Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suomi tar­vit­see isoja in­ves­toin­te­ja, joiden tieltä on pois­tet­ta­va turhat mutkat

Vaikka viime aikojen julkisesta keskustelusta voisi niin päätellä, puun riittävyys ei ole enää kriittisin tekijä uuden sellutehtaan rakentamisessa Suomeen. Huomattavasti suurempi kanto tässä kaskessa on tätä nykyä lainvoimaisen ympäristöluvan saaminen hankkeelle. Lupaprosessi on pitkä kuin talviyö, eikä lopputuloksesta ole takeita.

Nykymittoihin kanto kasvoi joulukuussa 2019, jolloin korkein hallinto-oikeus (KHO) tyrmäsi Finnpulp Oy:n Kuopioon Kallaveden rantaan suunnitteleman sellutehdashankkeen. Hanke oli jo saanut ympäristöluvan paitsi aluehallintovirastolta (avi) myös Vaasan hallinto-oikeudelta (HO). Luvan peruminen perustui niin kutsuttuun Weser-tuomioon, missä taustalla vaikuttaa EU:n vesipuitedirektiivi.