Perämeri
Viimeisin 4 tuntia

Epäilty il­ma­ti­la­louk­kaus Pe­rä­me­rel­lä

21:46 1
Tilaajille
Vanhemmat

Maan­mit­taus­lai­tos avaa his­to­rial­lis­ten il­ma­ku­vien ar­kis­ton – Ku­va­pa­ri vuo­sil­ta 1946 ja 2016 pal­jas­taa, kuinka paljon maa kohoaa 70 vuo­des­sa Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa

01.06.2021 05:00
Tilaajille

Pe­rä­me­ren ve­nei­ly­kau­si käyn­nis­tyy ontuen jää­tu­ho­jen vuoksi: Här­kä­le­tos­sa laituri ir­ron­nut ko­ko­naan, kor­ja­taan heti kun voidaan

21.05.2021 19:21
Tilaajille

Anna pe­si­mä­rau­ha ran­ta­lin­nuil­le – Lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys neuvoo vält­tä­mään Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­lä liik­ku­mis­ta

20.05.2021 09:30
Tilaajille

Pe­rä­me­ren kan­sal­lis­puis­to saa juh­la­vuo­den kun­niak­si opas­teet teiden var­sil­le – Pii­lo­tet­tu helmi on jat­kos­sa vähän vä­hem­män pii­los­sa

01.05.2021 13:55 1
Tilaajille

Jään­mur­ta­jil­le on Pe­rä­me­rel­lä vielä töitä – jää­tal­vi jatkuu me­rel­lä, ran­ta­jäät alkavat kui­ten­kin jo hau­ras­tua

21.04.2021 18:00
Tilaajille

Tuuli pukkasi jäät hur­jik­si röyk­kiöik­si Hai­luo­dos­sa Oulussa

10.04.2021 17:07
Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä aloi­tet­tiin pysyvä ve­den­alai­sen melun mittaus – "Melu häi­rit­see me­ri­eläin­ten vies­tin­tää"

06.03.2021 09:45 2
Tilaajille

Madetta vaivaa Pe­rä­me­rel­lä se­lit­tä­mä­tön li­sään­ty­mis­häi­riö, jonka epäil­lään liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­myrk­kyi­hin

25.02.2021 06:30 7
Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä on kan­sal­lis­puis­tot mo­lem­min puolin rajaa, kan­nat­tai­si­ko ne yh­dis­tää? – Vastaa ky­se­lyyn

17.01.2021 19:56 3
Tilaajille

Pak­kas­jak­so ta­soit­ti Pe­rä­me­ren ret­ki­luis­te­luun so­pi­vak­si Kui­va­nie­mes­tä etelään

08.01.2021 06:30
Tilaajille

Vuoden jutut: "Jos haluaa nähdä enemmän ni­säk­käi­tä ker­ral­la, pitää mennä Af­rik­kaan" – Hyl­keen­pyy­tä­jä Jouni Hei­ni­kos­ki vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan Pe­rä­me­ren vii­mei­sil­le jään­rip­peil­le, jossa odotti my­kis­tä­vä näky

24.12.2020 06:30 1

Aluksen kan­nel­ta valui vähän öljyä mereen Kemissä

18.12.2020 12:51
Tilaajille

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22

Vesi nousee maa­nan­tai­na Pe­rä­me­rel­lä vaa­ral­li­sen kor­keal­le – Tuuli- ja aal­lok­ko­va­roi­tuk­set voi­mas­sa

02.11.2020 14:11
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Meri- vai jo­ki­tor­nio­lai­nen?

27.10.2020 06:30 2
Tilaajille

IS: Viking Line voisi aloit­taa ris­tei­lyt Kemiin ai­kai­sin­taan ensi keväänä

07.10.2020 19:54

Pe­rä­me­ren me­ri­merk­kien ja luot­sauk­sen his­to­ria esillä Kemissä – ti­lai­suu­des­sa myös elo­ku­va­esi­tys Pork­ka­lan kuu­lui­sis­ta ma­ja­kois­ta

06.10.2020 09:50
Tilaajille
Kolumni

Mil­lai­nen kuva meistä an­ne­taan maail­mal­le

21.09.2020 06:00
Tilaajille

Me­ri­ve­si karkasi ran­noil­ta Pe­rä­me­rel­lä – Kemissä ve­den­pin­ta kävi 83 senttiä mii­nuk­sel­la

17.09.2020 17:49
Tilaajille