kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Koneellinen kullankaivu
Ivalojoen sivujoki Sotajoelta löytyi 61,5 gramman kultahippu – hippu on ensimmäinen kokoluokkansa löytö sen jälkeen, kun lakimuutokset lopettivat konekaivun Lemmenjoella

Iva­lo­joen si­vu­jo­ki So­ta­joel­ta löytyi 61,5 gramman kul­ta­hip­pu – hippu on en­sim­mäi­nen ko­ko­luok­kan­sa löytö sen jäl­keen, kun la­ki­muu­tok­set lo­pet­ti­vat ko­ne­kai­vun Lem­men­joel­la

22.08.2022 18:00 6
Tilaajille
Koneellinen kullankaivu ei tarvitse ympäristölupaa Sodankylän pohjoisosassa: "Vaikutukset saamelaisten poronhoidolle ja luontoon jäävät paikallisiksi"

Ko­neel­li­nen kul­lan­kai­vu ei tar­vit­se ym­pä­ris­tö­lu­paa So­dan­ky­län poh­joi­so­sas­sa: "Vai­ku­tuk­set saa­me­lais­ten po­ron­hoi­dol­le ja luon­toon jäävät pai­kal­li­sik­si"

05.10.2021 13:26 10
Tilaajille