Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärven biojalostamo
Vataset teollisuus solmi aiesopimuksen yhteistyöstä norjalaisen Circan kanssa

Vataset teol­li­suus solmi aie­so­pi­muk­sen yh­teis­työs­tä nor­ja­lai­sen Circan kanssa

05.12.2023 14:30 7
Tilaajille
Kemijärvi ottaa hoidettavakseen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon

Ke­mi­jär­vi ottaa hoi­det­ta­vak­seen Koil­lis-La­pin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon

15.08.2022 21:38
Tilaajille
Kemijärven biojalostamon rakentamiselle ei ole viranomaisesteitä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hankkeen heikentynyt uskottavuus
Pääkirjoitus

Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

30.06.2022 21:58 2
Tilaajille
Boreal Biorefin konkurssipäätös ei lainvoimainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pää­tös ei lain­voi­mai­nen

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan KHO:n päätöstä uuden sellutehtaan luvista kevään aikana

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan KHO:n pää­tös­tä uuden sel­lu­teh­taan luvista kevään aikana

09.03.2022 11:54 7
Tilaajille
Väärää tietoa Boreal Biorefin osakemaksuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärää tietoa Boreal Bio­re­fin osa­ke­mak­suis­ta

04.01.2022 14:21 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­luo­tet­ta­va so­pi­mus­kump­pa­ni

31.12.2021 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on tarve rau­han­te­ki­jöil­le

18.11.2021 05:00
Tilaajille
Kemijärven sellutehdassaaga on ollut täynnä kummallisia kiemuroita ja löyhiä lupauksia
Kolumni

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­saa­ga on ollut täynnä kum­mal­li­sia kie­mu­roi­ta ja löyhiä lu­pauk­sia

15.11.2021 20:20 10
Tilaajille
Keskinäinen kiistely nakertaa Kemijärven tehdashankkeen uskottavuutta ja vaarantaa koko projektin
Pääkirjoitus

Kes­ki­näi­nen kiis­te­ly na­ker­taa Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­keen us­kot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa koko pro­jek­tin

13.11.2021 04:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kom­ment­te­ja Vatasen väit­tä­miin Boreal Bio­re­fin teh­das­hank­kees­ta

10.11.2021 14:20 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vatanen vastaa syy­tök­siin Boreal Bio­re­fin kie­mu­rois­ta

10.11.2021 14:18 2
Tilaajille
Vataset Teollisuus haluaa aloittaa Veitsiluodossa erikoiskuitujen tuotannon – "Voisimme työllistää 250"

Vataset Teol­li­suus haluaa aloit­taa Veit­si­luo­dos­sa eri­kois­kui­tu­jen tuo­tan­non – "Voi­sim­me työl­lis­tää 250"

18.06.2021 15:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylen uutinen kä­sit­te­li epäil­tyä toi­mis­to­mur­toa

13.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pelata toisten ra­hoil­la

11.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edul­li­sin ym­pä­ris­tö­lu­pap­ro­ses­si?

08.05.2021 06:30
Tilaajille
Eikö ole aika tunnustaa tosiasiat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö ole aika tun­nus­taa to­sia­siat?

07.05.2021 06:30 11
Tilaajille
Veitsiluodon tehtaan sulkeminen tekee tilaa Kemijärven tehtaalle, mutta kaatuuko hanke sisäpiiririitoihin?
Pääkirjoitus

Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­nen tekee tilaa Ke­mi­jär­ven teh­taal­le, mutta kaa­tuu­ko hanke si­sä­pii­ri­rii­toi­hin?

06.05.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­pah­tui­ko Ke­mi­jär­vel­lä murto?

05.05.2021 14:05 2
Tilaajille
Näkökulma: Tehdashanke on vielä olemassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Teh­das­han­ke on vielä ole­mas­sa

05.05.2021 06:00 2
Tilaajille