo­gian avulla luon­nol­lis­ta kuu­le­mis­ta

13.11.2019 06:00
Kuulovammaa ei tarvitse hävetä – kaunista kuulokojetta voi kantaa ylpeydellä
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kuu­lo­vam­maa ei tar­vit­se hävetä – kau­nis­ta kuu­lo­ko­jet­ta voi kantaa yl­pey­del­lä

17.08.2019 05:11
Eila Pursiainen joutui jättämään harrastuksensa heikentyneen kuulon vuoksi – nyt kuorolaulu luonnistuu jälleen: ”Olen onnellinen kuulokojevalinnastani”
Mainos Toivon Kuulo

Eila Pur­siai­nen joutui jät­tä­mään har­ras­tuk­sen­sa hei­ken­ty­neen kuulon vuoksi – nyt kuo­ro­lau­lu luon­nis­tuu jäl­leen: ”Olen on­nel­li­nen kuu­lo­ko­je­va­lin­nas­ta­ni”

10.08.2019 06:00