Fennovoima
Fennovoima: Asiakirjoja käsitellään määräysten mukaisesti –"Tietojen käsittely ja fyysinen ympäristö ovat meillä hyvällä tasolla"

Fen­no­voi­ma: Asia­kir­jo­ja kä­si­tel­lään mää­räys­ten mu­kai­ses­ti –"­Tie­to­jen kä­sit­te­ly ja fyy­si­nen ym­pä­ris­tö ovat meillä hyvällä ta­sol­la"

14.02.2020 21:47 0
Tilaajille
Stuk seuraa yhä salassa pidettävän aineiston käsittelyä Fennovoimassa, poliisitutkinta kesken – "Parannettavaa löytyy edelleen"

Stuk seuraa yhä salassa pi­det­tä­vän ai­neis­ton kä­sit­te­lyä Fen­no­voi­mas­sa, po­lii­si­tut­kin­ta kesken – "Pa­ran­net­ta­vaa löytyy edel­leen"

13.02.2020 06:00 0
Toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää Fennovoiman – siirtyy osakkaaksi energiayhtiö Wega Groupiin

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Hem­min­ki jättää Fen­no­voi­man – siirtyy osak­kaak­si ener­gia­yh­tiö Wega Grou­piin

10.10.2019 18:09 0
Tilaajille