Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Kulttuuri: Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

Influenssa
THL:n tartuntatautilääkäri: Syksyllä voi odottaa ärhäkämpi ja varhaisempi influenssa-aalto

THL:n tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: Syk­syl­lä voi odottaa är­hä­käm­pi ja var­hai­sem­pi inf­luens­sa-aal­to

23.07.2022 19:30
Influenssavirusta kiertää nyt väestössä runsaasti – korona siirsi tautiaallon talvesta kevääseen

Inf­luens­sa­vi­rus­ta kiertää nyt väes­tös­sä run­saas­ti – korona siirsi tau­ti­aal­lon tal­ves­ta ke­vää­seen

04.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Influenssatartuntojen määrä lähti laskuun vuodenvaihteessa, kevään tilannetta on vaikea ennakoida

Inf­luens­sa­tar­tun­to­jen määrä lähti laskuun vuo­den­vaih­tees­sa, kevään ti­lan­net­ta on vaikea en­na­koi­da

05.02.2022 14:17
Mehiläinen tutkii koronan ja A- ja B-influenssan yhdistelmätestin soveltuvuutta kotitestaukseen

Me­hi­läi­nen tutkii koronan ja A- ja B-inf­luens­san yh­dis­tel­mä­tes­tin so­vel­tu­vuut­ta ko­ti­tes­tauk­seen

28.12.2021 16:53
Tilaajille
Lapin kunnissa jonotettiin influenssarokotteita – Torniossa ja Kemissä annokset loppuivat kesken

Lapin kun­nis­sa jo­no­tet­tiin inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta – Tor­nios­sa ja Kemissä an­nok­set lop­pui­vat kesken

05.11.2021 18:05 2
Tilaajille
Influenssakaudesta voi tulla välivuoden jälkeen tavanomaista ärhäkämpi – riskiryhmiin kuuluvien rokotukset alkavat marraskuussa

Inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla vä­li­vuo­den jälkeen ta­van­omais­ta är­hä­käm­pi – ­ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­set alkavat mar­ras­kuus­sa

14.10.2021 14:52 1
Tilaajille
Nuhakuumetta aiheuttavat flunssavirukset kiusaavat nyt lappilaisia koronan lisäksi – myös influenssakaudesta voi tulla tavallista ärhäkämpi

Nu­ha­kuu­met­ta ai­heut­ta­vat fluns­sa­vi­ruk­set kiu­saa­vat nyt lap­pi­lai­sia koronan lisäksi – myös inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ta­val­lis­ta är­hä­käm­pi

27.09.2021 14:30
Tilaajille
Influenssaepidemia jäi tulematta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tartuntaa, Länsi-Pohjassa viisi

Inf­luens­sa­epi­de­mia jäi tu­le­mat­ta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa viisi

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Tappoivatko koronatoimet tavallisen influenssan Lapista?

Tap­poi­vat­ko ko­ro­na­toi­met ta­val­li­sen inf­luens­san La­pis­ta?

07.02.2021 07:00
Tilaajille
Pandemia on tervehdyttänyt suomalaisten rokoteasenteita
Pääkirjoitus

Pan­de­mia on ter­veh­dyt­tä­nyt suo­ma­lais­ten ro­ko­te­asen­tei­ta

01.12.2020 06:30
Tilaajille

Yli­tor­niol­la loppui inf­luens­sa­ro­ko­te

20.11.2020 13:58
Tilaajille

Inarin kunta joutuu siir­tä­mään tai pe­ru­maan va­rat­tu­ja inf­luens­sa­ro­ko­tus­ai­ko­ja

19.11.2020 17:51
Tilaajille
THL: Massarokotuksia vältettävä – Influenssarokote ei auta koronan torjunnassa, mutta voi vähentää sairaaloiden kuormitusta

THL: Mas­sa­ro­ko­tuk­sia väl­tet­tä­vä – Inf­luens­sa­ro­ko­te ei auta koronan tor­jun­nas­sa, mutta voi vä­hen­tää sai­raa­loi­den kuor­mi­tus­ta

09.10.2020 19:00
Lapset voivat lääkärin mukaan palata turvallisesti kouluihin – koronaa suurempi riski on vuosittain kiertävä RS-virus

Lapset voivat lää­kä­rin mukaan palata tur­val­li­ses­ti kou­lui­hin – koronaa suu­rem­pi riski on vuo­sit­tain kier­tä­vä RS-vi­rus

12.05.2020 08:00
Tilaajille
Koronarajoitukset kitkivät myös muita tartuntatauteja – myös kuolemia on voitu välttää

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kit­ki­vät myös muita tar­tun­ta­tau­te­ja – myös kuo­le­mia on voitu välttää

07.05.2020 07:50
Tilaajille
Influenssakausi on alkanut Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Infektioylilääkäri Markku Broas: "Rokotteesta on edelleen hyötyä"

Inf­luens­sa­kau­si on alkanut Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas: "Ro­kot­tees­ta on edel­leen hyötyä"

06.03.2020 13:40
Tilaajille
Valiokunnassa pähkäillään jo kevään pahinta skenaariota - koronavirus leviää, kausi-influenssa jyllää ja hoitohenkilökunta lakkoilee

Va­lio­kun­nas­sa päh­käil­lään jo kevään pahinta ske­naa­rio­ta - ko­ro­na­vi­rus leviää, kau­si-inf­luens­sa jyllää ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta lak­koi­lee

27.02.2020 14:08
Vehviläinen: Pahin skenaario on koronapandemia, kausi-influenssa ja hoitoalan lakko

Veh­vi­läi­nen: Pahin ske­naa­rio on ko­ro­na­pan­de­mia, kau­si-inf­luens­sa ja hoi­to­alan lakko

27.02.2020 12:49
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

20.02.2020 08:39
Tilaajille
Päiväkirja: Busseilu avartaa sedän mieltä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Bus­sei­lu avartaa sedän mieltä

14.02.2020 08:36
Tilaajille