Ruotsin raja
Viimeisin 4 tuntia
HS-tiedot: Ruotsista tulo tiukkenee ensi viikolla

HS-tie­dot: Ruot­sis­ta tulo tiuk­ke­nee ensi vii­kol­la

12:55 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hallitus harkitsee rajoitusten poistamista Ruotsin osalta: Sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osittain tai kokonaan

Hal­li­tus har­kit­see ra­joi­tus­ten pois­ta­mis­ta Ruotsin osalta: Si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osit­tain tai ko­ko­naan

06.08.2020 14:07 4
Tilaajille
Wille Rydman piipahti maarajan yli Ruotsissa – Lapin rajavartiosto tutkii nyt, rikkoiko kansanedustaja lakia

Wille Rydman pii­pah­ti maa­ra­jan yli Ruot­sis­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii nyt, rik­koi­ko kan­san­edus­ta­ja lakia

21.07.2020 16:27 2
Tilaajille
Ruotsin kansalainen joutui käsirautoihin rajalla ja auto kävi tyhjäkäynnillä tunnin – "En koskaan kieltäytynyt mistään, vaan esitin kysymyksiä"

Ruotsin kan­sa­lai­nen joutui kä­si­rau­toi­hin rajalla ja auto kävi tyh­jä­käyn­nil­lä tunnin – "En koskaan kiel­täy­ty­nyt mis­tään, vaan esitin ky­sy­myk­siä"

08.07.2020 16:21 9
Tilaajille
Kansalaisuus tekee meistä eriarvoisia
Kolumni Hannele Kenttä

Kan­sa­lai­suus tekee meistä eri­ar­voi­sia

05.07.2020 13:21 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hemmo Koskiniemi

Lu­ki­jal­ta: Hoi­de­taan omat kan­sa­lai­set

04.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01 0
Tilaajille
Mitä kameroita Tornioon on tullut? - Rajavartioston kamerakyltit ilmestyivät Tornion teiden varteen

Mitä ka­me­roi­ta Tor­nioon on tullut? - Ra­ja­var­tios­ton ka­me­ra­kyl­tit il­mes­tyi­vät Tornion teiden varteen

24.04.2020 21:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhana Kelloniemi

Lu­ki­jal­ta: Vi­hol­li­nen ei tule aina idästä

15.04.2020 03:15 0
Tilaajille
Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen uusista linjauksista, noin 2000 henkeä ylitti länsirajan Tornion pohjoispuolella viikonlopun aikana

Hal­li­tus kertoo aamulla ra­ja­lii­ken­teen uusista lin­jauk­sis­ta, noin 2000 henkeä ylitti län­si­ra­jan Tornion poh­jois­puo­lel­la vii­kon­lo­pun aikana

06.04.2020 22:20 0
Tilaajille
Lapissa pelätään koronan leviämistä työmatkaliikenteen mukaan – "Rajaamistoimilla voidaan selkeästi hidastaa koronaepidemian kulkua"

Lapissa pe­lä­tään koronan le­viä­mis­tä työ­mat­ka­lii­ken­teen mukaan – "Ra­jaa­mis­toi­mil­la voidaan sel­keäs­ti hi­das­taa ko­ro­na­epi­de­mian kulkua"

29.03.2020 21:19 0
Tiina kulkee rajan yli päivittäin töihin Ruotsiin – "Tarkasti paperit on katsottu"

Tiina kulkee rajan yli päi­vit­täin töihin Ruot­siin – "Tar­kas­ti paperit on kat­sot­tu"

23.03.2020 18:38 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vapaalle liikkumiselle tuli äkkiloppu myös länsirajalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Va­paal­le liik­ku­mi­sel­le tuli äk­ki­lop­pu myös län­si­ra­jal­la

23.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Suomi palautti sisärajatarkastukset

Suomi pa­laut­ti si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set

19.03.2020 16:18 0
Tilaajille