pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oi­keu­den päätös tukee ko­ti­mais­ta ka­lan­tuo­tan­toa

Näkökulma

Vaasan hallinto-oikeuden (HaO) tuore päätös (5.11.) tuo lisää kotimaista kalaa suomalaisten ruokapöytiin. HaO linjaa, että miljoonaa kiloa pienemmissä hankkeissa ympäristölupaprosessi kuulemisineen riittää. Erillistä ympäristövaikutusten arviointia (yva) ei tarvita. Päätöksellä on merkittävä vaikutus kalankasvatukseen, jota pitkittyneet lupaprosessit ja hallintopäätösten päällekkäisyys rasittavat.

Kalan kotimaisuusaste on 2000-luvulla romahtanut. Enää alle 20 prosenttia suomalaisten ostamasta kalasta on kotimaista, mikä järvien ja merivesien suurvallassa on kyseenalaista vastuullisen ruoantuotannon ja -kulutuksen näkökulmasta. Kotimaisella kalalla on hyvä maine. Tutkimusten mukaan suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa.