Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ikääntyneet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­toi­min­ta on tärkeää

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­sel­le asunto läheltä pal­ve­lui­ta

24.11.2022 05:00
Tilaajille
Mummuaan hoitava vaari ja muut laulujen sankarit
Kolumni

Mum­muaan hoitava vaari ja muut lau­lu­jen san­ka­rit

20.11.2022 17:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko ikään­ty­neet tar­peet­to­mia?

31.10.2022 05:00
Tilaajille
Osaaminen ei katso ikää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaa­mi­nen ei katso ikää

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Alakerta: Lisää osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­ker­ta: Lisää osaavia ai­kuis­ten ja ikään­ty­vien di­gi­tai­to­jen oh­jaa­jia Lappiin

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Näkövammainen on usein iäkäs nainen – Tutkija: Hyvä muisti edistää elämänlaatua uudessa tilanteessa

Nä­kö­vam­mai­nen on usein iäkäs nainen – Tut­ki­ja: Hyvä muisti edistää elä­män­laa­tua uudessa ti­lan­tees­sa

07.05.2021 07:00
Tilaajille
Yli 70-vuotiaat pääsevät uimahalliin Kemissä perjantaista alkaen – hallin yleisökäyttö pysyy suljettuna 9.5. asti

Yli 70-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin Kemissä per­jan­tais­ta alkaen – hallin ylei­sö­käyt­tö pysyy sul­jet­tu­na 9.5. asti

22.04.2021 16:03
Tilaajille

Ruotsi tekee tiliä van­hus­ten ko­ro­na­kuo­le­mis­ta – Ikä­ih­mi­siä kuoli yksin, koska hoi­va­ko­tien työn­te­ki­jöi­tä kiel­let­tiin ole­mas­ta sai­ras­tu­neen luona

04.02.2021 17:08
Kolme ihmistä kertoo, millaista on elämä ilman nettiä – "Olen vain elänyt näin, tämä on minulle ihan normaalia", sanoo kuvataiteilija Jaakko Vuorenmäki

Kolme ihmistä kertoo, mil­lais­ta on elämä ilman nettiä – "Olen vain elänyt näin, tämä on minulle ihan nor­maa­lia", sanoo ku­va­tai­tei­li­ja Jaakko Vuo­ren­mä­ki

29.01.2021 18:00
Tilaajille
THL:n asiantuntija: Ikääntyneiden kaltoinkohtelu jää usein piiloon ulkopuolisilta – Pohjois-Suomessa viranomaisten yhteistyö toteutuu heikosti terveyskeskuspäivystysten ja muiden tahojen välillä

THL:n asian­tun­ti­ja: Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu jää usein piiloon ul­ko­puo­lisil­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa vi­ran­omais­ten yh­teis­työ to­teu­tuu hei­kos­ti ter­veys­kes­kus­päi­vys­tys­ten ja muiden tahojen välillä

21.01.2021 11:21

Il­moit­tau­tu­mi­nen Ro­va­nie­men syksyn se­nio­ri­lii­kun­taan alkaa tors­tai­na

25.08.2020 16:53 1

Ro­va­nie­mi-avun soit­to­kier­ros ikä­ih­mi­sil­le sai hyvän vas­taan­oton – kaikkia ei ta­voi­tet­tu

01.06.2020 14:56
Hoivakodit joutuneet käännyttämään vanhusten luokse tunkevia omaisia – Yritykset: Tarvittaessa lukitaan ovet tai soitetaan paikalle poliisit

Hoi­va­ko­dit jou­tu­neet kään­nyt­tä­mään van­hus­ten luokse tun­ke­via omaisia – Yri­tyk­set: Tar­vit­taes­sa lu­ki­taan ovet tai soi­te­taan pai­kal­le po­lii­sit

19.03.2020 12:55
Ikäihmisten neuvontapiste Nestori laajentaa puhelinneuvonnan aukioloa Rovaniemellä – paikan päällä ei voi enää asioida

Ikä­ih­mis­ten neu­von­ta­pis­te Nestori laa­jen­taa pu­he­lin­neu­von­nan au­ki­oloa Ro­va­nie­mel­lä – paikan päällä ei voi enää asioida

19.03.2020 08:44