Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lyseonpuiston lukio
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

29.09.2023 12:47 31
Tilaajille
Nuorten muusikoiden aikamatka – konsertti palauttaa unohdettujen rovaniemeläissäveltäjien teoksia estradille

Nuorten muu­si­koi­den ai­ka­mat­ka – kon­sert­ti pa­laut­taa unoh­det­tu­jen ro­va­nie­me­läis­sä­vel­tä­jien teoksia est­ra­dil­le

07.09.2023 17:30
Tilaajille
Lukuklubin suosio yllätti opettajatkin Lyseonpuiston lukiossa – "Mitäpä sitä muuta tarvitsee kuin hyvää kirjallisuutta, ruokaa ja ihmisiä"

Lu­ku­klu­bin suosio yllätti opet­ta­jat­kin Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa – "Mitäpä sitä muuta tar­vit­see kuin hyvää kir­jal­li­suut­ta, ruokaa ja ih­mi­siä"

21.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Rovaniemelle voi syntyä tulevaisuudessa yli tuhannen oppilaan suurlukio – toinen vaihtoehto on rakentaa Ounasvaaran lukiolle uudet tilat

Ro­va­nie­mel­le voi syntyä tu­le­vai­suu­des­sa yli tu­han­nen op­pi­laan suur­lu­kio – toinen vaih­to­eh­to on ra­ken­taa Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­le uudet tilat

24.04.2023 19:30 3
Tilaajille
"Meinasin itsekin jättää äänestämättä, koska en tiedä ketä äänestäisin" – rovaniemeläisten nuorten mielestä äänestämisessä ei menetä mitään, mutta ehdokkaan valitseminen on työlästä

"Mei­na­sin itsekin jättää ää­nes­tä­mät­tä, koska en tiedä ketä ää­nes­täi­sin" – ro­va­nie­me­läis­ten nuorten mie­les­tä ää­nes­tä­mi­ses­sä ei menetä mitään, mutta eh­dok­kaan va­lit­se­mi­nen on työ­läs­tä

23.03.2023 07:00 5
Tilaajille
Tiktokissa törmää väkisinkin politiikkaan, sanovat rovaniemeläisnuoret – somessa yksi puolue on ylivoimainen ykkönen

Tik­to­kis­sa törmää vä­ki­sin­kin po­li­tiik­kaan, sanovat ro­va­nie­me­läis­nuo­ret – somessa yksi puolue on yli­voi­mai­nen ykkönen

03.03.2023 22:30 2
Tilaajille
Brasilialainen Filippo tuli Rovaniemelle lukioon vaihtoon, hullaantui ja jäi pysyvästi – IB-lukiota varten kaupunkiin muuttaneita vieraskielisiä tänä syksynä valmistuneista oli kaksi

Bra­si­lia­lai­nen Filippo tuli Ro­va­nie­mel­le lukioon vaih­toon, hul­laan­tui ja jäi py­sy­väs­ti – IB-lu­kio­ta varten kau­pun­kiin muut­ta­nei­ta vie­ras­kie­li­siä tänä syksynä val­mis­tu­neis­ta oli kaksi

18.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä on jo toiveissa melko tavalliset lakkiaiset, Meri-Lapissa suositellaan juhlien siirtoa syksyyn

Ro­va­nie­mel­lä on jo toi­veis­sa melko ta­val­li­set lak­kiai­set, Me­ri-La­pis­sa suo­si­tel­laan juhlien siirtoa syksyyn

05.05.2021 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemi siirsi penkkarit ja vanhojen tanssit huhtikuulle – "Haluamme turvata ylioppilaskirjoitukset"

Ro­va­nie­mi siirsi penk­ka­rit ja van­ho­jen tanssit huh­ti­kuul­le – "Ha­luam­me turvata yliop­pi­las­kir­joi­tuk­set"

18.01.2021 09:51
Monessa lukiossa penkkarit vietetään vasta ylioppilaskirjoitusten jälkeen – Torniossa vanhat tanssivat toukokuussa

Monessa lu­kios­sa penk­ka­rit vie­te­tään vasta yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jälkeen – Tor­nios­sa vanhat tans­si­vat tou­ko­kuus­sa

13.01.2021 18:34
Tilaajille
Kirkonkylästä yliopistokaupungiksi – Lyseonpuiston lukion historiateos kertoo paitsi koulun myös koko kaupungin vaiheista

Kir­kon­ky­läs­tä yli­opis­to­kau­pun­gik­si – Ly­seon­puis­ton lukion his­to­ria­teos kertoo paitsi koulun myös koko kau­pun­gin vai­heis­ta

18.12.2020 19:17
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen värikästä paikallishistoriaa kansien välissä – tänä vuonna on ilmestynyt monta mielenkiintoista teosta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vä­ri­käs­tä pai­kal­lis­his­to­riaa kansien välissä – tänä vuonna on il­mes­ty­nyt monta mie­len­kiin­tois­ta teosta

04.12.2020 09:11
Maskin käytöllä myös taloudellinen hyöty: Parhaimmassa tapauksessa ketään ei tarvitse asettaa karanteeniin, jos käytetään maskeja, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:10
Opiskele uutta tai kertaa vanhaa – Lyseonpuiston lukiossa on tarjolla kursseja, jotka ovat kaikille avoimia

Opis­ke­le uutta tai kertaa vanhaa – Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa on tar­jol­la kurs­se­ja, jotka ovat kai­kil­le avoimia

29.09.2020 15:12
Lauantaivieras: Ylioppilasjuhlien merkitys nuorelle
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Yli­op­pi­las­juh­lien mer­ki­tys nuo­rel­le

28.08.2020 15:09
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12
”Etulyöntiasema on ihan ok” – Abien mielestä on hyvä, että lukiomenestys vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn

”E­tu­lyön­tia­se­ma on ihan ok” – Abien mie­les­tä on hyvä, että lu­kio­me­nes­tys vai­kut­taa jat­ko-opin­toi­hin pääsyyn

09.03.2020 18:00
Tilaajille
Suomi-Itävalta-yhdistyksen kilpailun voitto Lyseonpuiston lukioon Rovaniemelle

Suo­mi-Itä­val­ta-yh­dis­tyk­sen kil­pai­lun voitto Ly­seon­puis­ton lukioon Ro­va­nie­mel­le

05.02.2020 19:51
Tilaajille