kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Velkakatto
Pääministeri Petteri Orpo esittää velkakaton kirjaamista lakiin – sekään tuskin pysäyttää julkista velkaantumista, elleivät päättäjät löydä yhteistä taloussäveltä
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri Petteri Orpo esittää vel­ka­ka­ton kir­jaa­mis­ta lakiin – sekään tuskin py­säyt­tää jul­kis­ta vel­kaan­tu­mis­ta, el­lei­vät päät­tä­jät löydä yh­teis­tä ta­lous­sä­vel­tä

25.02.2024 17:00 17
Tilaajille
Hallitus pyrkii torjumaan kotitalouksien ylivelkaantumista lainan maksuaikaa ja lyhennysvapaita rajoittamalla – se tuskin riittää tässä tilanteessa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pyrkii tor­ju­maan ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mis­ta lainan mak­suai­kaa ja ly­hen­nys­va­pai­ta ra­joit­ta­mal­la – se tuskin riittää tässä ti­lan­tees­sa

17.06.2022 20:37 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vel­ka­kat­to ei ole päätös, vaan tekojen sana

15.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Ylivelkaantumisen estämiseen on löydettävä tehokkaampia keinoja, eikä aikaa ole hukattavaksi
Pääkirjoitus

Yli­vel­kaan­tu­mi­sen es­tä­mi­seen on löy­det­tä­vä te­hok­kaam­pia kei­no­ja, eikä aikaa ole hu­kat­ta­vak­si

12.07.2021 06:30 9
Tilaajille
Valtiovarainministeri Saarikko ei lähde edistämään kotitalouksien velkakattoa – ylivelkaantumiseen vastataan muiden keinojen avulla

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ei lähde edis­tä­mään ko­ti­ta­louk­sien vel­ka­kat­toa – yli­vel­kaan­tu­mi­seen vas­ta­taan muiden kei­no­jen avulla

02.07.2021 11:45 3