Petteri Orpo
Pääkirjoitus

Ää­nes­täes­sään tyhjää ko­koo­mus ajaa kak­sil­la EU-rat­tail­la

27.04.2021 19:39 9
Tilaajille

Ko­koo­mus sel­vit­ti kun­ta­vaa­lia­vauk­ses­saan, miksi se vas­tus­taa so­te-uu­dis­tus­ta: "Se ei rat­kai­se on­gel­mia, vaan se joh­tai­si kuntien hil­jai­siin hau­ta­jai­siin"

23.01.2021 15:36 2

Orpo pii­kit­tää Marinia ro­ko­te­han­kin­nois­ta: "Pää­mi­nis­te­rin tulee ottaa tämä yk­kö­sa­siak­seen"

09.01.2021 14:50 7

Petteri Orpo: Ca­pi­to­lin val­taa­mi­nen näytti, mihin po­pu­lis­mi pa­him­mil­laan johtaa – "Mitä ta­pah­tuu muual­la, voi ta­pah­tua myös meillä"

09.01.2021 12:41 2

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hau­ta­jai­sia"

26.09.2020 12:48 2

Ko­koo­muk­sen joh­dos­sa jatkava Petteri Orpo ar­vos­te­li hal­li­tus­ta kovin sanoin lin­ja­pu­hees­saan: "Ajamme päin seinää yk­kös­luo­kas­sa"

06.09.2020 10:19 3

Orpo va­lit­tiin kol­man­nel­le kau­del­le Porissa – Orpoa motivoi maan asioi­den ny­kyi­nen vas­tuu­ton hoito

05.09.2020 11:50
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ei har­ha­lau­kaus vaan na­pa­kymp­pi

05.09.2020 05:00 1
Tilaajille

Ko­koo­mus ää­nes­tää Porissa va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – Häk­kä­nen ja Le­po­mä­ki ki­saa­vat suu­rim­mas­ta ää­ni­po­tis­ta

04.09.2020 06:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Petteri Orpon har­ha­lau­kaus

03.09.2020 05:00
Tilaajille

Petteri Orpo pitää hä­vit­tä­jä­kau­pan lyk­käys­pu­hei­ta epä­isän­maal­li­si­na – vaatii, että hä­vit­tä­jä­han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­naan ja suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa

26.08.2020 11:22

Ko­koo­mus lupaa esi­tel­lä, miten 100 000 työ­paik­kaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä pää­tök­siä

18.08.2020 11:20 1

Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuo­ro­kau­den ko­ro­na­tes­ti­ta­kuu­ta – testiin huo­men­na ja tulos yli­huo­men­na

13.08.2020 18:42
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa?

24.06.2020 04:44
Tilaajille

So­dan­ky­lä­läis­mies lähetti tap­po­uh­kaus­vies­tin Petteri Orpon puo­li­sol­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

17.06.2020 11:13
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kohu esiin­ty­mis­val­men­nuk­ses­ta ja laa­haa­va gallup – Kul­mu­nin lupaus maksaa kou­lu­tus itse korjaa kes­kus­tan kolhuja vain vähän

04.06.2020 11:45 1

Orpo puo­lus­taa kas­vo­mas­ke­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vilk­kais­sa ruo­ka­kau­pois­sa – "Es­teet­ti­nen tekijä ei saisi olla es­tee­nä"

16.05.2020 14:12 2

Orpo kri­ti­soi val­tio­kes­keis­tä ja sul­jet­tua krii­sin­hoi­toa – "Hal­li­tus ei ota yk­si­tyis­tä sek­to­ria mukaan on­gel­man­rat­kai­suun ja op­po­si­tio­ta vain in­for­moi­daan"

06.05.2020 06:00

Orpo puhui vap­pu­ter­veh­dyk­ses­sään toivon mer­ki­tyk­ses­tä ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä – "El­vy­tys­toi­mil­la kan­nat­tai­si ratkoa myös il­mas­ton­muu­tos­ta"

30.04.2020 18:45

Nä­kö­kul­ma: Orpo ja Hal­la-aho löy­si­vät yh­tei­sen sävelen jopa yl­lät­tä­vän monissa ky­sy­myk­sis­sä

11.03.2020 11:49