Ajos
Kemin Ajokseen päässee jatkossa Kiinan sellulaivoilla – valtuusto päätti myöntää takauksen satamayhtiön lainalle

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

21.09.2020 20:07 0
Tilaajille
Kemi valmistautuu lunastamaan Kaidin ison tontin sataman kupeesta, jos suurjalostamo ei nytkähdä liikkeelle

Kemi val­mis­tau­tuu lu­nas­ta­maan Kaidin ison tontin sataman ku­pees­ta, jos suur­ja­los­ta­mo ei nyt­käh­dä liik­keel­le

11.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Satamaoperaattori Rauanheimo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen satamassa on hyvin tilaa uusille toimijoille, metsäyhtiöllä on sinne isot suunnitelmat olemassa

Sa­ta­ma­ope­raat­to­ri Rauan­hei­mo haluaa tulla Tornion lisäksi Kemiin– Ajoksen sa­ta­mas­sa on hyvin tilaa uusille toi­mi­joil­le, met­sä­yh­tiöl­lä on sinne isot suun­ni­tel­mat ole­mas­sa

08.09.2020 19:48 1
Tilaajille
Ajoksen öljysatamassa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omistajan Perämeren vastarannalta

Ajoksen öl­jy­sa­ta­mas­sa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omis­ta­jan Pe­rä­me­ren vas­ta­ran­nal­ta

06.07.2020 19:01 0
Tilaajille
Leudot kelit helpottavat jäänmurtoa merellä – tulevina talvina jäänmurron tarve voi kuitenkin kasvaa olosuhteiden ja lakien muutoksien vuoksi

Leudot kelit hel­pot­ta­vat jään­mur­toa merellä – tu­le­vi­na talvina jään­mur­ron tarve voi kui­ten­kin kasvaa olo­suh­tei­den ja lakien muu­tok­sien vuoksi

06.03.2020 18:22 0
Tilaajille
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59 0
Paperiliiton lakko voi jatkuessaan lamauttaa Kemin Ajoksen sataman laivaliikenteen

Pa­pe­ri­lii­ton lakko voi jat­kues­saan la­maut­taa Kemin Ajoksen sataman lai­va­lii­ken­teen

05.02.2020 10:43 0