kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

Tähtijuttu: Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Ko­neel­li­nen kul­lan­kai­vu ei tar­vit­se ym­pä­ris­tö­lu­paa So­dan­ky­län poh­joi­so­sas­sa: "Vai­ku­tuk­set saa­me­lais­ten po­ron­hoi­dol­le ja luon­toon jäävät pai­kal­li­sik­si"

Korkein hallinto-oikeus: Saamelaiskäräjien valitusluvalle ei ole perustetta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi saamelaiskäräjien valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski pienimuotoista koneellista kullankaivua Sodankylässä.

Koneellista kullankaivua tehdään neljällä seitsemän hehtaarin kokoisella alueella Vuotson kylästä noin kymmenen kilometriä etelään päin. Alueella sijaitsee Metsähallituksen perustama Riskaskama-Kokkovaara-Suksivaaran suojelumetsäalue. Se on myös erityistä poronhoitoaluetta ja saamelaisten kotiseutualuetta.