pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ajos
Maailman suurimpaan jääluokan alukseen Green Kemiin uppoaa noin 700 rekkalastillista sellua – Coscon viisi upouutta laivaa kuljettavat Kemin biotuotetehtaan sellua Aasiaan

Maail­man suu­rim­paan jää­luo­kan aluk­seen Green Kemiin uppoaa noin 700 rek­ka­las­til­lis­ta sellua – Coscon viisi upo­uut­ta laivaa kul­jet­ta­vat Kemin bio­tuo­te­teh­taan sellua Aasiaan

17.01.2024 17:16 12
Tilaajille
Kemin Ajoksen satama pystyy hyvin ottamaan vastaan Veitsiluotoon varastoitavia sotilasvarusteita

Kemin Ajoksen satama pystyy hyvin ot­ta­maan vastaan Veit­si­luo­toon va­ras­toi­ta­via so­ti­las­va­rus­tei­ta

17.01.2024 05:00 6
Tilaajille
Kemin Ajoksen satamassa olisi heti laituripaikka jäänmurtajalle – Helsingissä ja Kotkassa kesät jäänmurtajiaan säilyttävä Arctia on valmis keskustelemaan muista sijoituspaikoista

Kemin Ajoksen sa­ta­mas­sa olisi heti lai­tu­ri­paik­ka jään­mur­ta­jal­le – Hel­sin­gis­sä ja Kot­kas­sa kesät jään­mur­ta­jiaan säi­lyt­tä­vä Arctia on valmis kes­kus­te­le­maan muista si­joi­tus­pai­kois­ta

01.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Ajokseen seilannut 202 metriä pitkä kiinalaisalus on ensimmäinen, joka tarvitsi syvennettyä meriväylää Kemiin – pian massiivinen laiva on lastattu sellulla

Ajok­seen sei­lan­nut 202 metriä pitkä kii­na­lais­alus on en­sim­mäi­nen, joka tar­vit­si sy­ven­net­tyä me­ri­väy­lää Kemiin – pian mas­sii­vi­nen laiva on las­tat­tu sel­lul­la

10.11.2023 05:00 18
Tilaajille
Suuret, 200-metriset sellulaivat aloittavat valmistuneiden satama- ja väyläinvestointien ansiosta liikennöinnin Kemin Ajoksen satamaan ensi vuoden alkupuolella

Suuret, 200-met­ri­set sel­lu­lai­vat aloit­ta­vat val­mis­tu­nei­den satama- ja väy­lä­in­ves­toin­tien an­sios­ta lii­ken­nöin­nin Kemin Ajoksen sa­ta­maan ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

25.08.2023 19:30 3
Tilaajille
Arja Kanto yrittää Myötätuulessa

Arja Kanto yrittää Myö­tä­tuu­les­sa

26.05.2023 09:00
AKT:n lakko iskisi Lapin satamiin ja liikenteeseen – puheenjohtaja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löytämiseen vielä on

AKT:n lakko iskisi Lapin sa­ta­miin ja lii­ken­tee­seen – pu­heen­joh­ta­ja Ismo Kokon mukaan matkaa sovun löy­tä­mi­seen vielä on

13.02.2023 16:03 1
Tilaajille
Satamavaraston sisälle mahtuisi kuusi jalkapallokenttää – biotuotetehtaan sellua varastoiva jättirakennus valmistui Kemin Ajokseen

Sa­ta­ma­va­ras­ton sisälle mah­tui­si kuusi jal­ka­pal­lo­kent­tää – bio­tuo­te­teh­taan sellua va­ras­toi­va jät­ti­ra­ken­nus val­mis­tui Kemin Ajok­seen

21.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Ajoksen meriväylän syvennystyöt jatkuvat jäiden lähdettyä

Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­nys­työt jat­ku­vat jäiden läh­det­tyä

20.12.2022 09:37
Tilaajille
Kemin Ajoksessa uponneesta hinaajasta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on arvoitus

Kemin Ajok­ses­sa upon­nees­ta hi­naa­jas­ta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on ar­voi­tus

03.11.2022 10:11 2
Tilaajille

Kemin Satama Oy:lle Eu­roo­pan Unionin CEF-tu­kea

12.07.2022 12:00
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Hallitukselta lisärahaa Kemin Ajoksen meriväylän syventämiseen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riittää"

Hal­li­tuk­sel­ta li­sä­ra­haa Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­seen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riit­tää"

04.11.2021 16:12 1
Tilaajille
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen vaatii lisää rahaa – sataman laajentaminen on sen sijaan sujunut suunnitelmien mukaisesti

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen vaatii lisää rahaa – sataman laa­jen­ta­mi­nen on sen sijaan sujunut suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti

06.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Itse tehtyjä vohveleita ja yhteisöllisyyttä - lasten suunnittelema pop up -vohvelikahvila avautuu Ajokselle kahdeksi viikoksi

Itse tehtyjä voh­ve­lei­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä - lasten suun­nit­te­le­ma pop up -voh­ve­li­kah­vi­la avautuu Ajok­sel­le kah­dek­si vii­kok­si

02.07.2021 16:53
Kemin Ajoksen meriväylän rakennusurakan kilpailutus keskeytetään – Väylän syventäminen siirtyy

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län ra­ken­nus­ura­kan kil­pai­lu­tus kes­key­te­tään – Väylän sy­ven­tä­mi­nen siirtyy

17.05.2021 14:50 4
Tilaajille
Sataman kenttä tärisee jo valtavan rautamötikän alla – Metsä Fibren Kemin jättitehtaan vuoksi tehtävät muutostyöt alkavat Ajoksen satamassa ja sen väylällä todenteolla kesällä

Sataman kenttä tärisee jo val­ta­van rau­ta­mö­ti­kän alla – Metsä Fibren Kemin jät­ti­teh­taan vuoksi teh­tä­vät muu­tos­työt alkavat Ajoksen sa­ta­mas­sa ja sen väy­läl­lä to­den­teol­la kesällä

10.05.2021 06:30 2
Tilaajille
YIT tekee Ajoksen uuden laiturin ja Wasa Dredging ruoppaa satama-altaan – Kemin Satama valitsi laajennuksen tekijät

YIT tekee Ajoksen uuden lai­tu­rin ja Wasa Dred­ging ruoppaa sa­ta­ma-al­taan – Kemin Satama valitsi laa­jen­nuk­sen tekijät

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Kemin Ajokseen päässee jatkossa Kiinan sellulaivoilla – valtuusto päätti myöntää takauksen satamayhtiön lainalle

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

21.09.2020 20:07
Tilaajille