Vaasan hallinto-oikeus

Metsä Fibren Kemin tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta saattaa tulla lisää va­li­tuk­sia – tähän men­nes­sä yksi säh­kö­pos­tion­gel­man vuoksi saa­pu­mat­ta jäänyt valitus on lä­he­tet­ty uu­del­leen hal­lin­to-oi­keu­teen

29.01.2021 17:19 1
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taas­ta tehdyt va­li­tuk­set: "Pääs­töis­tä ei ennalta ar­vioi­den aiheudu ve­sis­tön mer­kit­tä­vää pi­laan­tu­mis­ta"

31.12.2020 11:00 17
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä Ke­mi­jär­vel­le sel­lu­teh­das­ta suun­nit­te­le­val­ta Boreal Bio­re­fil­tä

23.06.2020 21:46 3
Tilaajille