Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomi
Kuukausi
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01
Tilaajille
Barents Observer: Venäjä lähti virallisesti Barentsin euroarktisesta neuvostosta – muut jäsenmaat jäädyttivät yhteistyön Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Barents Ob­ser­ver: Venäjä lähti vi­ral­li­ses­ti Ba­rent­sin eu­ro­ark­ti­ses­ta neu­vos­tos­ta – muut jä­sen­maat jää­dyt­ti­vät yh­teis­työn Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan

20.09.2023 14:25 2
Tilaajille
Suomi kohtaa seuraavaksi Davis Cupin hallitsevan mestarin

Suomi kohtaa seu­raa­vak­si Davis Cupin hal­lit­se­van mes­ta­rin

19.09.2023 13:51
Otto Virtasen komea suoritus ei riittänyt Suomen tennismiehille – Hollanti nousi voittoon Davis Cupin lopputurnauksessa

Otto Vir­ta­sen komea suo­ri­tus ei riit­tä­nyt Suomen ten­nis­mie­hil­le – Hol­lan­ti nousi voit­toon Davis Cupin lop­pu­tur­nauk­ses­sa

13.09.2023 09:26
Ruotsinsuomalaisten miesten terveys koheni Ruotsissa – sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riski laski ja elintavat parantuivat uudessa asuinmaassa, tutkija Olof Östergren selittää

Ruot­sin­suo­ma­lais­ten miesten terveys koheni Ruot­sis­sa – sydän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tei­hin sai­ras­tu­mi­sen riski laski ja elin­ta­vat pa­ran­tui­vat uudessa asuin­maas­sa, tutkija Olof Ös­terg­ren se­lit­tää

12.09.2023 20:30
Tilaajille
"Davis Cup oli silloin kaukainen unelma" – Altavastaaja Suomi pelaa tenniksen maajoukkuekilpailun lopputurnauksessa Splitissä

"Davis Cup oli silloin kau­kai­nen unelma" – Al­ta­vas­taa­ja Suomi pelaa ten­nik­sen maa­jouk­kue­kil­pai­lun lop­pu­tur­nauk­ses­sa Spli­tis­sä

08.09.2023 17:14
Vanhemmat
Monta avainmiestä sivuun miesten EM-lentopallosta

Monta avain­mies­tä sivuun miesten EM-len­to­pal­los­ta

25.08.2023 18:49
Tilaajille
Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tulevaisuudessa siirtävän Aurora Linen Ruotsin puolen valmistelut vaikuttavat nyt pörssisähkön hintaan – vanha siirtoyhteys maiden välillä on tilapäisesti pois käytöstä

Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tu­le­vai­suu­des­sa siir­tä­vän Aurora Linen Ruotsin puolen val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat nyt pörs­si­säh­kön hintaan – vanha siir­to­yh­teys maiden välillä on ti­la­päi­ses­ti pois käy­tös­tä

24.08.2023 16:30
Tilaajille
Espanja nappasi lentopallonaisilta tikkarin pois, EM-kisojen jatkopaikka vaatii superyllätyksen – "Turnaus ei ole ohi"

Espanja nappasi len­to­pal­lo­naisil­ta tik­ka­rin pois, EM-ki­so­jen jat­ko­paik­ka vaatii su­per­yl­lä­tyk­sen – "Tur­naus ei ole ohi"

21.08.2023 23:54
Lentopallonaiset kiittivät Tallinnaan matkustaneita faneja taisteluvoitolla

Len­to­pal­lo­nai­set kiit­ti­vät Tal­lin­naan mat­kus­ta­nei­ta faneja tais­te­lu­voi­tol­la

19.08.2023 22:43
Suomi taisteli avausvoittonsa viidessä erässä – haave jatkopaikasta pysyy elossa

Suomi tais­te­li avaus­voit­ton­sa vii­des­sä erässä – haave jat­ko­pai­kas­ta pysyy elossa

19.08.2023 22:24
Gulagissa kärsineiden suomalaisten vaiheet selviävät pala palalta – Historioitsija Ira Jänis-Isokangas: "Venäjän vankileirit olivat eräänlaista modernia orjakauppaa"

Gu­la­gis­sa kär­si­nei­den suo­ma­lais­ten vaiheet sel­viä­vät pala palalta – His­to­rioit­si­ja Ira Jä­nis-Iso­kan­gas: "Ve­nä­jän van­ki­lei­rit olivat erään­lais­ta mo­der­nia or­ja­kaup­paa"

13.08.2023 10:00 8
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

02.08.2023 14:15
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

01.08.2023 13:13 7
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – mätkyjen eräpäivä tiistaina elokuun 1. päivä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – mät­ky­jen erä­päi­vä tiis­tai­na elokuun 1. päivä

01.08.2023 11:04
Tilaajille
Bidenin kulkue kurvasi Senaatintorin ohitse – Nuoret iloitsivat ikimuistoisesta ja rennosta kesäpäivästä: "Hienoa saada Suomea maailmankartalle"

Bidenin kulkue kurvasi Se­naa­tin­to­rin ohitse – Nuoret iloit­si­vat iki­muis­toi­ses­ta ja ren­nos­ta ke­sä­päi­väs­tä: "Hienoa saada Suomea maail­man­kar­tal­le"

13.07.2023 19:58
Tilaajille
Joe Biden vakuuttaa kivenkovaa tukea Suomelle ja Natolle – Yhdysvaltain presidentti: "Putin on jo hävinnyt sodan Ukrainassa"

Joe Biden va­kuut­taa ki­ven­ko­vaa tukea Suo­mel­le ja Natolle – Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti: "Putin on jo hä­vin­nyt sodan Uk­rai­nas­sa"

13.07.2023 19:50
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui Suomeen – kymmenien autojen saattue lähti kohti presidentin yöpymispaikkaa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden saapui Suomeen – kym­me­nien autojen saattue lähti kohti pre­si­den­tin yö­py­mis­paik­kaa

13.07.2023 07:50
Kotimaan rasismikohu himmensi Suomen Nato-debyyttiä – Sauli Niinistö: "Rasismi ja mahdolliset ongelmat maahanmuuton suhteen ovat kaksi täysin erillistä asiaa"

Ko­ti­maan ra­sis­mi­ko­hu him­men­si Suomen Na­to-de­byyt­tiä – Sauli Nii­nis­tö: "Ra­sis­mi ja mah­dol­li­set on­gel­mat maa­han­muu­ton suhteen ovat kaksi täysin eril­lis­tä asiaa"

11.07.2023 18:00
Tilaajille
Tornionlaakson tiet ja radat kuntoon – puutteelliset ratayhteydet ja huonokuntoiset valtatiet ovat pullonkaula ja este pohjoisen alueen kehitykselle
Kolumni

Tor­nion­laak­son tiet ja radat kuntoon – puut­teel­li­set ra­ta­yh­tey­det ja huo­no­kun­toi­set val­ta­tiet ovat pul­lon­kau­la ja este poh­joi­sen alueen ke­hi­tyk­sel­le

25.06.2023 10:22 11