poliisi
Koululaisten viimeinen lomaviikonloppu sujui Meri-Lapin alueella rauhallisesti – Poliisia työllistivät sen sijaan aikuiset

Kou­lu­lais­ten vii­mei­nen lo­ma­vii­kon­lop­pu sujui Me­ri-La­pin alueel­la rau­hal­li­ses­ti – Po­lii­sia työl­lis­ti­vät sen sijaan ai­kui­set

09.08.2020 13:26 0
Tilaajille
Autoja sotkettiin uretaanivaahdolla Rovaniemen Pöykkölässä tiistai-iltana – Poliisi pyytää havaintoja

Autoja sot­ket­tiin ure­taa­ni­vaah­dol­la Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä tiis­tai-il­ta­na – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

05.08.2020 09:41 0
Tilaajille
17-vuotias poistunut asuinpaikastaan Rovaniemellä – poliisi toivoo havainnot hätäkeskukseen

17-vuo­tias pois­tu­nut asuin­pai­kas­taan Ro­va­nie­mel­lä – poliisi toivoo ha­vain­not hä­tä­kes­kuk­seen

29.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Ivalossa tehtiin huomattava ase- ja räjähdelöytö yksityisasunnosta – sotilaat ja poliisit tyhjensivät taloa koko päivän

Iva­los­sa tehtiin huo­mat­ta­va ase- ja rä­jäh­de­löy­tö yk­si­tyis­asun­nos­ta – so­ti­laat ja po­lii­sit tyh­jen­si­vät taloa koko päivän

22.07.2020 13:12 1
Tilaajille
Missä on torniolainen Juha Järvirova? – Valkoista keppiä käyttävä roteva mies on ollut jo yli viikon kateissa

Missä on tor­nio­lai­nen Juha Jär­vi­ro­va? – Val­kois­ta keppiä käyt­tä­vä roteva mies on ollut jo yli viikon ka­teis­sa

19.07.2020 13:50 0
Tilaajille
Poliisi sai kiinni Ylitorniolla liikkuneet ryöstäjät – tekijät yrittivät lyödä ja heittelivät kivillä viedessään pariskunnan auton

Poliisi sai kiinni Yli­tor­niol­la liik­ku­neet ryös­tä­jät – tekijät yrit­ti­vät lyödä ja heit­te­li­vät kivillä vie­des­sään pa­ris­kun­nan auton

24.06.2020 15:36 1
Poliisi etsii pientä punaista autoa, joka kolhi moottoripyöräilijän sairaalaan maanantaina Rovaniemellä

Poliisi etsii pientä pu­nais­ta autoa, joka kolhi moot­to­ri­pyö­räi­li­jän sai­raa­laan maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

23.06.2020 16:31 0
Poliiseista tehtiin viime vuonna ennätysmäärä rikosilmoituksia – Lapin poliiseista tehdyistä ilmoituksista yksikään ei johtanut tuomioon

Po­lii­seis­ta tehtiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä ri­kos­il­moi­tuk­sia – Lapin po­lii­seis­ta teh­dyis­tä il­moi­tuk­sis­ta yk­si­kään ei joh­ta­nut tuo­mioon

13.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Poliisihallitus ohjeisti sulkusakotuksen oikein – Pelkkä tarkastuspisteiden sijoittelu ei olisi tehnyt sakottamisesta laillista

Po­lii­si­hal­li­tus oh­jeis­ti sul­ku­sa­ko­tuk­sen oikein – Pelkkä tar­kas­tus­pis­tei­den si­joit­te­lu ei olisi tehnyt sa­kot­ta­mi­ses­ta lail­lis­ta

12.05.2020 17:10 0
Rovaniemen vappu oli poliisin näkökulmasta rauhallinen – Ihmiset noudattivat hyvin kokoontumisrajoituksia

Ro­va­nie­men vappu oli po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta rau­hal­li­nen – Ihmiset nou­dat­ti­vat hyvin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia

03.05.2020 16:34 0
Tilaajille
"Poliisikin on tällaisessa tapauksessa sivullinen" – Laki rajaa oikeutta saada tietoja terveydenhuollon rikosepäilyissä

"Po­lii­si­kin on täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa si­vul­li­nen" – Laki rajaa oi­keut­ta saada tietoja ter­vey­den­huol­lon ri­kos­epäi­lyis­sä

02.03.2020 16:35 0
Tilaajille
Saattokodin sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja useista muista rikoksista – Poliisi epäilee, että huonolla hoidolla haettiin taloudellista hyötyä ja väärennetyillä allekirjoituksilla lääkkeitä muille kuin potilaille

Saat­to­ko­din sai­raan­hoi­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja useista muista ri­kok­sis­ta – Poliisi epäi­lee, että huo­nol­la hoi­dol­la haet­tiin ta­lou­del­lis­ta hyötyä ja vää­ren­ne­tyil­lä al­le­kir­joi­tuk­sil­la lääk­kei­tä muille kuin po­ti­lail­le

02.03.2020 16:08 0
Tilaajille
Lappilaiset hiiliosingolle? – Vihreät väläyttää harvaan asutuille alueille hyvitystä bensan hinnan noususta

Lap­pi­lai­set hii­lio­sin­gol­le? – Vihreät vä­läyt­tää harvaan asu­tuil­le alueil­le hy­vi­tys­tä bensan hinnan nou­sus­ta

01.03.2020 20:29 0
Tilaajille
Varas vei Audin Kemissä ja lähti pakoon poliisia – yöllinen takaa-ajo päättyi poliisiauton kyljen kautta ojaan ja sairaalaan

Varas vei Audin Kemissä ja lähti pakoon po­lii­sia – yöl­li­nen ta­kaa-ajo päättyi po­lii­si­au­ton kyljen kautta ojaan ja sai­raa­laan

29.02.2020 10:15 0
Tilaajille
Röyhkeä varas penkoi avaimet talosta asukkaiden vielä nukkuessa ja vei Mersun pihasta Kemissä

Röyhkeä varas penkoi avaimet talosta asuk­kai­den vielä nuk­kues­sa ja vei Mersun pihasta Kemissä

23.02.2020 15:43 0
Tilaajille
Rovaniemen Eteläkeskuksessa kolaroitiin lauantaina – Poliisi etsii silminnäkijöitä

Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­ses­sa ko­la­roi­tiin lauan­tai­na – Poliisi etsii sil­min­nä­ki­jöi­tä

23.02.2020 10:39 0
Tilaajille
Kortiton autoilija kaahasi poliisia karkuun Rovaniemellä – Edes piikkimatto ei heti pysäyttänyt ylinopeutta ajanutta miestä

Kor­ti­ton au­toi­li­ja kaahasi po­lii­sia karkuun Ro­va­nie­mel­lä – Edes piik­ki­mat­to ei heti py­säyt­tä­nyt yli­no­peut­ta aja­nut­ta miestä

22.02.2020 13:57 0
Tilaajille
Onko tuulilasissa koristeita tai kuskilla kännykkä kädessä – Poliisi valvoo raskasta liikennettä ensi viikolla

Onko tuu­li­la­sis­sa ko­ris­tei­ta tai kus­kil­la kän­nyk­kä kädessä – Poliisi valvoo ras­kas­ta lii­ken­net­tä ensi vii­kol­la

07.02.2020 18:53 0
Tilaajille
Poliisi varoittaa myrkytysepäilyistä – Kaksi ihmistä on kuollut ja kolme joutunut sairaalaan

Poliisi va­roit­taa myr­ky­tys­epäi­lyis­tä – Kaksi ihmistä on kuollut ja kolme jou­tu­nut sai­raa­laan

04.02.2020 17:55 0
Huumekuskeja ja alaikäinen ratissa Rovaniemellä

Huu­me­kus­ke­ja ja ala­ikäi­nen ratissa Ro­va­nie­mel­lä

31.01.2020 19:06 0
Tilaajille