Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärven kaupunginvaltuusto
Kemijärveläisvaltuutetut haluavat selvityksen muut asiat -pykälän poistosta

Ke­mi­jär­ve­läis­val­tuu­te­tut ha­lua­vat sel­vi­tyk­sen muut asiat -py­kä­län pois­tos­ta

21.11.2023 13:06 3
Tilaajille
Kemijärven valtuusto myönsi 50 000 euroa erityistilintarkastuksen aloittamiseen, selvitys yli seitsemän vuoden ajalta – "Toivon, ettei käy kuten Rovaniemellä"

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to myönsi 50 000 euroa eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen aloit­ta­mi­seen, sel­vi­tys yli seit­se­män vuoden ajalta – "Toi­von, ettei käy kuten Ro­va­nie­mel­lä"

08.05.2023 19:19 4
Tilaajille
Valtuuston talousarvio venyi maraton-mittaan – Kemijärven talous 4,7 miljoonaa ylijäämäinen, kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet herättivät keskustelua

Val­tuus­ton ta­lous­ar­vio venyi ma­ra­ton-mit­taan – Ke­mi­jär­ven talous 4,7 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, kau­pun­gin 50-vuo­tis­juh­lal­li­suu­det he­rät­ti­vät kes­kus­te­lua

19.12.2022 21:24 2
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtajan paikalta väistyvälle Atte Rantaselle maksetaan yli vuoden palkka – korvauksen suuruus selvisi vasta valtuuston kokouksessa

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kal­ta väis­ty­väl­le Atte Ran­ta­sel­le mak­se­taan yli vuoden palkka – kor­vauk­sen suuruus selvisi vasta val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

19.12.2022 10:51 6
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa neuvotteluja kaupunginjohtaja Rantasen kanssa

Ke­mi­jär­vi jatkaa neu­vot­te­lu­ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Ran­ta­sen kanssa

14.11.2022 21:21 2
Tilaajille
Kemijärvi ottaa hoidettavakseen Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon

Ke­mi­jär­vi ottaa hoi­det­ta­vak­seen Koil­lis-La­pin ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon

15.08.2022 21:38
Tilaajille
Jo kahdelle Kemijärven tuulivoimahankkeelle on näytetty punaista – Puolustusvoimia toivotaan mukaan keskusteluun: "Muuten näiden vieminen eteenpäin on rahan polttamista"

Jo kah­del­le Ke­mi­jär­ven tuu­li­voi­ma­hank­keel­le on näy­tet­ty pu­nais­ta – Puo­lus­tus­voi­mia toi­vo­taan mukaan kes­kus­te­luun: "Muuten näiden vie­mi­nen eteen­päin on rahan polt­ta­mis­ta"

11.04.2022 19:34 17
Tilaajille
Kemijärven maratonkokous maaliin vähin vammoin – kaupunki ottaa velkaa lähes 15 miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven ma­ra­ton­ko­kous maaliin vähin vammoin – kau­pun­ki ottaa velkaa lähes 15 mil­joo­naa euroa

14.12.2021 12:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ra­ken­ta­jan omi­nai­suu­det puut­tu­vat

20.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on tarve rau­han­te­ki­jöil­le

18.11.2021 05:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­ton kausi alkoi ma­ra­ton­ko­kouk­sel­la – ­kaik­kia hen­ki­lö­va­lin­to­ja ei saatu rat­kais­tua vie­lä­kään

17.08.2021 20:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­lut uusiksi

22.07.2021 05:15 1
Tilaajille
Kemijärvi myi Pyhätunturista tontin ja liikekeskuksen – vaalien läheisyys innosti valtuutetut jättämään aloitteita

Ke­mi­jär­vi myi Py­hä­tun­tu­ris­ta tontin ja lii­ke­kes­kuk­sen – vaalien lä­hei­syys innosti val­tuu­te­tut jät­tä­mään aloit­tei­ta

15.02.2021 21:40 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä juh­lis­te­taan kun­ta­hal­lin­toa uudella his­to­ria­teok­sel­la

26.01.2021 18:48
Tilaajille
Ämmänvaaran hakkuiden peruminen ei saanut kannatusta Kemijärven kaupunginvaltuustossa – hakkuutulo jäänee 25 000 euroon

Äm­män­vaa­ran hak­kui­den pe­ru­mi­nen ei saanut kan­na­tus­ta Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – hak­kuu­tu­lo jäänee 25 000 euroon

16.11.2020 20:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Aulikki Im­po­ran­nan piek­sä­jäi­set

17.10.2020 06:05
Tilaajille