Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Metsä Fibren biotuotetehdas
Kemin biotuotetehtaalla kuivaa sellua maailman suurin kahden puulajin kuivauskone – sen ilmakuivaimen kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la kuivaa sellua maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne – sen il­ma­kui­vai­men kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

28.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas on puolitoistakertaistanut päivätuotantonsa – ensi syksynä se käy jo täydellä teholla

Kemin bio­tuo­te­teh­das on puo­li­tois­ta­ker­tais­ta­nut päi­vä­tuo­tan­ton­sa – ensi syksynä se käy jo täy­del­lä teholla

21.02.2024 20:16 12
Tilaajille
Maailman suurimpaan jääluokan alukseen Green Kemiin uppoaa noin 700 rekkalastillista sellua – Coscon viisi upouutta laivaa kuljettavat Kemin biotuotetehtaan sellua Aasiaan

Maail­man suu­rim­paan jää­luo­kan aluk­seen Green Kemiin uppoaa noin 700 rek­ka­las­til­lis­ta sellua – Coscon viisi upo­uut­ta laivaa kul­jet­ta­vat Kemin bio­tuo­te­teh­taan sellua Aasiaan

17.01.2024 17:16 12
Tilaajille
Kemin Pajusaaren vanha tehdasraide on pian purettu pois – uusi raideyhteys Metsä Groupin tehdasalueelle on paljon vanhaa turvallisempi, koska siinä ei ole risteävää liikennettä

Kemin Pa­ju­saa­ren vanha teh­das­rai­de on pian purettu pois – uusi rai­de­yh­teys Metsä Groupin teh­das­alueel­le on paljon vanhaa tur­val­li­sem­pi, koska siinä ei ole ris­teä­vää lii­ken­net­tä

22.09.2023 19:30 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 13:12 2
Tilaajille
Kemin asukasluku on pienentynyt joka vuosi koko 2000-luvun ajan – synkän kehityksen kääntäminen on nyt mahdollista
Pääkirjoitus

Kemin asu­kas­lu­ku on pie­nen­ty­nyt joka vuosi koko 2000-lu­vun ajan – synkän ke­hi­tyk­sen kään­tä­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta

13.06.2023 06:00 13
Sellun hinta sukeltaa ympäri maailman – pian valmistuvalle Kemin biotuotetehtaalle sillä ei ole merkitystä pitkässä juoksussa

Sellun hinta su­kel­taa ympäri maail­man – pian val­mis­tu­val­le Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le sillä ei ole mer­ki­tys­tä pit­käs­sä juok­sus­sa

17.05.2023 17:52 3
Tilaajille
Kemin Metsä Fibren biotuotetehtaan ulkomaalaisesta alihankkijasta on aloitettu esitutkinta – satoja työntekijöitä työllistäneen yrityksen epäillään harjoittaneen harmaata taloutta

Kemin Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan ul­ko­maa­lai­ses­ta ali­hank­ki­jas­ta on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – satoja työn­te­ki­jöi­tä työl­lis­tä­neen yri­tyk­sen epäil­lään har­joit­ta­neen har­maa­ta ta­lout­ta

27.04.2023 14:06 6
Tilaajille
Viranomaiset tulivat Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan työmaalle – yhden urakoitsijan toiminta on syynissä

Vi­ran­omai­set tulivat Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­le – yhden ura­koit­si­jan toi­min­ta on syy­nis­sä

26.04.2023 15:50 5
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan työmaan toisen tapaturman uhrin kuolinsyy selvisi – tukehtui kaasuun

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työmaan toisen ta­pa­tur­man uhrin kuo­lin­syy selvisi – ­tu­keh­tui kaasuun

21.03.2023 12:37
Tilaajille
Puurakenteinen keskus Kemin uudelle tehtaalle – Metsä Fibren biotuotetehtaan käyttökonttoriin on muuttanut jo projektin työntekijöitä

Puu­ra­ken­tei­nen keskus Kemin uudelle teh­taal­le – Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan käyt­tö­kont­to­riin on muut­ta­nut jo pro­jek­tin työn­te­ki­jöi­tä

10.02.2023 21:42 1
Tilaajille