työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

Mielipide: Pel­ko­sen­nie­mi ei ole krii­si­kun­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ajos
Arja Kanto yrittää Myötätuulessa

Arja Kanto yrittää Myö­tä­tuu­les­sa

26.05.2023 09:00
AKT:n lakko iskisi Lapin satamiin ja liikenteeseen – puheenjohtaja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löytämiseen vielä on

AKT:n lakko iskisi Lapin sa­ta­miin ja lii­ken­tee­seen – pu­heen­joh­ta­ja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löy­tä­mi­seen vielä on

13.02.2023 16:03 1
Tilaajille
Satamavaraston sisälle mahtuisi kuusi jalkapallokenttää – biotuotetehtaan sellua varastoiva jättirakennus valmistui Kemin Ajokseen

Sa­ta­ma­va­ras­ton sisälle mah­tui­si kuusi jal­ka­pal­lo­kent­tää – bio­tuo­te­teh­taan sellua va­ras­toi­va jät­ti­ra­ken­nus val­mis­tui Kemin Ajok­seen

21.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Ajoksen meriväylän syvennystyöt jatkuvat jäiden lähdettyä

Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­nys­työt jat­ku­vat jäiden läh­det­tyä

20.12.2022 09:37
Tilaajille
Kemin Ajoksessa uponneesta hinaajasta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on arvoitus

Kemin Ajok­ses­sa upon­nees­ta hi­naa­jas­ta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on ar­voi­tus

03.11.2022 10:11 2
Tilaajille

Kemin Satama Oy:lle Eu­roo­pan Unionin CEF-tu­kea

12.07.2022 12:00
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Hallitukselta lisärahaa Kemin Ajoksen meriväylän syventämiseen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riittää"

Hal­li­tuk­sel­ta li­sä­ra­haa Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­seen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riit­tää"

04.11.2021 16:12 1
Tilaajille
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen vaatii lisää rahaa – sataman laajentaminen on sen sijaan sujunut suunnitelmien mukaisesti

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen vaatii lisää rahaa – sataman laa­jen­ta­mi­nen on sen sijaan sujunut suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti

06.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Itse tehtyjä vohveleita ja yhteisöllisyyttä - lasten suunnittelema pop up -vohvelikahvila avautuu Ajokselle kahdeksi viikoksi

Itse tehtyjä voh­ve­lei­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä - lasten suun­nit­te­le­ma pop up -voh­ve­li­kah­vi­la avautuu Ajok­sel­le kah­dek­si vii­kok­si

02.07.2021 16:53
Kemin Ajoksen meriväylän rakennusurakan kilpailutus keskeytetään – Väylän syventäminen siirtyy

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län ra­ken­nus­ura­kan kil­pai­lu­tus kes­key­te­tään – Väylän sy­ven­tä­mi­nen siirtyy

17.05.2021 14:50 4
Tilaajille
Sataman kenttä tärisee jo valtavan rautamötikän alla – Metsä Fibren Kemin jättitehtaan vuoksi tehtävät muutostyöt alkavat Ajoksen satamassa ja sen väylällä todenteolla kesällä

Sataman kenttä tärisee jo val­ta­van rau­ta­mö­ti­kän alla – Metsä Fibren Kemin jät­ti­teh­taan vuoksi teh­tä­vät muu­tos­työt alkavat Ajoksen sa­ta­mas­sa ja sen väy­läl­lä to­den­teol­la kesällä

10.05.2021 06:30 1
Tilaajille
YIT tekee Ajoksen uuden laiturin ja Wasa Dredging ruoppaa satama-altaan – Kemin Satama valitsi laajennuksen tekijät

YIT tekee Ajoksen uuden lai­tu­rin ja Wasa Dred­ging ruoppaa sa­ta­ma-al­taan – Kemin Satama valitsi laa­jen­nuk­sen tekijät

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Kemin Ajokseen päässee jatkossa Kiinan sellulaivoilla – valtuusto päätti myöntää takauksen satamayhtiön lainalle

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

21.09.2020 20:07
Tilaajille
Kemi valmistautuu lunastamaan Kaidin ison tontin sataman kupeesta, jos suurjalostamo ei nytkähdä liikkeelle

Kemi val­mis­tau­tuu lu­nas­ta­maan Kaidin ison tontin sataman ku­pees­ta, jos suur­ja­los­ta­mo ei nyt­käh­dä liik­keel­le

11.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Satamaoperaattori Rauanheimo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen satamassa on hyvin tilaa uusille toimijoille, metsäyhtiöllä on sinne isot suunnitelmat olemassa

Sa­ta­ma­ope­raat­to­ri Rauan­hei­mo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen sa­ta­mas­sa on hyvin tilaa uusille toi­mi­joil­le, met­sä­yh­tiöl­lä on sinne isot suun­ni­tel­mat ole­mas­sa

08.09.2020 19:48 1
Tilaajille
Ajoksen öljysatamassa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omistajan Perämeren vastarannalta

Ajoksen öl­jy­sa­ta­mas­sa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omis­ta­jan Pe­rä­me­ren vas­ta­ran­nal­ta

06.07.2020 19:01
Tilaajille
Leudot kelit helpottavat jäänmurtoa merellä – tulevina talvina jäänmurron tarve voi kuitenkin kasvaa olosuhteiden ja lakien muutoksien vuoksi

Leudot kelit hel­pot­ta­vat jään­mur­toa merellä – tu­le­vi­na talvina jään­mur­ron tarve voi kui­ten­kin kasvaa olo­suh­tei­den ja lakien muu­tok­sien vuoksi

06.03.2020 18:22
Tilaajille
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59