Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä Ke­mi­jär­vel­le sel­lu­teh­das­ta suun­nit­te­le­val­ta Boreal Bio­re­fil­tä

Sellutehdasta Kemijärvelle suunnittelevalta Boreal Bioref oy:ltä on pyydetty kesäkuun alkupuolella lisäselvityksiä.

Vuosi sitten myönnetyistä ympäristö- ja vesitalousluvista tehtyjen valitusten käsittely on meneillään Vaasan hallinto-oikeudessa. Valittajina on 17 eri tahoa, joiden joukossa on viranomaisia, yhdistyksiä ja yksityisiä.