Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

AKT
AKT:n lakko sulkee satamat ja vaikuttaa linja-autoliikenteeseen – "Aidot neuvottelut avattava välittömästi"

AKT:n lakko sulkee satamat ja vai­kut­taa lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen – "Aidot neu­vot­te­lut avat­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti"

12.02.2024 10:56 12
Vanhasta kiistasta 16 000 euron hintalappu – metsäyhtiö Keitele joutuu maksamaan vahingonkorvauksia AKT:lle

Van­has­ta kiis­tas­ta 16 000 euron hin­ta­lap­pu – met­sä­yh­tiö Keitele joutuu mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia AKT:lle

24.01.2024 12:10 4
Rovaniemen paikallisliikenne palaa normaaliksi sunnuntaina – lauantaina ei ajeta yhtään vuoroa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si sun­nun­tai­na – lauan­tai­na ei ajeta yhtään vuoroa

04.03.2023 10:38
Tilaajille
Niin sanottu Suomen malli näyttää toimivan työmarkkinoilla, vaikkakin nitisten
Pääkirjoitus

Niin sanottu Suomen malli näyttää toi­mi­van työ­mark­ki­noil­la, vaik­ka­kin ni­tis­ten

03.03.2023 19:08 1
Tilaajille
Osapuolet pääsivät sopuun ahtausalan työriidassa – kaksi viikkoa kestänyt lakko satamissa päättyy

Osa­puo­let pää­si­vät sopuun ah­taus­alan työ­rii­das­sa – kaksi viikkoa kes­tä­nyt lakko sa­ta­mis­sa päättyy

01.03.2023 20:43
Ahtaajillako kohtuuttomat palkat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­taa­jil­la­ko koh­tuut­to­mat palkat?

01.03.2023 04:05 3
Keskiviikkona tulee täyteen kaksi viikkoa ahtaajien lakkoilua, mutta Kemin tehtaat pyörivät yhä – Ajoksen sataman varastoissa riittää pitkäksi aikaa tilaa sellulle ja kartongille

Kes­ki­viik­ko­na tulee täyteen kaksi viikkoa ah­taa­jien lak­koi­lua, mutta Kemin tehtaat pyö­ri­vät yhä – Ajoksen sataman va­ras­tois­sa riittää pit­käk­si aikaa tilaa sel­lul­le ja kar­ton­gil­le

28.02.2023 19:30 2
Tilaajille

Ah­taus­alan työ­rii­taa so­vi­tel­laan jälleen tänään

26.02.2023 10:10 4
Pitkittyessään satamalakko aiheuttaa isoja menetyksiä ja vakavia ongelmia, kontit saatava taas matkaan
Pääkirjoitus

Pit­kit­tyes­sään sa­ta­ma­lak­ko ai­heut­taa isoja me­ne­tyk­siä ja vakavia on­gel­mia, kontit saatava taas matkaan

24.02.2023 20:00 2
Ahtaajien kohtuuton vedätys jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­taa­jien koh­tuu­ton vedätys jatkuu

24.02.2023 06:00 6
AKT:n lakko vaikeuttanut pienten- ja keskisuurten yritysten toimintaa – kemiläinen vaalimateriaaleja toimittava yritys on suunnitellut erikoisjärjestelyjä jos lakko venyy

AKT:n lakko vai­keut­ta­nut pien­ten- ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten toi­min­taa – ke­mi­läi­nen vaa­li­ma­te­riaa­le­ja toi­mit­ta­va yritys on suun­ni­tel­lut eri­kois­jär­jes­te­ly­jä jos lakko venyy

24.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Ahtausalan työriidan sovittelu jatkuu keskiviikkona – AKT:n autoliikenteen aloille ei vielä sopua

Ah­taus­alan työ­rii­dan so­vit­te­lu jatkuu kes­ki­viik­ko­na – AKT:n au­to­lii­ken­teen aloille ei vielä sopua

20.02.2023 17:40 2
Ensin loppuvat banaanit ja salaatti – jos tuontihedelmät jäävät lakon takia satamiin, laarit tyhjenevät lopulta myös hyvin säilyvistä appelsiineista

Ensin lop­pu­vat ba­naa­nit ja sa­laat­ti – jos tuon­ti­he­del­mät jäävät lakon takia sa­ta­miin, laarit tyh­je­ne­vät lopulta myös hyvin säi­ly­vis­tä ap­pel­sii­neis­ta

20.02.2023 16:33 4
Tilaajille
AKT hylkäsi ahtausalan sovintoehdotuksen, lakko jatkuu

AKT hylkäsi ah­taus­alan so­vin­toeh­do­tuk­sen, lakko jatkuu

20.02.2023 07:53 3
AKT hylkäsi ahtausalan työriitaan annetun sovintoehdotuksen, muissakaan neuvotteluissa ei edistystä – lakot jatkuvat

AKT hylkäsi ah­taus­alan työ­rii­taan annetun so­vin­toeh­do­tuk­sen, muis­sa­kaan neu­vot­te­luis­sa ei edis­tys­tä – lakot jat­ku­vat

20.02.2023 00:00
AKT:n lakko näkyy myös Lapin huoltoasemilla, mutta vaikutukset polttoaineen riittävyyteen vaihtelevat – "Vielä on kaikkia aineita jäljellä"

AKT:n lakko näkyy myös Lapin huol­toa­se­mil­la, mutta vai­ku­tuk­set polt­to­ai­neen riit­tä­vyy­teen vaih­te­le­vat – "Vielä on kaikkia aineita jäl­jel­lä"

17.02.2023 16:55 1
Tilaajille
AKT:n satamalakko ei pysäytä hetkessä Meri-Lapin tehtaita – Kemin Ajoksen varastoihin mahtuu useiden viikkojen sellu- ja kartonkituotanto, Outokumpukin pärjää toistaiseksi

AKT:n sa­ta­ma­lak­ko ei pysäytä het­kes­sä Me­ri-La­pin teh­tai­ta – Kemin Ajoksen va­ras­toi­hin mahtuu useiden viik­ko­jen sellu- ja kar­ton­ki­tuo­tan­to, Ou­to­kum­pu­kin pärjää tois­tai­sek­si

15.02.2023 17:06 2
Tilaajille
Yksi sopu työmarkkinoilla puuttuu ja sen myötä lähes kaikki
Pääkirjoitus

Yksi sopu työ­mark­ki­noil­la puuttuu ja sen myötä lähes kaikki

15.02.2023 13:23 7
Kaikki AKT:n lakot ovat käynnissä satamissa ja kuljetuksissa

Kaikki AKT:n lakot ovat käyn­nis­sä sa­ta­mis­sa ja kul­je­tuk­sis­sa

15.02.2023 06:16 4
AKT:n lakko iskisi Lapin satamiin ja liikenteeseen – puheenjohtaja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löytämiseen vielä on

AKT:n lakko iskisi Lapin sa­ta­miin ja lii­ken­tee­seen – pu­heen­joh­ta­ja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löy­tä­mi­seen vielä on

13.02.2023 16:03 1
Tilaajille