Influenssa
THL: Massarokotuksia vältettävä – Influenssarokote ei auta koronan torjunnassa, mutta voi vähentää sairaaloiden kuormitusta

THL: Mas­sa­ro­ko­tuk­sia väl­tet­tä­vä – Inf­luens­sa­ro­ko­te ei auta koronan tor­jun­nas­sa, mutta voi vä­hen­tää sai­raa­loi­den kuor­mi­tus­ta

09.10.2020 19:00 0
Lapset voivat lääkärin mukaan palata turvallisesti kouluihin – koronaa suurempi riski on vuosittain kiertävä RS-virus

Lapset voivat lää­kä­rin mukaan palata tur­val­li­ses­ti kou­lui­hin – koronaa suu­rem­pi riski on vuo­sit­tain kier­tä­vä RS-vi­rus

12.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Koronarajoitukset kitkivät myös muita tartuntatauteja – myös kuolemia on voitu välttää

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kit­ki­vät myös muita tar­tun­ta­tau­te­ja – myös kuo­le­mia on voitu välttää

07.05.2020 07:50 0
Tilaajille
Influenssakausi on alkanut Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Infektioylilääkäri Markku Broas: "Rokotteesta on edelleen hyötyä"

Inf­luens­sa­kau­si on alkanut Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas: "Ro­kot­tees­ta on edel­leen hyötyä"

06.03.2020 13:40 0
Tilaajille
Valiokunnassa pähkäillään jo kevään pahinta skenaariota - koronavirus leviää, kausi-influenssa jyllää ja hoitohenkilökunta lakkoilee

Va­lio­kun­nas­sa päh­käil­lään jo kevään pahinta ske­naa­rio­ta - ko­ro­na­vi­rus leviää, kau­si-inf­luens­sa jyllää ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta lak­koi­lee

27.02.2020 14:08 0
Vehviläinen: Pahin skenaario on koronapandemia, kausi-influenssa ja hoitoalan lakko

Veh­vi­läi­nen: Pahin ske­naa­rio on ko­ro­na­pan­de­mia, kau­si-inf­luens­sa ja hoi­to­alan lakko

27.02.2020 12:11 0
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

20.02.2020 08:39 0
Tilaajille
Päiväkirja: Busseilu avartaa sedän mieltä
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Bus­sei­lu avartaa sedän mieltä

14.02.2020 08:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Niina Kesti

Lu­ki­jal­ta: Naiset ter­vey­den puo­les­ta

02.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Äitini koki espanjantaudin
Lukijalta Mielipide Hannes Viiri

Lu­ki­jal­ta: Äitini koki es­pan­jan­tau­din

31.01.2020 12:53 0
Tilaajille