Petteri Orpo
Kuukausi
Kokoomuksen johdossa jatkava Petteri Orpo arvosteli hallitusta kovin sanoin linjapuheessaan: "Ajamme päin seinää ykkösluokassa"

Ko­koo­muk­sen joh­dos­sa jatkava Petteri Orpo ar­vos­te­li hal­li­tus­ta kovin sanoin lin­ja­pu­hees­saan: "Ajamme päin seinää yk­kös­luo­kas­sa"

06.09.2020 10:19 3
Orpo valittiin kolmannelle kaudelle Porissa – Orpoa motivoi maan asioiden nykyinen vastuuton hoito

Orpo va­lit­tiin kol­man­nel­le kau­del­le Porissa – Orpoa motivoi maan asioi­den ny­kyi­nen vas­tuu­ton hoito

05.09.2020 11:50 0
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei har­ha­lau­kaus vaan na­pa­kymp­pi

05.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Kokoomus äänestää Porissa varapuheenjohtajista – Häkkänen ja Lepomäki kisaavat suurimmasta äänipotista

Ko­koo­mus ää­nes­tää Porissa va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – Häk­kä­nen ja Le­po­mä­ki ki­saa­vat suu­rim­mas­ta ää­ni­po­tis­ta

04.09.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Petteri Orpon har­ha­lau­kaus

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Petteri Orpo pitää hävittäjäkaupan lykkäyspuheita epäisänmaallisina – vaatii, että hävittäjähankinta toteutetaan kokonaan ja suunnitellussa aikataulussa

Petteri Orpo pitää hä­vit­tä­jä­kau­pan lyk­käys­pu­hei­ta epä­isän­maal­li­si­na – vaatii, että hä­vit­tä­jä­han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­naan ja suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa

26.08.2020 11:22 0
Kokoomus lupaa esitellä, miten 100 000 työpaikkaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä päätöksiä

Ko­koo­mus lupaa esi­tel­lä, miten 100 000 työ­paik­kaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä pää­tök­siä

18.08.2020 11:20 1
Vanhemmat
Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuorokauden koronatestitakuuta – testiin huomenna ja tulos ylihuomenna

Petteri Orpo esittää Suomeen kahden vuo­ro­kau­den ko­ro­na­tes­ti­ta­kuu­ta – testiin huo­men­na ja tulos yli­huo­men­na

13.08.2020 18:42 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa?

24.06.2020 04:44 0
Tilaajille
Sodankyläläismies lähetti tappouhkausviestin Petteri Orpon puolisolle – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

So­dan­ky­lä­läis­mies lähetti tap­po­uh­kaus­vies­tin Petteri Orpon puo­li­sol­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

17.06.2020 11:09 0
Tilaajille
Näkökulma: Kohu esiintymisvalmennuksesta ja laahaava gallup – Kulmunin lupaus maksaa koulutus itse korjaa keskustan kolhuja vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Kohu esiin­ty­mis­val­men­nuk­ses­ta ja laa­haa­va gallup – Kul­mu­nin lupaus maksaa kou­lu­tus itse korjaa kes­kus­tan kolhuja vain vähän

04.06.2020 11:45 1
Orpo puolustaa kasvomaskeja joukkoliikenteessä ja vilkkaissa ruokakaupoissa – "Esteettinen tekijä ei saisi olla esteenä"

Orpo puo­lus­taa kas­vo­mas­ke­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vilk­kais­sa ruo­ka­kau­pois­sa – "Es­teet­ti­nen tekijä ei saisi olla es­tee­nä"

16.05.2020 12:29 2
Orpo kritisoi valtiokeskeistä ja suljettua kriisinhoitoa – "Hallitus ei ota yksityistä sektoria mukaan ongelmanratkaisuun ja oppositiota vain informoidaan"

Orpo kri­ti­soi val­tio­kes­keis­tä ja sul­jet­tua krii­sin­hoi­toa – "Hal­li­tus ei ota yk­si­tyis­tä sek­to­ria mukaan on­gel­man­rat­kai­suun ja op­po­si­tio­ta vain in­for­moi­daan"

06.05.2020 06:00 0
Orpo puhui vapputervehdyksessään toivon merkityksestä koronakriisin keskellä – "Elvytystoimilla kannattaisi ratkoa myös ilmastonmuutosta"

Orpo puhui vap­pu­ter­veh­dyk­ses­sään toivon mer­ki­tyk­ses­tä ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä – "El­vy­tys­toi­mil­la kan­nat­tai­si ratkoa myös il­mas­ton­muu­tos­ta"

30.04.2020 18:45 0
Näkökulma: Orpo ja Halla-aho löysivät yhteisen sävelen jopa yllättävän monissa kysymyksissä

Nä­kö­kul­ma: Orpo ja Hal­la-aho löy­si­vät yh­tei­sen sävelen jopa yl­lät­tä­vän monissa ky­sy­myk­sis­sä

11.03.2020 11:49 0
Orpo haluaa viedä kokoomuksen kuntavaalivoittoon ja kohti eduskuntavaaleja – nyt on työrauha, kun haastajia ei näy

Orpo haluaa viedä ko­koo­muk­sen kun­ta­vaa­li­voit­toon ja kohti edus­kun­ta­vaa­le­ja – nyt on työ­rau­ha, kun haas­ta­jia ei näy

05.03.2020 06:00 0
Näkökulma: Valmiiksi taputellut päätökset ovat tylsiä – kesän kolmesta puoluekokouksesta uhkaa tulla laimeita ilman puheenjohtajakisaa

Nä­kö­kul­ma: Val­miik­si ta­pu­tel­lut pää­tök­set ovat tylsiä – kesän kol­mes­ta puo­lue­ko­kouk­ses­ta uhkaa tulla lai­mei­ta ilman pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa

25.02.2020 19:06 0
Tilaajille
Halla-aho kommentoi presidentin puhetta: "Asiallinen huomio leimaamisesta ja nimittelystä löysin perustein"

Hal­la-aho kom­men­toi pre­si­den­tin pu­het­ta: "A­sial­li­nen huomio lei­maa­mi­ses­ta ja ni­mit­te­lys­tä löysin pe­rus­tein"

05.02.2020 16:56 0
Kokoomuksen Orpo esittää, että hallitustunnustelija olisi sdp:n pääministeriehdokas

Ko­koo­muk­sen Orpo esit­tää, että hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja olisi sdp:n pää­mi­nis­te­ri­eh­do­kas

05.12.2019 17:13 0
Demarien hallituskumppanit odottavat pääministeri Rinteeltä selitystä tiistaihin saakka – Orpo lisää painetta keskustaa ja vihreitä kohtaan

De­ma­rien hal­li­tus­kump­pa­nit odot­ta­vat pää­mi­nis­te­ri Rin­teel­tä se­li­tys­tä tiis­tai­hin saakka – Orpo lisää pai­net­ta kes­kus­taa ja vih­rei­tä kohtaan

30.11.2019 13:43 0
Tilaajille