Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Kemijärven sellutehdas
Sellutehdasta Kemijärvelle suunnitteleva Vataset Teollisuus oy on hakenut kahta rakennuslupaa Patokankaalle

Sel­lu­teh­das­ta Ke­mi­jär­vel­le suun­nit­te­le­va Vataset Teol­li­suus oy on hakenut kahta ra­ken­nus­lu­paa Pa­to­kan­kaal­le

26.12.2023 18:30 8
Tilaajille
Käräjäoikeus siirsi Boreal Biorefin omistajuudesta syntyneen riita-asian valmisteluistunnon toukokuulta syyskuulle konkurssipesän pyynnöstä

Kä­rä­jä­oi­keus siirsi Boreal Bio­re­fin omis­ta­juu­des­ta syn­ty­neen rii­ta-asian val­mis­te­luis­tun­non tou­ko­kuul­ta syys­kuul­le kon­kurs­si­pe­sän pyyn­nös­tä

24.05.2022 09:42 3
Tilaajille
Sellutehdashankkeen sekavuudet puhuttivat Kemijärven valtuustossa – "Aikamoista peliä"

Sel­lu­teh­das­hank­keen se­ka­vuu­det pu­hut­ti­vat Ke­mi­jär­ven val­tuus­tos­sa – "Ai­ka­mois­ta peliä"

16.11.2021 11:00 10
Tilaajille
SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan

SK: Ke­mi­jär­ven sel­lu­yh­tiön ti­lin­tar­kas­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui – Vatanen ei ole mak­sa­nut osa­ke­an­nis­ta kuin osan

26.10.2021 10:20 12
Tilaajille
Sellutehtaan alueelta pohjavedet ojaan – jälkilammikon ruoppaustyöt saadaan tehtyä vielä ennen talvea

Sel­lu­teh­taan alueel­ta poh­ja­ve­det ojaan – jäl­ki­lam­mi­kon ruop­paus­työt saadaan tehtyä vielä ennen talvea

10.10.2021 10:43
Tilaajille
Jos Veitsiluotoon löytyy uusi sellunkeittäjä, hänet on otettava avosylin vastaan
Pääkirjoitus

Jos Veit­si­luo­toon löytyy uusi sel­lun­keit­tä­jä, hänet on otet­ta­va avo­sy­lin vastaan

20.06.2021 16:00 13
Tilaajille
Kemijärven tehdashankkeesta aloitetaan esitutkinta – Poliisi: "Osallisia ja nimikkeitä on lukuisia"

Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­kees­ta aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – Po­lii­si: "O­sal­li­sia ja ni­mik­kei­tä on lu­kui­sia"

24.05.2021 11:08 9
Tilaajille
Sellutehdastontin lasku palautettiin taas valmisteluun – Kaupunginjohtaja: ”Nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä me emme tiedä”

Sel­lu­teh­das­ton­tin lasku pa­lau­tet­tiin taas val­mis­te­luun – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Nyt on ta­pah­tu­nut jotain sel­lais­ta, mitä me emme tiedä”

30.04.2021 21:09 9
Tilaajille
Riitely sellutehtaan rahoista jatkuu Kemijärvellä – Kävimme läpi sellutehtaan vaiheet vuoden 2007 hurmoksesta 2010-luvun apatiaan ja viime vuoden yllätyskäänteisiin

Riitely sel­lu­teh­taan ra­hois­ta jatkuu Ke­mi­jär­vel­lä – Kävimme läpi sel­lu­teh­taan vaiheet vuoden 2007 hur­mok­ses­ta 2010-lu­vun apa­tiaan ja viime vuoden yl­lä­tys­kään­tei­siin

01.05.2021 12:10 19
Tilaajille
Vaihtoehtoja suurtehtaille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­to­eh­to­ja suur­teh­tail­le

28.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sel­lu­teh­das kan­nat­ta­va?

23.04.2021 08:00 1
Tilaajille
Kemijärven uudet asukkaat ja miljarditehtaan toteuttajat: Harri Vatanen tarjoutui ostamaan sellutehtaan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

Ke­mi­jär­ven uudet asuk­kaat ja mil­jar­di­teh­taan to­teut­ta­jat: Harri Vatanen tar­jou­tui os­ta­maan sel­lu­teh­taan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

13.02.2021 07:14 16
Tilaajille

Soneran ex-joh­ta­ja tuli Lon­toos­ta et­si­mään ra­hoit­ta­jia Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­taal­le – "Nyt tar­vit­tai­siin uusia ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­te­ja"

03.12.2020 08:58 3
Tilaajille
Kemijärvi vuokraa sellutehtaan tontin uudelle yhtiölle

Ke­mi­jär­vi vuokraa sel­lu­teh­taan tontin uudelle yh­tiöl­le

23.11.2020 22:28
Tilaajille
Boreal Biorefin tonttisopimus aiotaan purkaa, Kemijärven sellutehtaan alue tarkoitus vuokrata toiselle yhtiölle

Boreal Bio­re­fin tont­ti­so­pi­mus aiotaan purkaa, Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­taan alue tar­koi­tus vuok­ra­ta toi­sel­le yh­tiöl­le

23.11.2020 13:29 1
Tilaajille
Uusi henkilö ja yhtiö Kemijärven sellutehdaskuvioon – Osake-enemmistöä hallussapitävä Harri Vatanen ei kommentoi yritykseen liittyviä suunnitelmia

Uusi henkilö ja yhtiö Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ku­vioon – Osa­ke-enem­mis­töä hal­lus­sa­pi­tä­vä Harri Vatanen ei kom­men­toi yri­tyk­seen liit­ty­viä suun­ni­tel­mia

24.10.2020 17:01 3
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Myrkkylietteen säkitys jatkuu toista kesää – Kemijärven massaliike lopettelemassa toimintaansa 12 vuoden toiminnan jälkeen

Myrk­ky­liet­teen säkitys jatkuu toista kesää – Ke­mi­jär­ven mas­sa­lii­ke lo­pet­te­le­mas­sa toi­min­taan­sa 12 vuoden toi­min­nan jälkeen

22.06.2020 22:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta toimii vir­ka­vas­tuul­la

31.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tu­han­nen taalan paikka

25.02.2020 17:08 1
Tilaajille