Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Suomettuminen
Mielipidekirjoitus

Harva kaipaa suo­met­tu­mi­sen aikaa ta­kai­sin

29.12.2023 17:00 6
Analyysi: Tiitisen listan julkaiseminen jäisi plussaksi kesän politiikan sotkuista – Suomen on syytä käydä avoimesti läpi suomettumisen historia

Ana­lyy­si: Tii­ti­sen listan jul­kai­se­mi­nen jäisi plus­sak­si kesän po­li­tii­kan sot­kuis­ta – Suomen on syytä käydä avoi­mes­ti läpi suo­met­tu­mi­sen his­to­ria

06.08.2023 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko Uk­rai­nan sota voitu välttää ?

18.07.2023 05:30 5
Suomettuneisuuden aika loppui lopullisesti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lähihistorian virheistä on puhuttava avoimesti, jotta niistä voidaan oppia
Pääkirjoitus

Suo­met­tu­nei­suu­den aika loppui lo­pul­li­ses­ti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lä­hi­his­to­rian vir­heis­tä on pu­hut­ta­va avoi­mes­ti, jotta niistä voidaan oppia

05.06.2023 19:00 21
Suomesta on tullut nopeassa tahdissa täysiverinen Nato-maa, joka ei kumartele Venäjän suuntaan – tästä kertoo yllätysvierailun tehneen Zelenskyin saama vastaanotto
Pääkirjoitus

Suo­mes­ta on tullut no­peas­sa tah­dis­sa täy­si­ve­ri­nen Na­to-maa, joka ei ku­mar­te­le Venäjän suun­taan – tästä kertoo yl­lä­tys­vie­rai­lun tehneen Ze­lens­kyin saama vas­taan­ot­to

04.05.2023 18:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nar­sis­tien ver­tais­tu­ki­ryh­män sota

02.02.2023 09:30
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 7
Tilaajille
Nyt on aika käsitellä jälkisuomettumisen häpeä – Kokosimme professoriraadin kertomaan, mikä on olennaista ja mitä toimintaa pyykinpesun pitäisi koskea

Nyt on aika kä­si­tel­lä jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen häpeä – Ko­ko­sim­me pro­fes­so­ri­raa­din ker­to­maan, mikä on olen­nais­ta ja mitä toi­min­taa pyy­kin­pe­sun pitäisi koskea

15.10.2022 08:00 6
Tilaajille
Mediankin katsottava peiliin – Venäjä-ymmärryksen läpivalaisua ajava oululaisprofessori Petteri Pietikäinen: Suomessa vallitsee salailun, itsesensuurin ja nöyristelyn perinne

Me­dian­kin kat­sot­ta­va peiliin – Ve­nä­jä-ym­mär­ryk­sen lä­pi­va­lai­sua ajava ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Petteri Pie­ti­käi­nen: Suo­mes­sa val­lit­see sa­lai­lun, it­se­sen­suu­rin ja nöy­ris­te­lyn perinne

20.08.2022 18:30 11
Tilaajille
Hyvästit suomettumiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­väs­tit suo­met­tu­mi­sel­le

01.06.2022 07:01 2
Tilaajille
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kek­ko­nen oli oikea pre­si­dent­ti

04.02.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomea ei mie­hi­tet­ty

03.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­asian tun­nus­ta­mi­nen on vii­saut­ta

21.01.2022 05:38 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­met­tu­mi­sen mörköjä nähdään liikaa

14.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden pe­rä­sil­män mies

13.01.2022 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­kii­ho­tus on vaa­ral­lis­ta

11.01.2022 05:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun kei­sa­ril­la ei ollut vaat­tei­ta

08.01.2022 04:45
Tilaajille
On aika päästää irti idän otteesta
Kolumni

On aika päästää irti idän ot­tees­ta

06.01.2022 07:00 77
Tilaajille
Kekkosen aikaa leimasi nöyristely
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kek­ko­sen aikaa leimasi nöy­ris­te­ly

07.10.2021 11:58 13
Tilaajille