Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuorgam
Kimmo Jylhä on perustanut Suomen ensimmäisen sushibaarin, kiertänyt kokkaamassa maailmalla ja päätynyt äskettäin Nuorgamiin – kiinnostus japanilaista ruokakulttuuria kohtaan saa jatkoa nyt kyttyrälohiruokien parissa

Kimmo Jylhä on pe­rus­ta­nut Suomen en­sim­mäi­sen sus­hi­baa­rin, kier­tä­nyt kok­kaa­mas­sa maail­mal­la ja pää­ty­nyt äs­ket­täin Nuor­ga­miin – kiin­nos­tus ja­pa­ni­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria kohtaan saa jatkoa nyt kyt­ty­rä­lo­hi­ruo­kien parissa

29.07.2023 05:00 8
Tilaajille
Yötön yö päättyy Utsjoella – aurinko laskee jälleen ensi yönä

Yötön yö päättyy Uts­joel­la – aurinko laskee jälleen ensi yönä

27.07.2023 08:30
Polttoaineen myynti uhkaa loppua Nuorgamin kylässä heinäkuun lopulla – lähin tankkauspaikka on jatkossa 25 kilometrin päässä Norjan puolella, jos uutta toimijaa ei kylään löydy

Polt­to­ai­neen myynti uhkaa loppua Nuor­ga­min kylässä hei­nä­kuun lopulla – lähin tank­kaus­paik­ka on jat­kos­sa 25 ki­lo­met­rin päässä Norjan puo­lel­la, jos uutta toi­mi­jaa ei kylään löydy

03.06.2023 13:58 7
Tilaajille
Heikki lopetti kaamoksen Nuorgamissa – katso animaatiosta, miten päivä pitenee nyt Lapissa

Heikki lopetti kaa­mok­sen Nuor­ga­mis­sa – katso ani­maa­tios­ta, miten päivä pitenee nyt Lapissa

19.01.2023 17:07 2
Tilaajille
Tenon kalastusturismi on ehkä tullut tiensä päähän – Utsjoella tarvitaan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan matkailukoordinaattori

Tenon ka­las­tus­tu­ris­mi on ehkä tullut tiensä päähän – Uts­joel­la tar­vi­taan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri

31.12.2022 05:00 12
Tilaajille
Suomen pohjoisimmassa kylässä on kiireinen syksy – ruskamatkailijat ja elokuvan teko ovat vilkastuttaneet Nuorgamin elämää

Suomen poh­joi­sim­mas­sa kylässä on kii­rei­nen syksy – rus­ka­mat­kai­li­jat ja elo­ku­van teko ovat vil­kas­tut­ta­neet Nuor­ga­min elämää

02.10.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Lapin alkuviikon lämpötilat olivat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita – Utsjoella mitattiin Suomen lämpöhuiput maanantaina ja tiistaina

Poh­jois-La­pin al­ku­vii­kon läm­pö­ti­lat olivat ajan­koh­taan nähden poik­keuk­sel­li­sen kor­kei­ta – Uts­joel­la mi­tat­tiin Suomen läm­pö­hui­put maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2021 16:17
Tilaajille
Utsjoki ja Nuorgam paahtoivat kärkeen lämpömittauksessa – Kevon 18,2 oli Suomen maanantainen lämpöhuippu

Utsjoki ja Nuorgam paah­toi­vat kärkeen läm­pö­mit­tauk­ses­sa – Kevon 18,2 oli Suomen maa­nan­tai­nen läm­pö­huip­pu

27.09.2021 21:30
Tilaajille
Suomen ja Norjan rajanylityksessä ruuhkaa – terveystietolomakkeen ennakkoon täyttäminen sujuvoittaa ylitystä

Suomen ja Norjan ra­jan­yli­tyk­ses­sä ruuhkaa – ter­veys­tie­to­lo­mak­keen en­nak­koon täyt­tä­mi­nen su­ju­voit­taa yli­tys­tä

05.07.2021 20:36
Nuorgamissa torstaina Suomen kovimmat helteet – Lähes 30 astetta meni rikki

Nuor­ga­mis­sa tors­tai­na Suomen ko­vim­mat helteet – Lähes 30 astetta meni rikki

03.06.2021 20:43
Tilaajille
Utsjoen isoissa monitoimitalohankkeissa ei kilpailutettu rakennustyön valvontaa – Tieva-Niittyvuopio: "Näin jälkeenpäin arvioituna olisi tullut toimia toisin"

Utsjoen isoissa mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keis­sa ei kil­pai­lu­tet­tu ra­ken­nus­työn val­von­taa – Tie­va-Niit­ty­vuo­pio: "Näin jäl­keen­päin ar­vioi­tu­na olisi tullut toimia toisin"

31.05.2021 20:30 4
Tilaajille
Näytteissä yhä E.Coli-bakteeria – Vedenkeittokehotus jatkuu Utsjoen Nuorgamissa, bakteeri löytyi vedestä jo huhtikuun alussa

Näyt­teis­sä yhä E.Co­li-bak­tee­ria – Ve­den­keit­to­ke­ho­tus jatkuu Utsjoen Nuor­ga­mis­sa, bak­tee­ri löytyi vedestä jo huh­ti­kuun alussa

10.05.2021 13:37 1
Tilaajille
Norjan viranomaisten vaihtelevat rajanylityskäytännöt hämmentävät Utsjoella – Kunnan kolmella eri rajanylityspaikalla on saattanut olla eri säännöt samaan aikaan

Norjan vi­ran­omais­ten vaih­te­le­vat ra­jan­yli­tys­käy­tän­nöt häm­men­tä­vät Uts­joel­la – Kunnan kol­mel­la eri ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on saat­ta­nut olla eri säännöt samaan aikaan

20.03.2021 13:34
Tilaajille
Nuorgamin raja-aseman puomi joutui tikunnokkaan iltapäivälehden uutisessa – Lapin rajavartiosto vastasi pitkällä tiedotteella

Nuor­ga­min ra­ja-ase­man puomi joutui ti­kun­nok­kaan il­ta­päi­vä­leh­den uu­ti­ses­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to vastasi pit­käl­lä tie­dot­teel­la

21.02.2021 12:45 2
Tilaajille
Tavaraliikenne kulkee normaalisti Norjaan

Ta­va­ra­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti Norjaan

05.01.2021 11:04
Tilaajille
Utsjoella hoidetaan myös norjalaisia lapsia – Varhaiskasvatus on saanut uudet tilat Karigasniemelle ja Utsjoen keskustaan

Uts­joel­la hoi­de­taan myös nor­ja­lai­sia lapsia – Var­hais­kas­va­tus on saanut uudet tilat Ka­ri­gas­nie­mel­le ja Utsjoen kes­kus­taan

16.12.2020 18:52 1
Tilaajille
Aurinko nousi viimeisen kerran Nuorgamissa – Suomen päälaella kaamos kestää 54 vuorokautta, ja aurinko nousee seuraavan kerran 18. tammikuuta

Aurinko nousi vii­mei­sen kerran Nuor­ga­mis­sa – Suomen pää­lael­la kaamos kestää 54 vuo­ro­kaut­ta, ja aurinko nousee seu­raa­van kerran 18. tam­mi­kuu­ta

24.11.2020 12:06
Tilaajille
Nuorgamin koulun pääurakoitsijaksi valittu Keco Oy on asetettu konkurssiin

Nuor­ga­min koulun pää­ura­koit­si­jak­si valittu Keco Oy on ase­tet­tu kon­kurs­siin

23.10.2020 20:54
Tilaajille
Emmi Peltonen luisteli unelmiensa erikoiskoreografian Nuorgamissa luonnonjäällä - katso musiikkivideo Emmin luistelusta

Emmi Pel­to­nen luis­te­li unel­mien­sa eri­kois­ko­reo­gra­fian Nuor­ga­mis­sa luon­non­jääl­lä - katso mu­siik­ki­vi­deo Emmin luis­te­lus­ta

24.03.2020 14:15
Tilaajille
Taitoluistelija Emmi Peltonen

Tai­to­luis­te­li­ja Emmi Pel­to­nen

24.03.2020 14:07