Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Nuorgam
Suomen pohjoisimmassa kylässä on kiireinen syksy – ruskamatkailijat ja elokuvan teko ovat vilkastuttaneet Nuorgamin elämää

Suomen poh­joi­sim­mas­sa kylässä on kii­rei­nen syksy – rus­ka­mat­kai­li­jat ja elo­ku­van teko ovat vil­kas­tut­ta­neet Nuor­ga­min elämää

02.10.2021 15:00
Tilaajille
Pohjois-Lapin alkuviikon lämpötilat olivat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita – Utsjoella mitattiin Suomen lämpöhuiput maanantaina ja tiistaina

Poh­jois-La­pin al­ku­vii­kon läm­pö­ti­lat olivat ajan­koh­taan nähden poik­keuk­sel­li­sen kor­kei­ta – Uts­joel­la mi­tat­tiin Suomen läm­pö­hui­put maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2021 16:17
Tilaajille
Utsjoki ja Nuorgam paahtoivat kärkeen lämpömittauksessa – Kevon 18,2 oli Suomen maanantainen lämpöhuippu

Utsjoki ja Nuorgam paah­toi­vat kärkeen läm­pö­mit­tauk­ses­sa – Kevon 18,2 oli Suomen maa­nan­tai­nen läm­pö­huip­pu

27.09.2021 21:30
Tilaajille
Suomen ja Norjan rajanylityksessä ruuhkaa – terveystietolomakkeen ennakkoon täyttäminen sujuvoittaa ylitystä

Suomen ja Norjan ra­jan­yli­tyk­ses­sä ruuhkaa – ter­veys­tie­to­lo­mak­keen en­nak­koon täyt­tä­mi­nen su­ju­voit­taa yli­tys­tä

05.07.2021 20:36
Nuorgamissa torstaina Suomen kovimmat helteet – Lähes 30 astetta meni rikki

Nuor­ga­mis­sa tors­tai­na Suomen ko­vim­mat helteet – Lähes 30 astetta meni rikki

03.06.2021 20:43
Tilaajille
Utsjoen isoissa monitoimitalohankkeissa ei kilpailutettu rakennustyön valvontaa – Tieva-Niittyvuopio: "Näin jälkeenpäin arvioituna olisi tullut toimia toisin"

Utsjoen isoissa mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keis­sa ei kil­pai­lu­tet­tu ra­ken­nus­työn val­von­taa – Tie­va-Niit­ty­vuo­pio: "Näin jäl­keen­päin ar­vioi­tu­na olisi tullut toimia toisin"

31.05.2021 20:30 3
Tilaajille
Näytteissä yhä E.Coli-bakteeria – Vedenkeittokehotus jatkuu Utsjoen Nuorgamissa, bakteeri löytyi vedestä jo huhtikuun alussa

Näyt­teis­sä yhä E.Co­li-bak­tee­ria – Ve­den­keit­to­ke­ho­tus jatkuu Utsjoen Nuor­ga­mis­sa, bak­tee­ri löytyi vedestä jo huh­ti­kuun alussa

10.05.2021 13:37 1
Tilaajille
Norjan viranomaisten vaihtelevat rajanylityskäytännöt hämmentävät Utsjoella – Kunnan kolmella eri rajanylityspaikalla on saattanut olla eri säännöt samaan aikaan

Norjan vi­ran­omais­ten vaih­te­le­vat ra­jan­yli­tys­käy­tän­nöt häm­men­tä­vät Uts­joel­la – Kunnan kol­mel­la eri ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on saat­ta­nut olla eri säännöt samaan aikaan

20.03.2021 13:34
Tilaajille
Nuorgamin raja-aseman puomi joutui tikunnokkaan iltapäivälehden uutisessa – Lapin rajavartiosto vastasi pitkällä tiedotteella

Nuor­ga­min ra­ja-ase­man puomi joutui ti­kun­nok­kaan il­ta­päi­vä­leh­den uu­ti­ses­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to vastasi pit­käl­lä tie­dot­teel­la

21.02.2021 12:45 2
Tilaajille
Tavaraliikenne kulkee normaalisti Norjaan

Ta­va­ra­lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti Norjaan

05.01.2021 11:04
Tilaajille
Utsjoella hoidetaan myös norjalaisia lapsia – Varhaiskasvatus on saanut uudet tilat Karigasniemelle ja Utsjoen keskustaan

Uts­joel­la hoi­de­taan myös nor­ja­lai­sia lapsia – Var­hais­kas­va­tus on saanut uudet tilat Ka­ri­gas­nie­mel­le ja Utsjoen kes­kus­taan

16.12.2020 18:52 1
Tilaajille
Aurinko nousi viimeisen kerran Nuorgamissa – Suomen päälaella kaamos kestää 54 vuorokautta, ja aurinko nousee seuraavan kerran 18. tammikuuta

Aurinko nousi vii­mei­sen kerran Nuor­ga­mis­sa – Suomen pää­lael­la kaamos kestää 54 vuo­ro­kaut­ta, ja aurinko nousee seu­raa­van kerran 18. tam­mi­kuu­ta

24.11.2020 12:06
Tilaajille
Nuorgamin koulun pääurakoitsijaksi valittu Keco Oy on asetettu konkurssiin

Nuor­ga­min koulun pää­ura­koit­si­jak­si valittu Keco Oy on ase­tet­tu kon­kurs­siin

23.10.2020 20:54
Tilaajille
Emmi Peltonen luisteli unelmiensa erikoiskoreografian Nuorgamissa luonnonjäällä - katso musiikkivideo Emmin luistelusta

Emmi Pel­to­nen luis­te­li unel­mien­sa eri­kois­ko­reo­gra­fian Nuor­ga­mis­sa luon­non­jääl­lä - katso mu­siik­ki­vi­deo Emmin luis­te­lus­ta

24.03.2020 14:15
Tilaajille
Taitoluistelija Emmi Peltonen

Tai­to­luis­te­li­ja Emmi Pel­to­nen

24.03.2020 14:07
Nuorgamin kouluhankkeen rakentamisvaihtoehtojen selvittely jatkuu Utsjoella

Nuor­ga­min kou­lu­hank­keen ra­ken­ta­mis­vaih­to­eh­to­jen sel­vit­te­ly jatkuu Uts­joel­la

24.02.2020 19:45
Tilaajille