kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Ajos

Kemin Satama Oy:lle Eu­roo­pan Unionin CEF-tu­kea

12.07.2022 12:00
Rahtialus törmäsi ruoppaajaan Kemissä keskiviikkoiltana – palasi satamaan tarkistettavaksi, ruoppaaja jatkoi matkaansa

Rah­ti­alus törmäsi ruop­paa­jaan Kemissä kes­ki­viik­ko­il­ta­na – palasi sa­ta­maan tar­kis­tet­ta­vak­si, ruop­paa­ja jatkoi mat­kaan­sa

07.07.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Hallitukselta lisärahaa Kemin Ajoksen meriväylän syventämiseen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riittää"

Hal­li­tuk­sel­ta li­sä­ra­haa Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­seen: "Kyllä se nyt kaiken tiedon mukaan riit­tää"

04.11.2021 16:12 1
Tilaajille
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen vaatii lisää rahaa – sataman laajentaminen on sen sijaan sujunut suunnitelmien mukaisesti

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen vaatii lisää rahaa – sataman laa­jen­ta­mi­nen on sen sijaan sujunut suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti

06.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Itse tehtyjä vohveleita ja yhteisöllisyyttä - lasten suunnittelema pop up -vohvelikahvila avautuu Ajokselle kahdeksi viikoksi

Itse tehtyjä voh­ve­lei­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä - lasten suun­nit­te­le­ma pop up -voh­ve­li­kah­vi­la avautuu Ajok­sel­le kah­dek­si vii­kok­si

02.07.2021 16:53
Kemin Ajoksen meriväylän rakennusurakan kilpailutus keskeytetään – Väylän syventäminen siirtyy

Kemin Ajoksen me­ri­väy­län ra­ken­nus­ura­kan kil­pai­lu­tus kes­key­te­tään – Väylän sy­ven­tä­mi­nen siirtyy

17.05.2021 14:50 4
Tilaajille
Sataman kenttä tärisee jo valtavan rautamötikän alla – Metsä Fibren Kemin jättitehtaan vuoksi tehtävät muutostyöt alkavat Ajoksen satamassa ja sen väylällä todenteolla kesällä

Sataman kenttä tärisee jo val­ta­van rau­ta­mö­ti­kän alla – Metsä Fibren Kemin jät­ti­teh­taan vuoksi teh­tä­vät muu­tos­työt alkavat Ajoksen sa­ta­mas­sa ja sen väy­läl­lä to­den­teol­la kesällä

10.05.2021 06:30 1
Tilaajille
YIT tekee Ajoksen uuden laiturin ja Wasa Dredging ruoppaa satama-altaan – Kemin Satama valitsi laajennuksen tekijät

YIT tekee Ajoksen uuden lai­tu­rin ja Wasa Dred­ging ruoppaa sa­ta­ma-al­taan – Kemin Satama valitsi laa­jen­nuk­sen tekijät

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Kemin Ajokseen päässee jatkossa Kiinan sellulaivoilla – valtuusto päätti myöntää takauksen satamayhtiön lainalle

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

21.09.2020 20:07
Tilaajille
Kemi valmistautuu lunastamaan Kaidin ison tontin sataman kupeesta, jos suurjalostamo ei nytkähdä liikkeelle

Kemi val­mis­tau­tuu lu­nas­ta­maan Kaidin ison tontin sataman ku­pees­ta, jos suur­ja­los­ta­mo ei nyt­käh­dä liik­keel­le

11.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Satamaoperaattori Rauanheimo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen satamassa on hyvin tilaa uusille toimijoille, metsäyhtiöllä on sinne isot suunnitelmat olemassa

Sa­ta­ma­ope­raat­to­ri Rauan­hei­mo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen sa­ta­mas­sa on hyvin tilaa uusille toi­mi­joil­le, met­sä­yh­tiöl­lä on sinne isot suun­ni­tel­mat ole­mas­sa

08.09.2020 19:48 1
Tilaajille
Ajoksen öljysatamassa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omistajan Perämeren vastarannalta

Ajoksen öl­jy­sa­ta­mas­sa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omis­ta­jan Pe­rä­me­ren vas­ta­ran­nal­ta

06.07.2020 19:01
Tilaajille
Leudot kelit helpottavat jäänmurtoa merellä – tulevina talvina jäänmurron tarve voi kuitenkin kasvaa olosuhteiden ja lakien muutoksien vuoksi

Leudot kelit hel­pot­ta­vat jään­mur­toa merellä – tu­le­vi­na talvina jään­mur­ron tarve voi kui­ten­kin kasvaa olo­suh­tei­den ja lakien muu­tok­sien vuoksi

06.03.2020 18:22
Tilaajille
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Paperiliiton lakko voi jatkuessaan lamauttaa Kemin Ajoksen sataman laivaliikenteen

Pa­pe­ri­lii­ton lakko voi jat­kues­saan la­maut­taa Kemin Ajoksen sataman lai­va­lii­ken­teen

05.02.2020 10:43