Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Metsä Fibren Kemin tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta saattaa tulla lisää va­li­tuk­sia – tähän men­nes­sä yksi säh­kö­pos­ti­on­gel­man vuoksi saa­pu­mat­ta jäänyt valitus on lä­he­tet­ty uu­del­leen hal­lin­to-oi­keu­teen

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on tulossa yhtiön Kemin vanhan sellutehtaan tilalle.
Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on tulossa yhtiön Kemin vanhan sellutehtaan tilalle.
Kuva: Pekka Aho

Valtakunnallinen vika hävitti tämän viikon alussa kaikkien Suomen hallinto-oikeuksien sähköposteja. Sen vuoksi Vaasan hallinto-oikeuteen on voinut jäädä saapumatta myös Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan vesi- ja ympäristölupaa koskevia valituksia.

Häiriötilanne alkoi maanantaina 25. tammikuuta kello 09.25 ja päättyi tiistaina 26. tammikuuta kello 9.30. Tänä aikana lähetetyt sähköpostit Vaasan hallinto-oikeus pyytää lähettämään viimeistään perjantaina 5. helmikuuta mennessä uudelleen, jos lähettäjä ei ole jo näin tehnyt tai muuten ollut yhteydessä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on lokitietojen perusteella selvittänyt viestien lähettäjät ja laittanut heille pyynnön lähettää sähköposti uudelleen.