Sellutehdas
Jänistä ei saa juoksemalla kiinni
Lukijalta Mielipide

Jänistä ei saa juok­se­mal­la kiinni

03.03.2021 05:20
Tilaajille
Puun riittävyys sellutehtaille on laskettu väärillä oletuksilla – tehtaita vanhenee ja tuotantolinjoja suljetaan, huomauttaa Luken tutkija

Puun riit­tä­vyys sel­lu­teh­tail­le on las­ket­tu vää­ril­lä ole­tuk­sil­la – teh­tai­ta van­he­nee ja tuo­tan­to­lin­jo­ja sul­je­taan, huo­maut­taa Luken tutkija

12.02.2021 06:14 13
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashanke siirtyy Vataset Teollisuudelle –  Heikki Nivala jää sivuun operatiivisesta toiminnasta

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ke siirtyy Vataset Teol­li­suu­del­le – Heikki Nivala jää sivuun ope­ra­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta

15.01.2021 10:55
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni Antti Kokkonen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Kemijärvi vuokraa sellutehtaan tontin uudelle yhtiölle

Ke­mi­jär­vi vuokraa sel­lu­teh­taan tontin uudelle yh­tiöl­le

23.11.2020 22:28
Tilaajille
Suomi tarvitsee isoja investointeja, joiden tieltä on poistettava turhat mutkat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomi tar­vit­see isoja in­ves­toin­te­ja, joiden tieltä on pois­tet­ta­va turhat mutkat

01.10.2020 06:00 3
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Vuosihuolto pysäyttää Stora Enson Veitsiluodon tehtaan yli viikoksi

Vuo­si­huol­to py­säyt­tää Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan yli vii­kok­si

28.08.2020 08:26
Tilaajille
Hallinto-oikeus haluaa lisäselvityksiä Kemijärvelle sellutehdasta suunnittelevalta Boreal Biorefiltä

Hal­lin­to-oi­keus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä Ke­mi­jär­vel­le sel­lu­teh­das­ta suun­nit­te­le­val­ta Boreal Bio­re­fil­tä

23.06.2020 21:46 3
Tilaajille
Metsä Groupin sellutehtaalla Kemissä syttyi tulipalo – Henkilökunta sai liekit hallintaan

Metsä Groupin sel­lu­teh­taal­la Kemissä syttyi tu­li­pa­lo – Hen­ki­lö­kun­ta sai liekit hal­lin­taan

09.06.2020 16:51
Tilaajille
Yle: Sellun hinta on romahtanut – Mitä se tarkoittaa Lapin tehdashankkeille?

Yle: Sellun hinta on ro­mah­ta­nut – Mitä se tar­koit­taa Lapin teh­das­hank­keil­le?

16.01.2020 08:57
Tilaajille
Analyysi: Sellutehtaiden luvitus tiukkenee

Ana­lyy­si: Sel­lu­teh­tai­den luvitus tiuk­ke­nee

19.12.2019 13:26
Lukijalta Mielipide Jouni Kotiranta

Lu­ki­jal­ta: Ta­ka­meh­tien me­ka­täh­ti

26.10.2019 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tunkua sellutehtaalle
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Tunkua sel­lu­teh­taal­le

03.10.2019 07:00
Tilaajille