Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Influenssa
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemen rokotekaaoksesta ei tullut koronalinkoa – rokotukset Lapissa loppusuoralla, seuraavaksi odotellaan influenssaepidemiaa

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta ei tullut ko­ro­na­lin­koa – ro­ko­tuk­set Lapissa lop­pu­suo­ral­la, seu­raa­vak­si odo­tel­laan inf­luens­sa­epi­de­miaa

09:33
Tilaajille
Vanhemmat
Koronaepidemian huippu ehkä saavutettu Meri-Lapissa, Rovaniemellä potilaiden määrä hieman kasvussa

Ko­ro­na­epi­de­mian huippu ehkä saa­vu­tet­tu Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä po­ti­lai­den määrä hieman kas­vus­sa

13.11.2023 11:43 9
Tilaajille
Vaikka koronasta on tullut yksi tartuntatauti muiden joukossa, se voi yhä olla vaarallinen erityisesti riskiryhmille – suojautuminen on edelleen suositeltavaa
Pääkirjoitus

Vaikka ko­ro­nas­ta on tullut yksi tar­tun­ta­tau­ti muiden jou­kos­sa, se voi yhä olla vaa­ral­li­nen eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mil­le – suo­jau­tu­mi­nen on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa

06.11.2023 05:00 6
A-streptokokki ja korona aiheuttavat nyt lappilaisten sairastumisia, influenssakauden alkua ei näy vielä

A-strep­to­kok­ki ja korona ai­heut­ta­vat nyt lap­pi­lais­ten sai­ras­tu­mi­sia, inf­luens­sa­kau­den alkua ei näy vielä

04.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Koronarokotuksista alkaa taas uusi kierros syksyllä – vakavasta immuunipuutteisille rokotetta tarjolla jo lähiaikoina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta alkaa taas uusi kierros syk­syl­lä – va­ka­vas­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le ro­ko­tet­ta tar­jol­la jo lä­hi­ai­koi­na

08.09.2023 16:59 6
Tilaajille
Noroviruksen huippu meneillään – influenssakausi jatkuu, mutta on rauhoittumassa

No­ro­vi­ruk­sen huippu me­neil­lään – inf­luens­sa­kau­si jatkuu, mutta on rau­hoit­tu­mas­sa

23.02.2023 13:22
Koronatartuntojen määrä on kasvussa Lapissa – virus voi aiheuttaa jopa viikon mittaista sairastelua

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kas­vus­sa Lapissa – virus voi ai­heut­taa jopa viikon mit­tais­ta sai­ras­te­lua

17.10.2022 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemellä ei vielä anneta uuden suosituksen mukaisia koronan tehosterokotuksia – myöskään influenssarokotuksia ei vielä saa

Ro­va­nie­mel­lä ei vielä anneta uuden suo­si­tuk­sen mu­kai­sia koronan te­hos­te­ro­ko­tuk­sia – myös­kään inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sia ei vielä saa

02.09.2022 14:36 1
Tilaajille
Koronavirus ei näy tällä hetkellä sairaalakuormituksessa – influenssakaudesta voi tulla ärhäkkä kahden epidemiattoman vuoden jälkeen

Ko­ro­na­vi­rus ei näy tällä het­kel­lä sai­raa­la­kuor­mi­tuk­ses­sa – inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ärhäkkä kahden epi­de­miat­to­man vuoden jälkeen

26.08.2022 07:00 1
Tilaajille
THL:n tartuntatautilääkäri: Syksyllä voi odottaa ärhäkämpi ja varhaisempi influenssa-aalto

THL:n tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: Syk­syl­lä voi odottaa är­hä­käm­pi ja var­hai­sem­pi inf­luens­sa-aal­to

23.07.2022 19:30
Influenssavirusta kiertää nyt väestössä runsaasti – korona siirsi tautiaallon talvesta kevääseen

Inf­luens­sa­vi­rus­ta kiertää nyt väes­tös­sä run­saas­ti – korona siirsi tau­ti­aal­lon tal­ves­ta ke­vää­seen

04.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Influenssatartuntojen määrä lähti laskuun vuodenvaihteessa, kevään tilannetta on vaikea ennakoida

Inf­luens­sa­tar­tun­to­jen määrä lähti laskuun vuo­den­vaih­tees­sa, kevään ti­lan­net­ta on vaikea en­na­koi­da

05.02.2022 14:17
Mehiläinen tutkii koronan ja A- ja B-influenssan yhdistelmätestin soveltuvuutta kotitestaukseen

Me­hi­läi­nen tutkii koronan ja A- ja B-inf­luens­san yh­dis­tel­mä­tes­tin so­vel­tu­vuut­ta ko­ti­tes­tauk­seen

28.12.2021 16:53
Tilaajille
Lapin kunnissa jonotettiin influenssarokotteita – Torniossa ja Kemissä annokset loppuivat kesken

Lapin kun­nis­sa jo­no­tet­tiin inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta – Tor­nios­sa ja Kemissä an­nok­set lop­pui­vat kesken

05.11.2021 18:05 2
Tilaajille
Influenssakaudesta voi tulla välivuoden jälkeen tavanomaista ärhäkämpi – riskiryhmiin kuuluvien rokotukset alkavat marraskuussa

Inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla vä­li­vuo­den jälkeen ta­van­omais­ta är­hä­käm­pi – ­ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­set alkavat mar­ras­kuus­sa

14.10.2021 14:52 1
Tilaajille
Nuhakuumetta aiheuttavat flunssavirukset kiusaavat nyt lappilaisia koronan lisäksi – myös influenssakaudesta voi tulla tavallista ärhäkämpi

Nu­ha­kuu­met­ta ai­heut­ta­vat fluns­sa­vi­ruk­set kiu­saa­vat nyt lap­pi­lai­sia koronan lisäksi – myös inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ta­val­lis­ta är­hä­käm­pi

27.09.2021 14:30
Tilaajille
Influenssaepidemia jäi tulematta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tartuntaa, Länsi-Pohjassa viisi

Inf­luens­sa­epi­de­mia jäi tu­le­mat­ta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa viisi

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Tappoivatko koronatoimet tavallisen influenssan Lapista?

Tap­poi­vat­ko ko­ro­na­toi­met ta­val­li­sen inf­luens­san La­pis­ta?

07.02.2021 07:00
Tilaajille
Pandemia on tervehdyttänyt suomalaisten rokoteasenteita
Pääkirjoitus

Pan­de­mia on ter­veh­dyt­tä­nyt suo­ma­lais­ten ro­ko­te­asen­tei­ta

01.12.2020 06:30
Tilaajille

Yli­tor­niol­la loppui inf­luens­sa­ro­ko­te

20.11.2020 13:58
Tilaajille