Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kullankaivu
Lemmenjoen kultamaiden legenda Risto Mäläskä kuollut

Lem­men­joen kul­ta­mai­den legenda Risto Mäläskä kuollut

11.12.2023 21:04
Tilaajille
Viimeiset hanhenmarssit Lemmenjoen kultamailta kylille – koneellisen kullankaivun työjuhdat lopettivat uransa

Vii­mei­set han­hen­mars­sit Lem­men­joen kul­ta­mail­ta kylille – ko­neel­li­sen kul­lan­kai­vun työ­juh­dat lo­pet­ti­vat uransa

25.04.2023 20:30 3
Tilaajille
Suolle upotettiin jäätävät määrät dynamiittia”, ohjaaja Jalmari Helander kuvailee Sisu-elokuvan viimeistä kuvauspäivää Inarissa

Suolle upo­tet­tiin jää­tä­vät määrät dy­na­miit­tia”, ohjaaja Jalmari He­lan­der ku­vai­lee Si­su-elo­ku­van vii­meis­tä ku­vaus­päi­vää Ina­ris­sa

24.01.2023 14:25 4
Tilaajille
Saariselän ensimmäinen safariopas ehti rakastua ja rikastua, ennen kuin elämä päättyi traagisesti

Saa­ri­se­län en­sim­mäi­nen sa­fa­ri­opas ehti ra­kas­tua ja ri­kas­tua, ennen kuin elämä päättyi traa­gi­ses­ti

30.10.2022 06:30 15
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Esitetty kaivosmineraalivero on liian matala, ja veron pitäisi koskea myös kullankaivua

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Esi­tet­ty kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­ro on liian matala, ja veron pitäisi koskea myös kul­lan­kai­vua

26.10.2022 10:35 17
Tilaajille
Kun saamelaiskäräjät valittaa, oululaissyntyinen Antti Peronius puolustaa kullankaivajia ilmaiseksi niillä opeilla, jotka sai mummoltaan

Kun saa­me­lais­kä­rä­jät va­lit­taa, ou­lu­lais­syn­tyi­nen Antti Pe­ro­nius puo­lus­taa kul­lan­kai­va­jia il­mai­sek­si niillä opeil­la, jotka sai mum­mol­taan

22.10.2022 06:30 22
Tilaajille
Kesän toiseksi suurin kultahippu löytyi Selperinojalta – 28,5 gramman isomus sai nimen löytäjän lapsenlapsen mukaan

Kesän toi­sek­si suurin kul­ta­hip­pu löytyi Sel­pe­ri­no­jal­ta – 28,5 gramman isomus sai nimen löy­tä­jän lap­sen­lap­sen mukaan

30.09.2022 14:11
Tilaajille
Ivalojoen sivujoki Sotajoelta löytyi 61,5 gramman kultahippu – hippu on ensimmäinen kokoluokkansa löytö sen jälkeen, kun lakimuutokset lopettivat konekaivun Lemmenjoella

Iva­lo­joen si­vu­jo­ki So­ta­joel­ta löytyi 61,5 gramman kul­ta­hip­pu – hippu on en­sim­mäi­nen ko­ko­luok­kan­sa löytö sen jäl­keen, kun la­ki­muu­tok­set lo­pet­ti­vat ko­ne­kai­vun Lem­men­joel­la

22.08.2022 18:00 6
Tilaajille
Huuhdontarakkoja, kivilatomuksia ja kämppien jäänteitä – Metsähallitus inventoi Ivalojoen kulta-alueen kulttuuriperintöä Hammastunturin erämaa-alueella

Huuh­don­ta­rak­ko­ja, ki­vi­la­to­muk­sia ja kämp­pien jään­tei­tä – ­Met­sä­hal­li­tus in­ven­toi Iva­lo­joen kul­ta-alueen kult­tuu­ri­pe­rin­töä Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la

17.12.2021 11:12 1
Tilaajille
Ortodoksinen kirkko luottaa Lapin kultaan – Risti ja kupolit kimaltavat pian katolla

Or­to­dok­si­nen kirkko luottaa Lapin kultaan – Risti ja kupolit ki­mal­ta­vat pian katolla

03.08.2021 17:00
Tilaajille
KHO huomioi poromiesten valitukset kullan konekaivusta "Porot välttävät melun vuoksi konekaivualueita", tulkitsee KHO

KHO huomioi po­ro­mies­ten va­li­tuk­set kullan ko­ne­kai­vus­ta "Porot vält­tä­vät melun vuoksi ko­ne­kai­vua­luei­ta", tul­kit­see KHO

25.11.2020 13:04 1
Tilaajille
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 09:10 8
Tilaajille
Koneellista kullankaivua Inarin Palsinojalla

Ko­neel­lis­ta kul­lan­kai­vua Inarin Pal­si­no­jal­la

19.09.2020 05:00
Tilaajille
Loppua ei näkyvissä, kiista koneellisen kullankaivun jatkumisesta on osa saamelaisalueen maiden hallintaa koskevaa riitaa.
Pääkirjoitus

Loppua ei nä­ky­vis­sä, kiista ko­neel­li­sen kul­lan­kai­vun jat­ku­mi­ses­ta on osa saa­me­lais­alueen maiden hal­lin­taa kos­ke­vaa riitaa.

11.09.2020 06:00
Tilaajille
Kultaa 50 miljoonalla

Kultaa 50 mil­joo­nal­la

03.07.2020 10:55
Kultainen puristus alkaa Lemmenjoella

Kul­tai­nen pu­ris­tus alkaa Lem­men­joel­la

30.04.2020 15:58
Koneen herättelyä Lemmenjoella

Koneen he­rät­te­lyä Lem­men­joel­la

30.04.2020 15:41