Perämeri
IS: Viking Line voisi aloittaa risteilyt Kemiin aikaisintaan ensi keväänä

IS: Viking Line voisi aloit­taa ris­tei­lyt Kemiin ai­kai­sin­taan ensi keväänä

07.10.2020 19:54 0
Perämeren merimerkkien ja luotsauksen historia esillä Kemissä – tilaisuudessa myös elokuvaesitys Porkkalan kuuluisista majakoista

Pe­rä­me­ren me­ri­merk­kien ja luot­sauk­sen his­to­ria esillä Kemissä – ti­lai­suu­des­sa myös elo­ku­va­esi­tys Pork­ka­lan kuu­lui­sis­ta ma­ja­kois­ta

06.10.2020 09:50 0
Tilaajille
Millainen kuva meistä annetaan maailmalle
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mil­lai­nen kuva meistä an­ne­taan maail­mal­le

21.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Merivesi karkasi rannoilta Perämerellä – Kemissä vedenpinta kävi 83 senttiä miinuksella

Me­ri­ve­si karkasi ran­noil­ta Pe­rä­me­rel­lä – Kemissä ve­den­pin­ta kävi 83 senttiä mii­nuk­sel­la

17.09.2020 17:49 0
Tilaajille
Mistä meritähti tuli Tornion rantaan? – Torniolaiset Anni ja Marko Myllylä löysivät harvinaisen meritähden jokirannasta

Mistä me­ri­täh­ti tuli Tornion ran­taan? – Tor­nio­lai­set Anni ja Marko Myllylä löy­si­vät har­vi­nai­sen me­ri­täh­den jo­ki­ran­nas­ta

02.09.2020 17:09 0
Tilaajille
Perämeren kansallispuiston kävijämäärät ovat kasvussa – vedenalainen luontopolku kadonnut

Pe­rä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­vus­sa – ve­den­alai­nen luon­to­pol­ku ka­don­nut

26.08.2020 16:47 0
Tässä on Perämeren erikoisin nähtävyys: matalikolla kököttää lähes sata vuotta sitten haaksirikkoutuneen pirtulaivan höyrykattila

Tässä on Pe­rä­me­ren eri­koi­sin näh­tä­vyys: ma­ta­li­kol­la kö­köt­tää lähes sata vuotta sitten haak­si­rik­kou­tu­neen pir­tu­lai­van höy­ry­kat­ti­la

26.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Nämä miehet kalastavat enemmän lohia kuin kukaan muu – mutta aivan ensin kilautetaan valvojalle

Nämä miehet ka­las­ta­vat enemmän lohia kuin kukaan muu – mutta aivan ensin ki­lau­te­taan val­vo­jal­le

18.06.2020 07:39 3
Tilaajille
Talven jälkeen laitureissa on aina jotain korjattavaa - veneilykausi on alkanut Meri-Lapissa

Talven jälkeen lai­tu­reis­sa on aina jotain kor­jat­ta­vaa - ve­nei­ly­kau­si on alkanut Me­ri-La­pis­sa

03.06.2020 13:57 0
"Jos haluaa nähdä enemmän nisäkkäitä kerralla, pitää mennä Afrikkaan" – Hylkeenpyytäjä Jouni Heinikoski vei toimittajan ja kuvaajan Perämeren viimeisille jäänrippeille, jossa odotti mykistävä näky

"Jos haluaa nähdä enemmän ni­säk­käi­tä ker­ral­la, pitää mennä Af­rik­kaan" – Hyl­keen­pyy­tä­jä Jouni Hei­ni­kos­ki vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan Pe­rä­me­ren vii­mei­sil­le jään­rip­peil­le, jossa odotti my­kis­tä­vä näky

30.05.2020 06:30 1
Tilaajille
Hylkeenpyyntiä Perämerellä

Hyl­keen­pyyn­tiä Pe­rä­me­rel­lä

29.05.2020 18:00 0
Perämeren vierasvenesatamat odottavat veneilijöitä loppukesästä– kesäkuun puolivälin jälkeen onnistuu näillä näkymin valtakunnan rajan ylitys merellä

Pe­rä­me­ren vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat odot­ta­vat ve­nei­li­jöi­tä lop­pu­ke­säs­tä– ke­sä­kuun puo­li­vä­lin jälkeen on­nis­tuu näillä näkymin val­ta­kun­nan rajan ylitys merellä

29.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Särki ei kelvannut syötäväksi – Reijo Kursula kohtasi  pilkkireissullaan kuutin ja vei sen takaisin sulan reunaan

Särki ei kel­van­nut syö­tä­väk­si – Reijo Kursula kohtasi pilk­ki­reis­sul­laan kuutin ja vei sen ta­kai­sin sulan reunaan

20.05.2020 16:29 0
Pulloposti “seilasi” neljä vuotta  - pulloon kätketty viesti löytyi Laitakarista

Pul­lo­pos­ti “sei­la­si” neljä vuotta - pulloon kät­ket­ty viesti löytyi Lai­ta­ka­ris­ta

20.05.2020 16:19 0
Kalastajakaksikko nosti Perämerestä yli 15-kiloisen haukimamman jo toisena keväänä perättäin: "Täyttöön taitaa mennä"

Ka­las­ta­ja­kak­sik­ko nosti Pe­rä­me­res­tä yli 15-ki­loi­sen hau­ki­mam­man jo toisena keväänä pe­rät­täin: "Täyt­töön taitaa mennä"

18.05.2020 19:36 0
Fingrid: Tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata Perämereltä myös muualle Suomeen

Fing­rid: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta pitäisi ohjata Pe­rä­me­rel­tä myös muualle Suomeen

16.05.2020 18:00 0
Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin

Pe­rä­me­ri ei jää­ty­nyt tal­vel­la kaut­taal­taan – jää­tal­vi oli mit­taus­his­to­rian leudoin

15.05.2020 10:43 0
Tilaajille
Lapin liiton hallitus hyväksyi Perämeren merialuesuunnitelman – tavoitteena yhteensovittaa elinkeinot ja ympäristön hyvinvointi

Lapin liiton hal­li­tus hy­väk­syi Pe­rä­me­ren me­ri­alue­suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na yh­teen­so­vit­taa elin­kei­not ja ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti

20.04.2020 18:16 0
Tilaajille
Perämeren rannikolla huono jäätilanne: Iäkäs nainen ajoi potkurilla avantoon ja hukkui

Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la huono jää­ti­lan­ne: Iäkäs nainen ajoi pot­ku­ril­la avan­toon ja hukkui

17.04.2020 16:58 0
Pentti Korpelan kuva Perämereltä on maaliskuun paras sääkuva

Pentti Kor­pe­lan kuva Pe­rä­me­rel­tä on maa­lis­kuun paras sääkuva

06.04.2020 13:50 0
Tilaajille