Metsä Fibren Kemin tehdas
Kuukausi
Kemin sellutehtaalle ajetaan puuta Etelä-Pohjanmaata myöten – 9 puutavarajunaa ja 180 puutavararekkaa vuorokaudessa

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 06:01 7
Tilaajille
Metsä Fibre ja Valmet sopivat avainteknologian toimittamisesta Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Valmet sopivat avain­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­mi­ses­ta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

19.02.2021 10:10
Tilaajille
Onneksi olkoon ja pahoittelut
Kolumni Petteri Holma

Onneksi olkoon ja pa­hoit­te­lut

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Metsäteollisuus tienhaarassa
Lukijalta Mielipide

Met­sä­teol­li­suus tien­haa­ras­sa

18.02.2021 05:15
Tilaajille
Pääluottamusmies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fiilikset" – investointipäätös antaa henkilöstölle uskoa tulevaisuuteen, uuden tehtaan työehdotkin on jo sovittu

Pää­luot­ta­mus­mies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fii­lik­set" – in­ves­toin­ti­pää­tös antaa hen­ki­lös­töl­le uskoa tu­le­vai­suu­teen, uuden tehtaan työ­eh­dot­kin on jo sovittu

11.02.2021 19:25 3
Tilaajille
Kolme vuotta odotusta – Kemin jättitehdasta on myös moitittu ja luvastakin tuli jännitysnäytelmä

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille
Metsä Group teki odotetun päätöksen ja Kemi saa biotuotetehtaansa – myös kartonkitehtaaseen tehdään isot investoinnit

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 19
Tilaajille
Vanhemmat
Kemin sellutehtaan ympäristöluvasta tehty ainakin kaksi valitusta, Vaasan hallinto-oikeus joutui mottiin tietoliikenneongelmien vuoksi

Kemin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tehty ainakin kaksi va­li­tus­ta, Vaasan hal­lin­to-oi­keus joutui mottiin tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mien vuoksi

25.01.2021 16:35 3
Tilaajille

Kier­to­ta­lous­kes­kus iloit­see bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä – "Olemme jo tehneet ja tulemme jat­kos­sa­kin te­ke­mään sel­vi­tyk­siä bio­tuo­te­teh­taan si­vu­vir­rois­ta"

18.12.2020 18:39 3
Tilaajille
"Tämä on hyvä signaali koko henkilöstölle" – Henkilöstö luottaa Kemin investointipäätöksen syntymiseen

"Tämä on hyvä sig­naa­li koko hen­ki­lös­töl­le" – Hen­ki­lös­tö luottaa Kemin in­ves­toin­ti­pää­tök­sen syn­ty­mi­seen

18.12.2020 18:30 2
Tilaajille
”Tämä on helvetin iso asia” – Kemiläiset varovaisen optimisia, kun uuden tehtaan ympäristölupa varmistui

”Tämä on hel­ve­tin iso asia” – Ke­mi­läi­set va­ro­vai­sen op­ti­mi­sia, kun uuden tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­pa var­mis­tui

18.12.2020 18:30
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas on viittä vaille maalissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kemin bio­tuo­te­teh­das on viittä vaille maa­lis­sa

18.12.2020 18:53 4
Tilaajille
Meri-Lapin seutupäällikön Sari Moisasen mukaan Metsä Fibren Kemin hankkeen eteneminen antaa koko seutukunnan kasvulle hyvät edellytykset

Me­ri-La­pin seu­tu­pääl­li­kön Sari Moi­sa­sen mukaan Metsä Fibren Kemin hank­keen ete­ne­mi­nen antaa koko seu­tu­kun­nan kas­vul­le hyvät edel­ly­tyk­set

18.12.2020 13:14
Tilaajille
Metsä Fibren väki ei lomaile jouluna, vaan tutkii ympäristöluvan sisältöä – investointipäätös alkuvuonna

Metsä Fibren väki ei lomaile jou­lu­na, vaan tutkii ym­pä­ris­tö­lu­van si­säl­töä – in­ves­toin­ti­pää­tös al­ku­vuon­na

18.12.2020 12:00 2
Tilaajille
Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja on kiitollinen kaupungin saamasta joululahjasta

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jouko Pasoja on kii­tol­li­nen kau­pun­gin saa­mas­ta jou­lu­lah­jas­ta

18.12.2020 10:52
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan – tehdashankkeen ei pitäisi enää kaatua päästörajoihin

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 10:59 5
Tilaajille
Tulikuumalle pinnalle joutunut massa kärytti ja savutti voimakkaasti sellun pesurirakennuksessa Metsä Fibren Kemin tehtaalla, suuremmilta vahingoilta vältyttiin

Tu­li­kuu­mal­le pin­nal­le jou­tu­nut massa kärytti ja savutti voi­mak­kaas­ti sellun pe­su­ri­ra­ken­nuk­ses­sa Metsä Fibren Kemin teh­taal­la, suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

09.10.2020 12:00
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Puolamaa

Lu­ki­jal­ta: Hyö­dyn­ne­tään jää­dy­tys­ve­den lämpö

15.06.2020 06:00
Tilaajille